kikészít szinonimái

ige
 • előkészít, preparál
 • feldolgoz, kidolgoz, kimunkál, csiszol, marat
 • (arcot): kifest, kisminkel, kikozmetikáz, kicsinosít, kikenceficéz
 • (bizalmas): kimerít, kifáraszt, megvisel, agyonhajszol, tönkretesz, kicsinál (szleng), elver
 • helybenhagy, ellátja a baját, megver
 • (szleng): megöl, likvidál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

síkság

főnév
 • sík vidék, sík, alföld, róna, rónaság, lapály (választékos)
 • puszta

leszeg

ige
 • levág, lemetsz, lekanyarít
 • (fejet): lehajt, leereszt, búnak ereszt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kikészít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kiadagol

ige
 • kiporcióz, kioszt, szétoszt, feloszt, eloszt, kimér

jegyzőkönyv

főnév
 • tanácskönyv (régies), protokollum (régies)
 • (választékos): notesz, jegyzetfüzet, jegyzettömb

istráng

főnév
 • hám, kötél, szíj

hóka I.

melléknév
 • (ló, szarvasmarha): csillagos, fehér foltos, holdas
 • sápadt, halvány, halovány, fakó, beteges

kifizetődő

melléknév
 • gazdaságos, jövedelmező, hasznot hajtó, rentábilis (szaknyelvi), hálás, gyümölcsöző, előnyös, hasznos, produktív

koca

főnév
 • anyadisznó, emse, göbe (tájnyelvi)

szőkeség

főnév
 • szöszi, szöszke

hajtóvadászat

főnév
 • hajtás, üldözés, űzés, hajsza, kergetés
 • keresés, kutatás

háborog

ige
 • zúgolódik, forrong, zavarog, zajong, lázong, őrjöng, hőbörög, hőzöng, elégedetlenkedik, zendül, lázad, viszálykodik, mérgelődik, zenebonáskodik (régies), rebellál (régies)
 • hánykolódik, hullámzik, viharzik, morajlik, zúg, tajtékzik
 • émelyeg, hányni készül, öklendezikl

elvan

ige
 • megvan, elél, megél, elteng, békén van (régies)
 • megfér, összefér

harangszó

főnév
 • harangozás, harangzúgás, harangbúgás, harangkongás, harangjáték, giling-galang, angelus-levesnóta (tréfás), ebédnóta (tréfás), levesmars (tájnyelvi)
 • csengetés

konferál

ige
 • bejelent, közöl
 • (régies): beszélget, tanácskozik, értekezik, tárgyal, megbeszél

közismert

melléknév
 • ismert, ismeretes, köztudott, köztudomású, közkeletű, közmondásos, tudvalevő, triviális
 • kiváló, kiemelkedő, előkelő, tekintélyes, nagyhírű, hírneves, jónevű, népszerű, neves, nevezetes, befutott, közkedvelt, illusztris
 • hírhedt, rossz hírű, notórius

megrúg

ige
 • megrugdal, megrugdos
 • elrúg, belerúg, megbikáz Sz: összetéveszti a labdával

lótusz

főnév
 • tündérrózsa, tavirózsa, vízililiom, vízitök (tájnyelvi)

kikosaraz

ige
 • elutasít, visszautasít, elvet, elküld, elbocsát, eltaszít, ellök, elzavar, elhárít, nem fogad, otthagy, faképnél hagy, kosarat ad, kiteszi a szűrét, kiadja az útját, kiad (valakin) (tájnyelvi) Sz: Abaújba küld (valakit)

kezdeményezés

főnév
 • indítványozás, indítvány, szorgalmazás, javaslat, iniciatíva (idegen), kísérlet, próbálkozás

kitakarodik

ige
 • távozik, kimegy, kivonul, kitisztul, kiköltözik, kihurcolkodik
 • kisurran, elhordja magát, kikotródik, kioldalog, kieblábol (régies), kivakarodik (tájnyelvi), marsol (tájnyelvi)

lezser

melléknév
 • könnyed, könnyű, laza
 • kényelmes, bő
 • hanyag, pongyola, hányaveti, ráérős, fesztelen

kinn

határozószó
 • kint, kívül, odakinn, künn
 • a szabadban
 • külföldön, a határon túl

jogerős

melléknév
 • (szaknyelvi): végleges, megfellebbezhetetlen, megtámadhatatlan, végérvényes, vitathatatlan, hatályos, érvényes, inappellábilis (régies)

kivándorló

melléknév, főnév
 • emigráns, kiköltöző, kitelepülő

lom

főnév
 • limlom, ócskaság, zsibáru, kacat, bóvli, vacakság, vackeráj, haszontalanság, egyveleg, szir-szar (durva), vicik-vacak, mismás
 • szemét
 • (tájnyelvi): gizgaz
 • lomb
 • (tájnyelvi): bolyhosság