hülyéskedik szinonimái

ige
 • tréfálkozik, bolondozik, idétlenkedik, viccelődik, hülyít (bizalmas), blődlizik (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tizedes2

főnév
 • káplár (régies), kétcsík (szleng), dekás (szleng)
 • (régies): urasági inas, hajdú

hús-vér

melléknév
 • életszerű, realista, valóságos, életszagú
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hülyéskedik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hogyha

kötőszó
 • feltéve, ha, amennyiben
 • valahányszor, amikor csak
 • (tájnyelvi): hátha, talán

hágcsó

főnév
 • létra, lábtó (régies), lajtorja (régies), kötéllétra, felhágó (régies)
 • lépcső, fok, fellépő, grádics (régies)

gyolcs

főnév
 • patyolat, batiszt

főként, főképp

határozószó
 • főképpen, leginkább, különösen, különlegesen, különösképpen, különösképp, sajátképpen, főleg, kivált, kiváltképp, nagymértékben, nagyobbára, jobbára, jórészt, elsősorban, nagyrészt, többnyire, jelesül, jelesen (választékos), pláne (bizalmas)

hőforrás

főnév
 • hévíz (régies), gyógyforrás, termálvíz, gyógyvíz
 • hőtermelő

istennő

főnév
 • istenasszony, díva (régies)

ribanc

főnév
 • (szleng): utcanő, utcalány, prostituált, örömlány, kéjnő (régies), kokott (régies), szajha, cafat, céda, ringyó (durva), kurva (durva), kurtizán (választékos), lotyó (durva), cafka (szleng), pillangó (bizalmas), szuka (durva), ágyas, ágybetét (szleng), rima (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi), szotyka (tájnyelvi), perdita (régies)

felhasad, fölhasad

ige
 • felreped, felszakad, felnyílik, felválik, felbomlik

félbeszakít

ige
 • félbeszakaszt, megszakít, megtör, megállít, közbeszól, beleszól, belevág (bizalmas), megakaszt, közbevet, interrumpál (idegen)
 • szüneteltet, abbahagy, felfüggeszt, szünetet tart, pihenőt tart

csőr

főnév
 • madárorr (régies), csorr (tájnyelvi)
 • (szleng): száj, pofa (durva), etető, lepényleső (tréfás), csipogó, bagóleső (tréfás)
 • (edényé): kiöntő, kifolyó, száj

felséges, fölséges

melléknév
 • nagyszerű, kitűnő, csodálatos, egyedülálló, fejedelmi, királyi, kiváló, jeles, kimagasló, rendkívüli, bámulatos, mesteri, csodálatra méltó, imponáló, impozáns, nemes, remek, pazar, pompás, fényűző, emelkedett, méltóságteljes

járkálás

főnév
 • jövés-menés, kószálás, kóricálás, korzózás (bizalmas), csatangolás, ődöngés, kujtorgás
 • búcsújárás, csánbálás (tájnyelvi)
 • utánajárás

karmol

ige
 • váj, karcol, kurcol (régies), körcöl (tájnyelvi), horzsol, csikar (tájnyelvi), csipar (tájnyelvi), kapar, kápsál (tájnyelvi), karamzsál (tájnyelvi), körmöz (tájnyelvi)
 • ír, firkál, firkant, körmöl

kurva

főnév
 • (durva): prostituált, örömlány (választékos), hivatásos, szajha, kokott (régies), utcalány, utcanő, ribanc (durva), némber, kurtizán (választékos), hetéra (választékos), szuka (durva), cafat, céda, rongy, lotyó (durva), ringyó (durva), rima (tájnyelvi), sarkcsillag (szleng), cafka (szleng), ágybetét (szleng), darab (szleng), kuruc (szleng), ká (szleng), fürdős (szleng), kéjnő (régies), kéjhölgy (régies)
 • (jelzőként): gyalázatos, szörnyű, rettenetes

kispolgári

melléknév
 • nyárspolgári

hűt

ige
 • hűvösít (régies), kihűt, meghűt, lehűt, jegel, fagyaszt, hidegít

hivatásos II.

főnév
 • profi (bizalmas), professzionista
 • (bizalmas): prostituált, kurva (durva), szajha

ingoványos

melléknév
 • mocsaras, süppedéses, lápos, posványos, vizenyős, vadvizes, semlyékes (tájnyelvi)
 • kétes, bizonytalan

kirak

ige
 • kitesz, kihelyez, kivesz, kipakol, kirámol, kiszőnyegez (régies)
 • kiürít, kivagoníroz
 • kidob, kirúg (bizalmas), kicsap, kivág, kikerget, kihajít, kipenderít, elbocsát, elküld, elenged, meneszt, eltávolít, elmozdít
 • összeállít, kialakít
 • kitesz, kiterít, szétrak, elrendez
 • (valamivel): díszít, dekorál, burkol, beborít

ifjú II.

főnév
 • fiatalember, legény, gyermekifjú, srác, kamasz, tizenéves, tinédzser, tini (bizalmas), serdülő, pubi (bizalmas)

hajszalag

főnév
 • hajpánt, hajkötő

írástudó I.

melléknév
 • tanult, iskolázott, művelt

kiskirály

főnév
 • kényúr, zsarnok, basa, diktátor, oligarcha (idegen), potentát (régies), despota, királyka (régies)
 • (tájnyelvi): vőlegény
 • (tájnyelvi): ökörszem