ribanc szinonimái

főnév
 • (szleng): utcanő, utcalány, prostituált, örömlány, kéjnő (régies), kokott (régies), szajha, cafat, céda, ringyó (durva), kurva (durva), kurtizán (választékos), lotyó (durva), cafka (szleng), pillangó (bizalmas), szuka (durva), ágyas, ágybetét (szleng), rima (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi), szotyka (tájnyelvi), perdita (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

háborúellenes

melléknév
 • pacifista, békebarát (választékos), békepárti

mélység

főnév
 • mélyedés, meredély (választékos), feneketlenség, űr
 • szakadék, szurdok, verem
 • alaposság, tartalmasság
 • bensőség, bizalmasság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ribanc szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

referátum

főnév
 • beszámoló, jelentés, jelentéstétel, előterjesztés, előadmány (régies), referáda (idegen)
 • kifejtés, kidolgozás

példás

melléknév
 • példaszerű, példaadó, példamutató, mintaszerű, remek, hibátlan, kifogástalan, derék, elsőrendű, feddhetetlen, korrekt, exemplaris (régies), mustrás (tájnyelvi)
 • kitűnő, jeles, kiváló
 • elrettentő (büntetés)

parázna

melléknév
 • erkölcstelen, kicsapongó, buja, szemérmetlen, szégyentelen, házasságtörő, bűnös, kéjelgő, fajtalan (régies), kurva (durva), kanfurgyi (tájnyelvi)

onomasztika

főnév
 • névtan (szaknyelvi), névtudomány

repülés

főnév
 • szállás, szárnyalás, repdesés
 • aviatika (szaknyelvi), légi közlekedés, repüléstan
 • suhanás, rohanás, száguldás

sérült

melléknév
 • sebesült, sebes, lesérült (szaknyelvi), bibis (bizalmas), bintus (tájnyelvi)
 • fogyatékos, mozgássérült, rokkant, invalidus (régies), hibás (tájnyelvi)
 • rongált, hibás, hiányos
 • törött

nagyképű

melléknév
 • fontoskodó, nagyképűsködő, felvágós, büszke, hivalkodó, beképzelt, elbizakodott, megjátszós (bizalmas), öntelt, önhitt, dölyfös, magahitt (régies), önelégült, szerénytelen, pózoló, pozőr (idegen), fennhéjázó, nyegle, felfuvalkodott, fölényeskedő, nagyzoló, sznob, pökhendi, gőgös, jani (szleng) Sz: adja a bankot; megjátssza az agyát; nagy a mellénye; oda-vissza van magától; azt hiszi, ő találta fel a spanyolviaszt; azt hiszi, ő ültette a Fiastyúkot; játssza az eszét

munkás II.

főnév
 • dolgozó, munkavállaló, alkalmazott, melós (szleng), iparos (régies)
 • proletár, proli (pejoratív)

kuruc

melléknév, főnév
 • ellenálló, rebellis (régies), ellenzéki
 • (régies): dacos, nyakas, konok
 • (szleng): kurva (durva), prostituált, szajha

nemzet

főnév
 • nép, faj, náció (régies)
 • ország, haza
 • (régies): nemesség
 • nemzetség, rokonság, család, had (tájnyelvi)

sógor

főnév
 • süv (régies), rér (régies)
 • (bizalmas): barát, cimbora, pajtás, koma (tájnyelvi), atyafi (tájnyelvi), földi (tájnyelvi)
 • (bizalmas): osztrák, ausztriai

számvetés

főnév
 • számítás, kalkuláció, számolás, komputáció
 • elszámolás, számadás, számtartás (régies)
 • mérlegelés, tervezés
 • leszámolás, felelősségre vonás, számonkérés
 • (régies): számtan, számolás

fonódik

ige
 • tekeredik, rácsavarodik, kuszálódik, összetekeredik, felcsavarodik, összeszövődik, illeszkedik
 • átölel, kulcsolódik, összesimul
 • szövődik, alakul

törött

melléknév
 • csorba, repedt, sérült, tört, töredezett, csonka, csonkított, zúzott, hibás, csempe (tájnyelvi)
 • (hang): fátyolos, halvány, erőtlen, színtelen
 • (szín): áttört, zavaros, fénytelen
 • kimerült, fáradt, törődött, megviselt

talpal

ige
 • jár-kel, fáradozik, lót-fut, kutyagol, gyalogol, baktat, ballag, utánajár, lábal (tájnyelvi)

rikácsol

ige
 • kiabál, kiáltoz, rikoltozik, ordít, ordibál, károg, harsog, üvölt, üvöltözik, kajdácsol (tájnyelvi)

ravatal

főnév
 • gyászemelvény, katafalk (idegen), gyászpad (tájnyelvi), nyújtóztató (tájnyelvi)

sárgarépa

főnév
 • karottarépa, karotta, murokrépa (tájnyelvi), murok (tájnyelvi), toparépa (tájnyelvi), pocokfarkú répa (tájnyelvi)

tagadhatatlan

melléknév
 • vitathatatlan, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, elvitathatatlan, megcáfolhatatlan, megdönthetetlen, megkérdőjelezhetetlen, nyilvánvaló, világos, egyértelmű, bizonyos, szembeszökő, látható, evidens, vitán felül álló, megalapozott

roncs

főnév
 • rom, romhalmaz, düledék, omladék, hulladék
 • kripli (durva), nyomorék, fogyatékos, inaszakadt (régies)
 • maradvány, maradék, töredék
 • nyom

perfekt

melléknév
 • tökéletes, kifogástalan
 • befejezett, teljes

sehonnan

határozószó
 • semerről, sehonnét (tájnyelvi)

találó

melléknév
 • odaillő, helyénvaló, odavágó, alkalmas, megfelelő, pontos, hatásos, sikerült, frappáns, elevenébe vágó, passzoló (idegen), jellemző, adekvát, aktuális, időszerű, szerencsés, helyes