használ szinonimái

ige
 • felhasznál, igénybe vesz, forgat, alkalmaz, fordít (valamire)
 • hasznosít, hasznára fordít, hasznát veszi (valaminek), hasznot húz (valamiből), kiaknáz
 • alkalmaz, él (valamivel)
 • (valakinek): hasznára van, hasznára válik, hat, javára van, javára válik, javára szolgál, egészségére szolgál, segít, üdvös, jót tesz
 • foganatja van, célra vezet
 • (tájnyelvi): fogyaszt, felhasznál
 • eszik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tör-zúz

ige
 • dühöng, dúl-fúl, őrjöng, csapkod, tombol, pusztít, rombol, vagdalkozik
 • lármázik

ágaskodik

ige
 • lábujjhegyre áll, nyújtózik, nyújtózkodik, gebeszkedik (tájnyelvi), ácsingózik (tájnyelvi), lábaskodik (tájnyelvi), pipiskedik (tájnyelvi)
 • felemelkedik, felmagasodik
 • (indulat): feltámad, felforr
 • lázad, lázong, lázadozik, makrancoskodik, támad, acsarkodik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a használ szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

haláltusa

főnév
 • haldoklás, agónia (választékos), halálküzdelem (választékos), végvonaglás, agonizálás, önkívület
 • élethalálharc (választékos)

fuvola

főnév
 • síp, harántsíp, flóta (régies)

fortyog

ige
 • bugyborékol, bugyog, pöfög
 • dühöng, morgolódik, bosszankodik, füstölög

félig-meddig

határozószó
 • valamennyire, annyira-amennyire, valamelyest, félig, felébe, alig-alig, mintegy, látszólag, nagyjából, felületesen, felszínesen, tűrhetően, futólag, hanyagul, rendetlenül, félbe-szerbe (tájnyelvi), feléből-harmadából (tájnyelvi), féligformán (tájnyelvi), félsehogysem (tájnyelvi), félszakosan (tájnyelvi), fennedén (tájnyelvi)

hányattatás

főnév
 • viszontagság, megpróbáltatás, hányódás, sodródás, kálvária, bolyongás, odisszea (választékos)
 • nyomorúság, szenvedés, gyötrődés, ínség, nélkülözés, szükség, katasztrófa, romlás, tortúra, csapás

hóakadály

főnév
 • hótorlasz, hótömeg, hófúvás

pótanyag

főnév
 • pótszer, szurrogátum (idegen)

eredményez

ige
 • okoz, hoz, hajt, megérlel, létrehoz, létesít, életre hív, magával von, vezet (valamire), előidéz, szül, előmozdít, elősegít, megveti az alapját (valaminek), kelt, kivált, támaszt

émelygés

főnév
 • hányinger, öklendezés, undor, undorodás, csömör, rosszullét, émely (régies)

bugris

melléknév
 • bárdolatlan, faragatlan, modortalan, pallérozatlan, neveletlen, udvariatlan, közönséges, útszéli, alpári, parlagi, primitív, nyers, otromba, tanulatlan, iskolázatlan, durva, böszme (tájnyelvi)

észrevétlen

melléknév
 • észrevehetetlen, láthatatlan, rejtett, eldugott, álcázott, takart, titkos

horog

főnév
 • kampó, kankó (régies), karom, kamó (tájnyelvi), gamó (tájnyelvi), kajmó (tájnyelvi)
 • halászgamó, akasztó
 • (bizalmas): horogütés

infrastruktúra

főnév
 • felszereltség, kiépítettség, háttérágazat (szaknyelvi)

klozet

főnév
 • illemhely, toalett, vécé, WC, budi (szleng), klotyó (szleng), nulla-nulla (szleng), pisilde (szleng), pottyantó (szleng), tojlett (szleng), pisálda (durva), műszerfal (szleng)

képzelődés

főnév
 • ábrándozás, álmodozás, merengés, fantáziálás, kitalálás, hallucinálás (idegen)
 • képzelet, káprázat, ábránd, látomás, vízió, álom, tünemény, légvár, fantázia, fikció, agyszülemény, elmeszülemény, kitaláció, imagináció (idegen), hallucináció, fantazmagória, képzelgés, preszuppozíció

haszonbér

főnév
 • haszonbérlet, árenda (régies)

hajszálrugó

főnév
 • órarugó

heverő I.

melléknév
 • elterült, leborult, fekvő
 • henye, tunya, munkátlan, lusta, fölösleges, rest, lomha, tétlen, naplopó, dologtalan, renyhe, lebzselő, pihenő, nyugvó, haszontalan
 • félretett, tartalékolt (pénz)

kelletlen

melléknév
 • kedvetlen, mogorva, kényszeredett, vonakodó, húzódozó, fanyalgó, fancsali, mísz (bizalmas), ándorodott (tájnyelvi), nyaffadt (tájnyelvi)
 • erőszakolt

hazaad

ige
 • (fizetést): hazavisz

fűzfapoéta

főnév
 • (pejoratív): költőcske, versfaragó, verselő, verskoholó, rímfaragó, rímgyártó, rímkovács, poetaszter (idegen), verzifikátor (idegen)

híres II.

főnév
 • (pejoratív): hírhedt alak
 • gazember, szélhámos, csirkefogó, akasztófáravaló

képlékeny

melléknév
 • gyúrható, alakítható, formálható, formázható, mintázható, idomítható, plasztikus, fogékony