függönytartó szinonimái

főnév
 • karnis, függönyrúd, függönypálca

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

mentő II.

főnév
 • életmentő, segítő, jótevő
 • mentős (bizalmas)
 • mentőautó, betegszállító autó

azonos

melléknév
 • megegyező, egyező, egyenlő, ugyanazon, egyforma, ugyanolyan, megfelelő, konform (idegen), adekvát, egyenértékű, ekvivalens, egynemű, egybehangzó, egybevágó
 • változatlan, állandó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a függönytartó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

folyton

határozószó
 • szüntelenül, állandóan, mindig, kitartóan, szünet nélkül, egyre, folyton-folyvást, tartósan, szakadatlanul, megszakítás nélkül, egyfolytában, vég nélkül, örökösen, minduntalan, unos-untalan, furtonfurt, fánton-fánt (tájnyelvi), minduntig (tájnyelvi), mindváltig (tájnyelvi), furtonosan (tájnyelvi)

fektet

ige
 • lefektet, letesz, ágyba dug, altat
 • helyez, tesz, rak, terít
 • (vágányt) épít, (kábelt) vezet
 • fordít, szentel, áldoz, szán
 • befektet
 • (ügyet): elfektet, elhanyagol, ül (valamin)(valamivel)

fáma

főnév
 • hír, hírnév
 • híresztelés, szóbeszéd, mendemonda, pletyka

eltáncol

ige
 • eljár, elrop, ellejt

francia

melléknév, főnév
 • frank (régies), franciaországi, gall

gyarapodás

főnév
 • növekedés, növedék, fejlődés, progresszió, nagyobbodás, szaporodás, szaporulat, sokasodás, felhalmozódás, felgyülemlés, akkumuláció (idegen), erősödés, fokozódás, öregbedés (régies)
 • hízás

ökonómus

főnév
 • közgazdász, közgazda

elboronál

ige
 • elsimít, elegyenget, megold, elintéz
 • (tájnyelvi): elcsen, ellop

egyszer II.

határozószó
 • valamikor, egykoron, valaha, régen, rég, egykor, hajdan, egykorban (régies), egyolykor (tájnyelvi)
 • jövőre, majd egyszer, majd, alkalomadtán, a közeljövőben
 • (egyszer csak): hirtelen, váratlanul, egyszerre csak

barom

főnév
 • jószág, marha, lábasjószág (régies)
 • szarvasmarha, igavonó, igásállat
 • (jelzőként is): állat, ökör, hatökör, tuskó (bizalmas), bunkó, tahó (bizalmas), disznó, marha, idióta, hülye, durva, ostoba, műveletlen, faragatlan, modortalan

elgondol

ige
 • végiggondol, átgondol, kontemplál (idegen)
 • kigondol, eltervez, elhatároz, kieszel, kiagyal, kifundál, kiókumlál (bizalmas), kifőz (bizalmas), koncipiál (régies)
 • elképzel, megálmodik

gyorsír

ige
 • sztenografál (szaknyelvi)

harcmező

főnév
 • csatamező, csatatér, harctér, front, hadszíntér, küzdőtér, küzdhely (régies), ütközethely (régies), vérmező (régies), csatasík (régies), vívótér (régies)

kedélyes

melléknév
 • derűs, oldott, bohém, joviális (régies), jókedvű, nyájas, vidám, szívélyes, derűlátó
 • könnyed, elnéző
 • kellemes, lakályos, hangulatos, meghitt, gemütlich (idegen), nedélyes (régies)

ijesztő

melléknév
 • félelmetes, kísérteties, borzasztó, borzongató, hátborzongató, rémséges, félelmes (régies), rémületes, rémületbe ejtő, rettentő, rettenetes, borzalmas, szörnyű, rémítő, rémes, rémisztő, riasztó, aggodalmat keltő, iszonyatos, iszonytató, vészes, vészterhes, baljós, baljóslatú, hajmeresztő, vérfagyasztó, vérfagylaló (régies)

fülhallgató

főnév
 • fejhallgató
 • telefonkagyló

fóka

főnév
 • tengerikutya (régies)
 • (szleng): felmosórongy

gordonkázik

főnév
 • csellózik

időálló

melléknév
 • tartós, maradandó, kopásálló, szilárd

garázda II.

főnév
 • (régies): per, versengés, perlekedés, perlődés

felebarát

főnév
 • embertárs, atyafi (tájnyelvi), feletárs (régies), rokonfél (régies)

gulya

főnév
 • csorda, tehéncsorda, marhacsorda, ökörcsorda, bivalycsorda

igyekezet

főnév
 • szándék, akarat, törekvés, törekedés, fáradozás, munkálkodás, iparkodás, buzgóság, iparosság (tájnyelvi), iparság (tájnyelvi), igyekvés, tetterő, próbálkozás, agilitás (idegen), szorgalom, becsvágy, ambíció, erőfeszítés, buzgalom, serénység