harmad I. szinonimái

számnév
 • egyharmad
 • harmadik (régies)

harmad II. szinonimái

főnév
 • terc (régies)
 • harmadrész

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pénzügy

főnév
 • pénzkérdés, financia (idegen)

mászóka

főnév
 • mászóállvány
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a harmad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hajóépítés

főnév
 • hajógyártás

fújdogál

ige
 • lengedez, lengedezik, fúdogál (régies), fújogál (tájnyelvi), berzegelődik (tájnyelvi)

font1

főnév
 • pound (idegen)
 • (régies): mérleg

felfortyan, fölforty

ige
 • feldühödik, felmérgesedik, felháborodik, kifakad, felhördül, felhorkan, felpattan (tájnyelvi), felindul, haragra gyúl, kirobban, felpaprikázódik, begerjed (szleng), bepöccen (szleng), bepörög (szleng), begurul (szleng), elveszti a türelmét, dühbe gurul, fölindul, indulatba jön, zabos lesz (szleng), felforr az agyvize (szleng), elborul az agya (szleng), kimegy a fázis (szleng), duzmad (tájnyelvi), buszámodik (tájnyelvi), feltorpan (tájnyelvi), felruccanik (tájnyelvi), nekimérgesedik (régies)

hangadó I.

melléknév
 • irányadó, mértékadó, vezető, befolyásos, mérvadó

hiszen, hisz I.

kötőszó
 • mert, mivel, ugyanis, minthogy, mivelhogy, végtére

ponteredmény

főnév
 • pontérték, poén, pontszám

építőkocka

főnév
 • játékkocka, építőkő

elvitathatatlan

melléknév
 • kétségbevonhatatlan, kétségtelen, indokolt, tagadhatatlan, cáfolhatatlan, megcáfolhatatlan, vitán felül álló, vitathatatlan, nyilvánvaló, apodiktikus (szaknyelvi), bizonyos, biztos

börtön

főnév
 • büntetés-végrehajtási intézet, büntetőintézet, tömlöc (régies), fegyház, fegyintézet, fogház, foghely (régies), fogda, zárka, áristom (régies), kóter (régies), dutyi (bizalmas), sitt (szleng), siti (szleng), karcer (régies), szanatórium (szleng), internátus (szleng), kaszni (bizalmas), josó (tájnyelvi), hűvös (bizalmas)
 • börtönbüntetés, szabadságvesztés, fogság, rabság

esetleges

melléknév
 • adandó, későbbi, lehetséges, elképzelhető
 • bizonytalan, véletlen, véletlenszerű, akcidens (idegen), incidentális (idegen), ötletszerű, alkalmi, akaratlan, rendszertelen, szabálytalan

holtsúly

főnév
 • holtteher, ballaszt, fenéksúly

ímmel-ámmal

határozószó
 • kelletlenül, kedvetlenül, nyűglődve, vonakodva, lustán, nagy nehezen, kénytelen-kelletlen, húzódozva, fanyalogva, tessék-lássék, úgy-ahogy, nyámmogva (régies)

kivételes

melléknév
 • rendkívüli, különleges, egyedülálló, páratlan, kiemelkedő, kimagasló, példátlan, hallatlan, szokatlan, ritka, eredeti, óriási, fantasztikus, párját ritkító, döbbenetes, excepcionális (idegen), zseniális
 • kedvezményes, kiváltságos, protekciós, preferenciális (idegen)

kendő

főnév
 • keszkenő (régies)
 • fejkendő, vállkendő, stóla, nagykendő, berliner (tájnyelvi)
 • törlőruha, törlőkendő, portörlő, konyharuha, edénytörlő, edénykendő

hármas I.

melléknév
 • háromszoros, tripla

hajcsizik

ige
 • (bizalmas): alszik, hajcsikál, csucsukál (bizalmas), csicsikál (bizalmas), tentél (bizalmas)

helyzet

főnév
 • elhelyezkedés, konstelláció (régies), állás, fekvés, topográfia (szaknyelvi)
 • pozitúra, tartás, testtartás
 • szituáció, szitu (bizalmas), állapot, status quo, stádium, körülmény, tényállás, környülállás (tájnyelvi), ábra (szleng)
 • viszony, rang, státusz, pozíció, kondíció (szaknyelvi)

kedvel

ige
 • szeret, szível, rokonszenvez (valakivel), szimpatizál (valakivel), vonzódik (valakihez, valamihez), kegyel (régies), favorizál, kultivál (bizalmas), komál (szleng), bír, kegymél (tájnyelvi), lelkel (tájnyelvi)

hatástalan

melléknév
 • eredménytelen, sikertelen, meddő, hasztalan, kárba veszett, haszontalan, ineffektív (idegen) Sz: annyit ér, mint halottnak a szenteltvíz; annyi, mint jégverés ellen a miatyánk; annyi, mint süketnek a jóreggelt
 • erőtlen, szesztelen (régies), színtelen, szürke, gyenge, unalmas

függönytartó

főnév
 • karnis, függönyrúd, függönypálca

hideg I.

melléknév
 • fagyos, jeges, kihűlt, lehűtött, jégbe hűtött, hűs, hűvös, fűtetlen, dermesztő, zimankós, csípős (időjárás), metsző (szél), éles (szél)
 • fagyasztott, izzítatlan, melegítetlen, préselt
 • szenvtelen, szenvedélytelen, szenvedélymentes, érzéketlen, közönyös, frigid, rideg, közömbös, tartózkodó, begombolkozott, barátságtalan, egykedvű, fásult, élettelen
 • szívtelen, keményszívű, kegyetlen, cinikus
 • elfogulatlan, pártatlan, józan

kémény

főnév
 • kürtő (régies), kamin (régies), füstös (tájnyelvi), füstkieresztő (régies)