kedvel szinonimái

ige
 • szeret, szível, rokonszenvez (valakivel), szimpatizál (valakivel), vonzódik (valakihez, valamihez), kegyel (régies), favorizál, kultivál (bizalmas), komál (szleng), bír, kegymél (tájnyelvi), lelkel (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

járőr

főnév
 • őrszem, előőrs, pikét (régies), patrul (régies)

gyenge, gyönge II.

főnév
 • hiba, fogyatékosság, sebezhető pont, Achilles-sarok (választékos)
 • passzió (bizalmas), gyönyörűség, szórakozás, hobbi, dili (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kedvel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kakukkfióka

főnév
 • szerelemgyerek, fattyú, zabigyerek, bitang (tájnyelvi), kakukk (tájnyelvi), kakukkfi (tájnyelvi)

hűsítő

melléknév, főnév
 • üdítő, frissítő, élénkítő, hűtő

horpadt

melléknév
 • homorú, benyomott, behorpadt
 • kivájt, bemélyített, gödrös
 • beesett, lapos, sovány, keszeg (bizalmas), pofoncsapott (bizalmas), csikasz (tájnyelvi)

hangsúly

főnév
 • nyomaték, akcentus, emfázis (szaknyelvi), hangnyomaték
 • hangsúlyozás
 • hanglejtés
 • kiemelés, fontosság

kárhozat

főnév
 • szenvedés, pusztulás, romlás
 • gyehenna, pokol

kiég

ige
 • elég, elfogy, elhasználódik
 • kialszik
 • kihűl
 • kilyukad, tönkremegy
 • kivágódik, kicsapódik, kiolvad, kimegy
 • megsemmisül, porig ég, a tűz martaléka lesz
 • (növény): kiszárad, kisül, kiperzselődik, elszárad, elsül (tájnyelvi)
 • elfásul, közönyös lesz
 • kiapad, kivész

szédeleg

ige
 • szédül, kóvályog, elgyengül, kavarog a feje
 • támolyog, tántorog
 • lézeng, ténfereg, ődöng, kujtorog, kódorog, csavarog, kalandozik (régies)
 • szélhámoskodik, svindlizik (bizalmas), csal

géphiba

főnév
 • üzemzavar, géptörés, leállás
 • gyártáshiba
 • íráshiba, elírás

fűszeres II.

főnév
 • fűszerkereskedő, fűszerboltos, fűszerész, szatócs (régies), specerájos (idegen), epicier (idegen), pecerájos (tájnyelvi)

elhangzik

ige
 • elhallatszik, elhallik (régies)
 • (régies): elhalkul, elcsendesül, elül, lecsillapodik

gubanc

főnév
 • csomó, bolyh, szövevény, csimbók (tájnyelvi), csimbólék (tájnyelvi)
 • (szleng): baj, probléma, bonyodalom, gond, nehézség, gáz (szleng)

kihallgat

ige
 • kikérdez, vallat, firtat, tudakol, vallatóra fog, kérdőre von, kérdezősködik, érdeklődik, faggat, nyaggat, gyóntat
 • lehallgat, kifülel

kivégez

ige
 • likvidál, megöl, másvilágra küld, elveszt (régies)
 • meggyilkol, kicsinál (szleng), kinyír (szleng)
 • befejez, elvégez, megold

massza

főnév
 • pép
 • gyurma
 • halom, halmaz, tömeg, embertömeg, sokaság, plebs (pejoratív)

lányka

főnév
 • kislány, leányka, leányzó, kisasszony, fruska, bakfis, cica (bizalmas), csirke (bizalmas), babuci (bizalmas), buba (tájnyelvi)

kedvezményes

melléknév
 • engedményes, leszállított, jutányos
 • kiváltságos, kivételes, protekciós, preferenciális (idegen), kedvezményezett

kábítószer-élvező

főnév
 • drogos, drogista, narkós (bizalmas), kábszeres (bizalmas), anyagos (szleng), füves (szleng), kokós (szleng)

kétségbeesett

melléknév
 • elkeseredett, reményvesztett, reményhagyott, reménytelen
 • csüggedt, megkínzott, fájdalmas, aggodalmas, nyomorult, szerencsétlen, vigasztalan, szánandó, balsorsú, csüggeteg, kedveszegett, porig sújtott, desperált (idegen), pesszimista, deprimált
 • elszánt, eltökélt, hajthatatlan, merész, fanatikus, vakmerő

labdázik

ige
 • lasztizik (szleng), csingázik (tájnyelvi), gurgulázik (tájnyelvi)
 • (valakivel): ide-oda dobál, hány
 • küldözget

kényeskedik

ige
 • érzékenykedik, finnyáskodik, finnyálkodik (tájnyelvi), finomkodik, ceremóniázik, cifrálkodik, pipeskedik (tájnyelvi), nyápickodik, nyavalyog, pincoskodik (tájnyelvi), pintyörög (tájnyelvi), sleppöl (tájnyelvi)
 • tetszeleg, affektál (idegen), szenveleg, pózol, büszkélkedik, pipiskedik, hetykélkedik, páváskodik, fitymálódik, negédeskedik, drágalátoskodik, nagyzol, afrangol, maználkodik (tájnyelvi), ikereg (tájnyelvi), rátartóskodik (tájnyelvi), pimpónátoskodik (tájnyelvi), kevélykedik (tájnyelvi) Sz: tekeri magát, mint a fagyos barát; száját görbítgeti, herceg akar lenni; affektál, mint a pék kutyája

időálló

melléknév
 • tartós, maradandó, kopásálló, szilárd

kialakul

ige
 • formálódik, keletkezik, létrejön, kibontakozik, kibomlik, érlelődik, megérik, beérik, kiforr, kiformálódik, összeáll, kifejlődik, kifejlik, kirajzolódik, kikerekedik, kikristályosodik, kijegecesedik (választékos), testet ölt, alakot ölt, formát ölt
 • elrendeződik, rendbe jön

lándzsa

főnév
 • dárda, kopja, gerely, alabárd, dzsida (régies), kelevéz, cúca (tájnyelvi), pika (tájnyelvi)