fülsiketítő szinonimái

melléknév
 • fülhasogató, fülsértő, fülrepesztő, fülhasító, éles, harsány, harsogó, erős, eget verő, mennydörgő, velőtrázó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nyugtalankodik

ige
 • fészkelődik, mozgolódik, hánykolódik, izeg-mozog, sürög-forog, mocorog, bozsorog (tájnyelvi), fancsalog (tájnyelvi), rühelődik (tájnyelvi), fonyolódik (tájnyelvi), feszeleg (tájnyelvi)
 • aggódik, aggodalmaskodik, aggályoskodik, idegeskedik, tépelődik, szorong, izgul, gyötrődik, emészti magát, eszi magát, zsabrádik (tájnyelvi)
 • forrong, lázong, mozgolódik

széklet

főnév
 • ürülék, trágya, bélsár, piszok, dolog, szar (durva), nagydolog (bizalmas), kaka (bizalmas), kaki (bizalmas), fécesz (szaknyelvi), kula (szleng), fekália, excrementum, trutyi (szleng), akna (szleng), lepény (tréfás)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fülsiketítő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fontoskodó

melléknév
 • tudálékos, okoskodó, mindentudó (pejoratív), akadékoskodó, szőrszálhasogató, túlbuzgó, tolakodó, ügybuzgó, kotnyeles
 • nagyképű, önelégült, öntelt, önhitt, gőgös, beképzelt, elbizakodott, felfuvalkodott, pöffeszkedő

fel-alá, föl-alá

határozószó
 • ide-oda, előre-hátra, oda-vissza, összevissza

fárad

ige
 • lankad, pilled, tikkad, ernyed, gyengül, bágyad, kimerül, kókad, lanyhul, erőtlenedik, csügged, árnyad (tájnyelvi)
 • fáradozik, igyekszik, dolgozik, törődik, bajlódik, szorgoskodik, serénykedik, buzgólkodik, munkálkodik, erőlködik, verejtékezik

eltemet

ige
 • elhantol (választékos), elföldel, örök nyugalomra helyez (választékos), végső nyugalomra helyez (választékos), megadja a végtisztességet (valakinek), utolsó útjára kísér, elbúcsúztat, eltakarít, sírba tesz, sírba helyez, visszaadja a földnek, inhumál (régies), elás, elkapar (pejoratív), elsírol (tájnyelvi), elhomlít (tájnyelvi)
 • betemet, beborít, maga alá temet, elnyel, magába fogad
 • elrejt, elfed, elleplez, palástol, elkendőz, eltitkol

frissítő I.

melléknév
 • üdítő, élénkítő, pezsdítő, hűsítő

gyászbeszéd

főnév
 • búcsúztató, búcsúbeszéd, halotti beszéd, sírbeszéd, emlékbeszéd, nekrológ, parentáció

ölelés

főnév
 • átölelés, átkarolás, ölelgetés
 • szeretkezés, közösülés, egyesülés
 • (régies): csókolgatás, apolgatás (régies)

elcipel

ige
 • elhurcol, elfuvaroz, elvisz, elhoz

együgyű

melléknév
 • jámbor, naiv, gyermeteg, gyámoltalan, tudatlan, botor, ostoba, balga, bárgyú, gyerekes, oktondi, korlátolt, ütődött, ügyefogyott, mulya, hülye, mamlasz, málé, mafla, bamba, fajankó, tökfilkó, csacsi, süsü (bizalmas), bakó (régies), kukkó (régies), lüdöge (tájnyelvi), gyüre (tájnyelvi), muszmák (tájnyelvi) Sz: nincs ki mind a négy kereke
 • (régies): egyszerű, tanulatlan

bátorító

melléknév
 • biztató, buzdító, lelkesítő, ösztönző, ösztökélő, serkentő

elhajlik

ige
 • meghajlik, elgörbül, elhajol, elferdül, deformálódik, elkajszul (tájnyelvi), elvetemedik
 • elkanyarodik, elfordul, leágazik
 • eltér, elkalandozik, csapong
 • tivornyázik, mulatozik, kimarad, lumpol

gyöngytyúk

főnév
 • gyöngyös (tájnyelvi)

harmadik

számnév
 • tertius (idegen), tertia (idegen)
 • köb

kedvtelés

főnév
 • időtöltés, szórakozás, hobbi, passzió (bizalmas), mánia, hóbort
 • játék, öröm, gyönyörűség, kellemérzet (tájnyelvi), élv (tájnyelvi)
 • ügyszeretet (régies)

illatszer

főnév
 • piperecikk, kozmetikum, szagosító, kölni, kölnivíz, parfüm

fűrészbak

főnév
 • fűrészpad, kecskeláb

folyadék

főnév
 • ital, lé, nedv, nektár, nedű (választékos), nedvesség, fluidum (szaknyelvi), víz
 • főzet, liquor (szaknyelvi)
 • (régies): ér, folyomány, forrás, forradék (tájnyelvi), csorgó, csorogvány (régies), csermely, patakocska, vízfolyás

gömb

főnév
 • golyó, golyóbis (régies), teke, glóbusz (régies), szféra (régies)
 • galacsin, labdacs (régies)

időveszteség

főnév
 • késedelem, időhátrány, halogatás, haladék, időhiány

gátol

ige
 • akadályoz, hátráltat, fékez, nehezít, megakaszt, feltart, feltartóztat, gátat vet (valaminek), akadályokat gördít elé, útját állja, útjába áll, útban van, láb alatt van, visszavet, zseníroz (bizalmas)
 • ellenez, tilt
 • visszafojt, elfojt, elnyom, visszatart, feszélyez, retardál (idegen)

felelet

főnév
 • válasz, viszontválasz, válaszolás, válaszadás, viszonzás, visszavágás, riposzt (választékos), replika (régies)
 • válaszbeszéd (választékos)
 • számadás, beszámoló

gúnyos

melléknév
 • rosszmájú, kaján, maliciózus, szardonikus (idegen), szarkasztikus (választékos), szatirikus, ironikus, epés, marós, gunyoros, csípős, csúfondáros, fullánkos, szúrós, gúnyolódó, pimasz, csipkelődő

ijedtség

főnév
 • félelem, rémület, riadtság, megrettenés, rettenet, elborzadás, pánik, riadalom, szorongás, beszartság (szleng), majrézás (szleng), féltség (tájnyelvi)