hegytető szinonimái

főnév
 • tető, hegycsúcs, sziklacsúcs, csúcs, bérctető, bérc, magaslat, hegyorom, orom, bércorom (régies), szirt, fok, gyető (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gépezet

főnév
 • géprendszer, gép, szerkezet, berendezés, készülék, masina, masinéria (régies), konstrukció, mechanizmus
 • szervezet, apparátus, személyzet

hűhó

főnév
 • hangoskodás, mulatozás, zaj, lárma, ricsaj, rumli (bizalmas), zenebona, handabandázás, cirkusz, patália, ribillió, zsivaj, zűrzavar, botrány, ramazúri (bizalmas), felfordulás, veszekedés, aréna (szleng), balhé (szleng), zrí (szleng), rikács (régies)
 • felhajtás, cécó (bizalmas), hajcihő (bizalmas), csinnadratta, parádé, fényűzés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hegytető szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

haris

főnév
 • guvat (régies)

gépesít

ige
 • automatizál, motorizál, mechanizál, villamosít

fülemüle

főnév
 • csalogány, bülbül (idegen), dalimadár (régies), filoméla (régies), csattogány (régies)

felszakad, fölszakad

ige
 • felnyílik, feltépődik, felhasad, felbomlik, felreped, felpattan, felfakad, felválik, felrugallik (régies), fölfejlik (régies)
 • megújul, felidéződik, felemlítődik, felelevenül, megidéződik
 • oszladozik, szétoszlik
 • kifakad, kitör, feltör

havas I.

melléknév
 • behavazott, hófödte, hóborította, hólepte, hósapkás, fehér
 • deres, zúzmarás, jeges
 • (haj): ősz, fehér, deres, mákos
 • (régies): eszelős, eszefordult (tájnyelvi), bolondos, tébolyodott, dőre, őrült, megbolondult

hőszigetelő

melléknév
 • hőgátló
 • hőálló

puska

főnév
 • lőfegyver, karabély, flinta (régies), muskéta (régies), mordály, mannlicher (régies), pukkantó (szleng), gitár (szleng)
 • segédeszköz, sillabusz (idegen), mankó (bizalmas)
 • (szleng): hímvessző, fallosz (szaknyelvi), pénisz (szaknyelvi), nemzőszerv, nemzőtag (választékos), fütyi (bizalmas), farok (bizalmas), kuki (bizalmas)
 • (szleng): injekciós tű, fecskendő, fecske (szleng)

észrevesz

ige
 • érzékel, észlel, kiolvas, obszervál (idegen), percipiál (idegen), meglát, megpillant, felfedez, felfigyel (valakire, valamire), figyelmes lesz (valamire, valakire), kiszúr (bizalmas)
 • megérez, megsejt, megneszel, megeszel (tájnyelvi), megszagol, felfog, tudomásul vesz, tudatosít, konstatál, tapasztal, megtud
 • rájön, átlát, felismer, ráeszmél, rádöbben

erőltetett

melléknév
 • megerőltető, hajszolt, megfeszített, feszített
 • erőszakolt, kényszeredett, csinált
 • mesterkélt, természetellenes, hajánál fogva előráncigált, légből kapott, mondvacsinált

cenzúráz

ige
 • ellenőriz, átfésül, átvizsgál, felülvizsgál, kihagy, töröl, kivág, kihúz, meghúz (bizalmas)
 • (régies): szigorlatozik

falubeli

melléknév
 • idevaló, idevalósi, földi, kebelbeli (régies)
 • ismerős, szomszéd
 • falusi, vidéki

ideál

főnév
 • eszmény, eszménykép, minta, mintakép, példakép
 • imádott, kedves, szerelmes, az igazi

iszony, iszonyat

főnév
 • iszonyodás, irtózás, irtózat, borzalom, borzadály, borzadás, viszolygás, rémület, rettenet, rettegés, félelem, ijedelem, horror
 • fóbia (szaknyelvi), utálat, undor

korcsolya

főnév
 • jégsaru, csúszóka, csúszkálóvas

kézbesítő

főnév
 • levélhordó, postás, kihordó, kolportőr (régies), csomagkihordó, táviratkihordó, sürgönyös (bizalmas), sürgönykihordó (régies)
 • hivatalsegéd, küldönc
 • kifutófiú, boy
 • árukihordó

hellén

melléknév, főnév
 • görög

hányódás

főnév
 • hányattatás, viszontagság, sodródás, kálvária, bolyongás, odisszea (választékos)

hókuszpókusz

főnév
 • szemfényvesztés, bűvészkedés, varázslat
 • csalás, mesterkedés, elbűvölés
 • teketória, hűhó, cécó (bizalmas), ceremónia, formaság, felhajtás

késedelem

főnév
 • elmaradás, lemaradás, késés, késedelmeskedés, elcsúszás, időveszteség, hátralék, mulasztás, mora (idegen), restancia (bizalmas), lassúság, veszteség
 • halasztás, halogatás, idővontatás, késleltetés, lassítás

hevenyészett

melléknév
 • rögtönzött, spontán, futólagos, improvizált, sebtében készült, összecsapott, felületes, elhamarkodott, vázlatos, odavetett, silány, slendrián, gondatlan, hebehurgya

gógyi

főnév
 • (szleng): ész, értelem, tudás, ravaszság, sütnivaló (bizalmas), dörzsöltség (bizalmas)

horror

főnév
 • (bizalmas): iszonyat, iszony, félelem, rémület
 • undor, utálat

kettős II.

főnév
 • pár, páros, duett (idegen), duó