ingoványos szinonimái

melléknév
 • mocsaras, süppedéses, lápos, posványos, vizenyős, vadvizes, semlyékes (tájnyelvi)
 • kétes, bizonytalan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

elpuhult

melléknév
 • elkényelmesedett, puhány, tohonya, elsatnyult, erélytelen, nyámnyila, nyamvadt, kényes, kényeskedő, elkényeztetett, anyámasszony (bizalmas), finnyás, nyafka, elnőiesedett, férfiatlan, effeminált (idegen), feminin (választékos), vénasszonyos, szibarita, kuluska (tájnyelvi)

tényező

főnév
 • mozzanat, rész, alkotórész, alkotóelem, összetevő, kellék, faktor, komponens (szaknyelvi)
 • együttható, mutatószám, szorzó, szorzandó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ingoványos szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

harcképtelen

melléknév
 • fegyvertelen, erőtlen, eszköztelen, tehetetlen, legyőzött

haldokló I.

melléknév
 • kihaló, kivesző, kimúló, végét járó, agonizáló (idegen), halált vonó (tájnyelvi), döglődő (durva)
 • halódó

gazdátlan

melléknév
 • elhagyott, lakatlan, kietlen, elhagyatott, üres, sivár, puszta
 • kóbor, szökött, kallódó, elbitangolt (tájnyelvi), bitang (tájnyelvi), talált, rablott, lopott
 • elhanyagolt, magányos, árva

illetéktelen

melléknév
 • jogosulatlan, nem meghatalmazott, nem hivatalos, avatatlan, hívatlan, hozzá nem értő, inkompetens (idegen), kívülálló

jótékonyság

főnév
 • adakozás, bőkezűség, nagylelkűség, nemeslelkűség, karitász (választékos)

sárgarépa

főnév
 • karottarépa, karotta, murokrépa (tájnyelvi), murok (tájnyelvi), toparépa (tájnyelvi), pocokfarkú répa (tájnyelvi)

felüljáró, fölüljáró

főnév
 • átjáró, völgyhíd, viadukt, áthidalás
 • (szleng): elöljáró, parancsnok, fejes (szleng), góré (szleng)

felpillant, fölpilla

ige
 • felnéz, feltekint, felveti szemét, felemeli tekintetét

dísz

főnév
 • díszítés, díszítmény, díszítőelem, ékítés, ékítmény, ék, ékesség, cifraság, cicoma, cafrang, cifra (régies), cikornya, ékjel (régies), ciráda, sallang, dekoráció, ornamens (idegen), ornamentika (szaknyelvi), pompa, dekórum (régies), ragyogvány (régies)
 • díszruha, gálaruha, gála, ünneplő ruha, ünneplő
 • dicsőség, kiválóság, büszkeség, becsület, dekórum (régies), színe-java

filmgyár

főnév
 • filmstúdió, stúdió

kalapál

ige
 • kalapácsol, ütöget, püföl, pörölyöz (tájnyelvi), kalobál (tájnyelvi), kalakol (tájnyelvi)
 • kopácsol, kalamol (tájnyelvi), kallantyúz (tájnyelvi), kótog (tájnyelvi)
 • (szív): üt, ver, dobog, lüktet

keresztkérdés

főnév
 • ellenkérdés, ellenőrző kérdés

leépítés

főnév
 • csökkentés, visszafejlesztés, redukálás
 • elbocsátás, menesztés, létszámcsökkentés

komplikál

ige
 • bonyolít, nehezít, összekuszál, összezavar, összegabalyít, összegubancol (bizalmas)

innen

határozószó
 • innét (bizalmas)

hűsöl

ige
 • pihen, sziesztázik (bizalmas), enyhelődik (tájnyelvi), hűtőzik (tájnyelvi)

javallat

főnév
 • javaslat, indítvány, tanács, ajánlat, indikáció (szaknyelvi), propozíció (idegen)

koccint

ige
 • összeüt, összecsendít
 • (tájnyelvi): koccant

irkál

ige
 • írogat, firkál, firkant, papírra vet, irkafirkál, firkálgat (bizalmas), írsokál (tájnyelvi)

hasznavehetetlen

melléknév
 • használhatatlan, haszontalan, alkalmatlan, hasztalan, haszonvehetetlen (tájnyelvi), semmirevaló, vásott, értéktelen, semmit érő (tájnyelvi), szemétrevaló

jelzet

főnév
 • katalógusszám (szaknyelvi), jelzés

komolyan

határozószó
 • igazán, valóban, tényleg, persze, csakugyan, igazában
 • megfontoltan, higgadtan