hajcsizik szinonimái

ige
 • (bizalmas): alszik, hajcsikál, csucsukál (bizalmas), csicsikál (bizalmas), tentél (bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

áruraktár

főnév
 • raktár, árucsarnok (régies), áruszín (régies), magazin (régies)
 • diszkont, raktáráruház

lehervad

ige
 • lekonyul, lekókad, elfonnyad
 • lehull
 • szertefoszlik, megsemmisül, eltűnik, semmibe vész
 • (bizalmas): elkedvetlenedik, elszontyolodik, elcsügged, elbágyad
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hajcsizik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gyaur

melléknév, főnév
 • keresztény, hitetlen, ebhitű

fodrász

főnév
 • borbély, hajfodrász (régies), hajszobrász (bizalmas), frizőr (régies)
 • fodrászüzlet, fodrászszalon, hajstúdió

fénytan

főnév
 • optika

faragatlan

melléknév
 • bárdolatlan, csiszolatlan, neveletlen, modortalan, műveletlen, kulturálatlan, civilizálatlan, barbár, nyers, darabos, közönséges, pallérozatlan, útszéli, alpári, parlagi, póri, pórias, udvariatlan, otromba, primitív, érdes, pimasz, durva, paraszt, prosztó (szleng), mucsai (durva), bumburnyák, surmó, sutyerák, tahó (bizalmas), tapló, bugris (pejoratív), bunkó, tuskó (pejoratív), böszme (tájnyelvi), alafáré (tájnyelvi) Sz: nem volt gyerekszobája; istállóban nőtt fel; ló nézett ki a gyerekszobája ablakából; hullik a vetőmag a szájából
 • (régies): dísztelen, idomtalan
 • rendetlen, csintalan

gyümölcs

főnév
 • termés
 • siker, eredmény, nyereség
 • gyermek, utód, ivadék, sarj, leszármazott

hazakísér

ige
 • hazavezet, hazakezel (tájnyelvi), hazaduvaszt (tájnyelvi), hazakísért (tájnyelvi)

penna

főnév
 • toll, írótoll, lúdtoll
 • tollhegy

elszenderedik, elsze

ige
 • elszunyókál, elszunnyad, elszundít, elbóbiskol, elrekken (régies), elszöntyöződik (tájnyelvi), elalszik, elpihen
 • meghal, elhuny, exitál (szaknyelvi)

előrelátó

melléknév
 • meggondolt, megfontolt, bölcs, okos, gondos, ügyelő, elővigyázatos, óvatos, körültekintő, figyelmes, éber, beosztó, takarékos

bízik

ige
 • bizakodik, hisz, megbízik, remél, reménykedik, biztosra vesz, meg van győződve (valamiről), bizalommal viseltetik, bizodalmazik (régies), bizalmát veti (valamibe), épít (valamire), nem veszti el csüggedését (tréfás)

emelkedett

melléknév
 • ünnepélyes, fennkölt, fenséges, ünnepi, magasztos, szárnyaló, magasröptű, választékos (stílus), nemes (gondolkodás), méltóságteljes, patetikus
 • (kedv, hangulat): eleven, vidám, önfeledt, virgonc, víg, szertelen, lelkes, lelkesült, örömteli, örömittas, megittasult (választékos), mámoros, felajzott, ujjongó, rózsás

helyezkedik

ige
 • fészkelődik, izeg-mozog, helyhezkedik (tájnyelvi)
 • igazodik, illeszkedik, alkalmazkodik, simul, ügyeskedik
 • törtet, nyalizik (bizalmas), dörgölődzik, dörgölőzik, pedálozik (szleng)

hullámvölgy

főnév
 • mélyrepülés (bizalmas)
 • mélypont (bizalmas), rossz passz (szleng), gödör (szleng)(bizalmas)(szleng)

kínrím

főnév
 • verselmény (pejoratív), rímelvény (pejoratív), mesterkélt rím, klapancia (régies)

kanál

főnév
 • kalán (tájnyelvi)
 • vakolókanál
 • cipőhúzó, cipőkanál

hajhász2

főnév
 • (régies): kerítő, alkusz, kufár, ügynök, üzér (régies)

gyanánt

névutó
 • nevében (régies), fejében (régies), helyett

harmadszor

határozószó
 • harmadszorra, harmadízben (választékos), harmadjára
 • harmadsorban, pro tertio (idegen), harmadikként

kábítószer-élvező

főnév
 • drogos, drogista, narkós (bizalmas), kábszeres (bizalmas), anyagos (szleng), füves (szleng), kokós (szleng)

halászcsárda

főnév
 • halvendéglő

fóka

főnév
 • tengerikutya (régies)
 • (szleng): felmosórongy

határőr

főnév
 • határvadász, végőr (régies), határszak (régies), granicsár (régies), gazvigyázó (szleng), vahur (szleng), hákás (szleng)

kamarás

főnév
 • kincstárnok, kincstartó, kamerárius (régies)
 • (régies): hivatalnok