házfőnök szinonimái

főnév
 • gvárdián (régies), perjel, prior, apát

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

haddelhadd

főnév
 • szidás, verés, kikapás, nemulass, baj, szorultság, verekedés, veszekedés, perpatvar, összetűzés, összecsapás, balhé (bizalmas), bunyó (szleng)

spirituális

főnév
 • lelkivezető, lelkiatya
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a házfőnök szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hanta

főnév
 • mellébeszélés, fecsegés, üres beszéd, halandzsa (bizalmas), blabla (bizalmas), zagyvaság, szószátyárkodás, locsogás, mesebeszéd, szájjártatás, süketelés (szleng), karattyolás (bizalmas), süket duma (szleng), sóder (szleng), kamu (szleng), hanta (szleng), hadova (szleng)
 • hazudozás, füllentés, lódítás, kitaláció, hasalás (bizalmas)

gaz I.

melléknév
 • gazember, alávaló, bitang, galád (választékos), tisztességtelen, csaló, elvetemült, szélhámos, rosszindulatú, elfajult (választékos), hitvány, becstelen, semmirekellő, gonosz, gyalázatos, átkozott, beste, cudar, vétkes, csalfa, alattomos, fondor (régies), bestye (régies), betyár (régies)

furfangos

melléknév
 • ravasz, csalafinta, agyafúrt, eszefúrt (tájnyelvi), fúrteszű (régies), fineszes (szleng), furmányos, ármányos, rafinált, fifikás (bizalmas), firnyákos (szleng), fondor (régies), ármányozott (tájnyelvi), facsaratos (tájnyelvi), facsintos (tájnyelvi), fiktéros (tájnyelvi)
 • bonyolult, elmés, fortélyos, cseles, trükkös (bizalmas), fogós, ördöngös

félre I.

határozószó
 • arrébb, odább, oldalra, oldalvást, el, oda, félfele (régies), ad acta (idegen), félszakra (tájnyelvi)

határozott

melléknév
 • magabiztos, magabízó (régies), biztos, erélyes, erőskezű, keménykezű, kemény, karakán, tetterős, akkurátus (régies), szilárd, sziklaszilárd, elszánt, eltökélt, megingathatatlan, rendíthetetlen, hajlíthatatlan, következetes, rezolút (régies)
 • megkülönböztethető, felismerhető, kivehető, világos
 • egyértelmű, félreérthetetlen, félremagyarázhatatlan, definitív (idegen), kategorikus (idegen), ellentmondást nem tűrő, nyomatékos, apodiktikus (szaknyelvi)
 • kétségtelen, nyilvánvaló, észrevehető, szembeszökő, szembeötlő, kifejezett, kimondott, jellegzetes, markáns, pregnáns (idegen)

hozzáad

ige
 • hozzáfűz, hozzátesz, csatol, kiegészít, hozzátold, hozzáfüggeszt, hozzátűz, hozzáilleszt, megtold, kipótol, hozzácsap, hozzávesz, hozzászámít, megtetéz, gyarapít, hozzákapcsol, kikerekít, mellévet (régies)
 • összeesket, összeházasít, férjhez ad, feleségül ad, nőül ad

provinciális II.

főnév
 • (szerzetesrendben): tartományfőnök

esetenként

határozószó
 • ritkán, néha, néha-néha, olykor-olykor, hellyel-közzel, időnként, időközönként, időről időre, hébe-hóba, hébe-korba, egyszer-egyszer, egyszer-másszor, nagy ritkán, alkalmilag, alkalomadtán, kivételesen, nagy néha, néhanapján, közben-korban (tájnyelvi), hébe-közbe (tájnyelvi)

ered

ige
 • kibuggyan, fakad, feltör, felbugyog
 • származik, gyökerezik, kiindul
 • keletkezik, adódik, támad, rezultál (idegen)
 • (valaminek): indul, kerekedik

bűzös

melléknév
 • büdös, bűzhödt (régies), fojtó, orrfacsaró, dögletes, poshadt, áporodott, oroszlánszagú (bizalmas), penetráns

fagy2

főnév
 • hideg, jég, dér, zúzmara

húsos

melléknév
 • vastag, vaskos, molett, jó húsban levő, testes, tömött, hájas, pufi (bizalmas), pufók, dundi
 • izmos, deltás (szleng), kajakos (szleng), tömör (szleng)
 • lédús, leves, zamatos

irtózatos

melléknév
 • iszonyú, undorító, ijesztő, megdöbbentő, megrázó, megrendítő, borzalmas, félelmetes, iszonyatos, irtóztató, borzasztó, szörnyű, szörnyűséges, rettenetes, förtelmes, szívszaggató, hátborzongató, hajmeresztő, vérfagyasztó
 • óriási, roppant nagy, horribilis, istentelen, rendkívüli, elképesztő

kontár I.

melléknév
 • szakszerűtlen, avatatlan, céhen kívüli (régies), amatőr, ügyetlen, kétbalkezes

kesztyű

főnév
 • (régies): bilincs

házinyúl

főnév
 • nyúl, tengerinyúl (régies), lapin (régies), tapsifüles

hangfogó I.

melléknév
 • hangtompító, hanggátló (fal), zörejfogó, zörejelhárító (szaknyelvi)

hív II.

főnév
 • követő
 • párthíve (valakinek)
 • (régies): szerelmese (valakinek)

kérész

főnév
 • tiszavirág

helytelenít

ige
 • kifogásol, nehezményez, elítél, rossz néven vesz, rosszall, furcsáll, gáncsol, kivetnivalót talál, megbélyegez, inkriminál (régies), rekriminál (szaknyelvi), reprobál (szaknyelvi), elmarasztal, hibáztat, csepül, leszól

géprész

főnév
 • gépelem, gépalkatrész

homlokegyenest

határozószó
 • teljességgel, minden kétséget kizáróan
 • nyílegyenesen, szemközt

késlekedik

ige
 • késik, elmarad, késedelmeskedik, piszmog, ányorog (tájnyelvi), csóráz-móráz (tájnyelvi), húz-halaszt, késlődik (tájnyelvi), tétováz, totojáz, halaszt