erőltetett szinonimái

melléknév
 • megerőltető, hajszolt, megfeszített, feszített
 • erőszakolt, kényszeredett, csinált
 • mesterkélt, természetellenes, hajánál fogva előráncigált, légből kapott, mondvacsinált

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

király

főnév
 • rex (idegen), uralkodó, országló (régies), országfő (régies)
 • fenség, legfőbb úr
 • (tekében) csúcsbábu
 • (szleng): legjobb, csúcs (szleng), nagymenő

elmozdít

ige
 • megmozdít, odébbtesz, eltávolít, elvesz, elszállít
 • elküld, felmond, áthelyez, eltávolít, meneszt, letesz, elbocsát, felment, kitesz, kirak, kidob (bizalmas), kihajít, kipenderít, kiszuperál (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a erőltetett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elvisel

ige
 • elnyű, elkoptat, elhord, elhasznál, elrongyol, elszaggat, agyonhasznál, elnyúz (bizalmas), elhusol (tájnyelvi), elványul (tájnyelvi)
 • eltűr, tolerál, kibír, elbír, megtűr, elszenved, belenyugszik, elszível (választékos), megszenved (régies), kiáll (valamit), tűr, szupportál (régies), felvesz (tájnyelvi), áll (valamit), (sértést) lenyel (bizalmas)

elcsökevényesedik

ige
 • elsatnyul, degenerálódik (szaknyelvi), elkorcsosul, visszafejlődik, atrofizál (idegen), elhal

egyszersmind

határozószó
 • egyúttal, egyidejűleg, egyben, egyetemben (valamivel), együtt, egyszerre, ugyanakkor, egy füst alatt

csuhé

főnév
 • (tájnyelvi): csuha (tájnyelvi), suska (tájnyelvi), kukoricahaj (tájnyelvi)

épkézláb

melléknév
 • munkaképes, munkabíró, dologbíró, egészséges, magabíró (tájnyelvi)
 • ép, kifogástalan, jó, hasznavehető, használható, valamirevaló, életképes, értelmes
 • járható, lehetséges, keresztülvihető, kivihető, megvalósítható, reális

fej2

főnév
 • (választékos), caput (szaknyelvi), koponya, kobak (bizalmas), üstök (bizalmas), buksi (bizalmas), kókusz (bizalmas), dió (bizalmas), bura (szleng), kugli (szleng), tök (szleng), guba (szleng), kupa (bizalmas), kopoltyú (szleng), váza (szleng), skuló (szleng), bota (tájnyelvi)
 • ész, értelem, agy, gógyi (szleng), sütnivaló (bizalmas), gógyó (tájnyelvi)
 • főnök, vezető, uralkodó, parancsnok, fejes (szleng)
 • személy, egyén
 • férfi, ember, tag (szleng), manus (szleng), krapek (szleng), hapsi (szleng), pasas (bizalmas)
 • (növényé): kalász, buga
 • kopf (szaknyelvi), címfelirat, rovatcím
 • fejléc
 • cégjelzés

méltatlan

melléknév
 • méltánytalan, érdemtelen, szégyenteljes, rossz, alkalmatlan, értéktelen, nemtelen (régies), inkorrekt
 • megszégyenítő, lealacsonyító, degradáló (idegen), derogáló, szégyent hozó, méltóságon aluli, rangon aluli
 • igazságtalan, kifogásolható, tisztességtelen

bugyor

főnév
 • batyu, csomag, motyó (bizalmas), poggyász, celecula (tájnyelvi), cucolék (tájnyelvi)

borszesz

főnév
 • etilalkohol, alkohol, spiritusz

cézár

főnév
 • császár, imperátor (idegen), uralkodó, despota, diktátor
 • főnök, nagyfiú (bizalmas), kiskirály

feldagad, földagad

ige
 • felpuffad, felduzzad, felhólyagzik (régies), felpüffed, megdagad, dudorodik, evődik (régies), felguvadik (tájnyelvi), feljön (tájnyelvi), felnő (tájnyelvi), felpöcced (tájnyelvi)

felvonó

főnév
 • lift
 • páternoszter, folytonjáró
 • csörlő, villa, elevátor (idegen)

helyreállít

ige
 • tataroz, kijavít, helyrehoz, rendbe hoz, kipofoz (bizalmas), felújít, újjáépít, rekonstruál, renovál, restaurál
 • regenerál, rehabilitál, meggyógyít, feljavít
 • újjászervez, újjáalakít, megújít, átalakít, restaurál, visszahelyez, visszaállít, restituál (szaknyelvi)

groteszk II.

főnév
 • (betű): lineáris antikva (szaknyelvi)

erősödik

ige
 • erősbödik (választékos), edződik, izmosodik, izmosul, acélosodik, erőre kap, tagosodik (tájnyelvi), vállasodik (tájnyelvi)
 • fokozódik, nő, növekszik, gyarapodik, fejlődik, föllendül, emelkedik
 • (kapcsolat) elmélyül
 • (iram) gyorsul

elválasztójel

főnév
 • kötőjel

fájás

főnév
 • fájdalom, nyilallás, szúrás, görcs, szenvedés, kín, sérés (régies)
 • (többes számban): vajúdás

gondozott

melléknév
 • ápolt, rendes, rendezett, rendben tartott, takaros, tiszta, nett (bizalmas), jó karban levő

esőcsatorna

főnév
 • ereszcsatorna, csatornacső, csapadékcsatorna (szaknyelvi), csurgó (tájnyelvi)

elértéktelenedik

ige
 • leértékelődik, devalválódik (szaknyelvi)

fásítás

főnév
 • erdősítés, erdőültetés, erdőtelepítés, beültetés, betelepítés

grafológus

főnév
 • írásszakértő, íráselemző