hőálló szinonimái

melléknév
 • hőszigetelő, hőgátló, termostabil (idegen), tűzálló
 • jénai (tál)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

árnyékszék

főnév
 • vécé, WC, illemhely, toalett, latrina, budi (szleng), klozet, klotyó (szleng), mosdó, félreeső hely, félrehely, Pilátus konyhája, szüleményhely, bizonyos (tájnyelvi), reterát (régies), putraszék (régies), pőc (régies), pöce, perváta (régies), budórnya (tájnyelvi), budár (régies) Sz: ahova a császár is gyalog jár

vértanú

főnév
 • mártír, áldozat, hitvalló, hitbajnok (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hőálló szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

híradástechnika

főnév
 • távközlés, telekommunikáció (szaknyelvi), híradásügy, technika

gyulladás

főnév
 • tűz, égés, oxidáció (szaknyelvi)
 • bántalom, lob (régies), irritáció (szaknyelvi), inflammatio (szaknyelvi), phlegmasia (szaknyelvi), affekció (szaknyelvi), tüzesség (régies)

gyámolít

ige
 • támogat, segít, pártfogol, istápol, gondoskodik (valakiről), segélyez, felkarol, segítségére van, pártol, pártját fogja, védelmez, oltalmaz, patronál, pásztorít (régies)

folyamodvány

főnév
 • kérvény, pályázat, kérelem, beadvány, petíció, kérelmezés, igénylés, instancia (régies)

homorít

ige
 • öblöz, völgyel (szaknyelvi)
 • meghajlít, begörbít, ívbe feszít (testet)
 • (szleng): bizonyít, erőlködik

iparigazolvány

főnév
 • iparengedély, ipar (bizalmas), vállalkozási engedély

reprodukál

ige
 • megismétel, újra elmond, felidéz, visszaad, elismétel, felelevenít
 • másol, sokszorosít, duplikál (idegen)
 • utánoz
 • újrateremt, újjáteremt

feldörzsöl, földörzs

ige
 • feltör, felsebez, felcseszer (tájnyelvi), felhorzsol, felsért
 • (szleng): beköp (szleng), besúg (bizalmas)

fegyenc

főnév
 • fogoly, rab, elítélt, őrizetes (szaknyelvi), zebrás (szleng), börtöntöltelék, gazfickó, akasztófavirág, gonosztevő

csíramentes

melléknév
 • steril, fertőzésmentes, baktériummentes, fertőtlenített, aszeptikus (szaknyelvi), pasztőrözött, pasztörizált, sterilizált, homogénezett (szaknyelvi), tartósított (tejtermék)
 • steril, meddő, terméketlen, csírátlanított, magtalan

fellengős, fellengző

melléknév
 • föllengős, föllengzős, dagályos, szónokias, fontoskodó, nagyzoló, hatásvadász, bombasztikus, terjengős, terpeszkedő, sallangos, hamis pátoszú, cikornyás, cafrangos

istentagadó

melléknév
 • istentelen, ateista, hitetlen, eretnek

kancsó

főnév
 • ivóedény, korsó, köcsög, kupa, kanna, kanta (régies), bokály (régies), bagó (tájnyelvi), cepe (tájnyelvi)
 • (szleng): homoszexuális, meleg, buzeráns (durva), buzi (durva), laboráns (szleng), baboskendő (szleng), kislány (szleng)

krákog

ige
 • harákol, megreszeli a torkát, torkát köszörüli, cikákol (tájnyelvi), kerreget (tájnyelvi), hertyeg (tájnyelvi)

kipattogzik

ige
 • felhólyagzik, kirepedezik, kifakad, kicserepesedik, kicsattog (tájnyelvi), kiöklik (tájnyelvi), (ajak) kipeshed (tájnyelvi), kipörsög (tájnyelvi)
 • (rügy): kifeslik, kifakad, kipattog

hőmérséklet-csökkené

főnév
 • lehűlés

hídverő II.

főnév
 • hidász, utász, hídvető

illeték

főnév
 • díjszabás, árfolyam
 • adó, díj, vám

kímélet

főnév
 • gyengédség, tapintat, belátás, elnézés, engedékenység, figyelmesség, méltányosság, türelem, béketűrés
 • könyörület, kegyelem, irgalom

hüllő

főnév
 • csúszómászó, hidegvérű
 • (jelzőként): alávaló, aljas, alattomos

hadiállapot

főnév
 • háborús helyzet
 • ostromállapot (régies), ellenségeskedés, viszálykodás

infláció

főnév
 • pénzromlás, pénzhígulás

kiolvas

ige
 • kiles, kipuskáz (bizalmas)
 • kibetűz, kisilabizál
 • végigolvas
 • kiérez, kikövetkeztet, sejt, gyanít
 • megjósol
 • (régies): számlál, kioszt, kiad
 • (tájnyelvi): megszámol