híresség szinonimái

főnév
 • hírnév, jelentőség, fontosság, nevezetesség, presztízs, nimbusz, autoritás (idegen), reputáció (idegen), renomé (bizalmas), ismertség, ázsió, híreslét (régies), tekintély
 • kiválóság, kitűnőség, notabilitás (idegen), celebritás (idegen), sztár

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csigáz

ige
 • (érdeklődést): fokoz, gerjeszt, ébreszt
 • kínoz, gyötör, fáraszt, sanyargat, sanyar (tájnyelvi), göcsörít (tájnyelvi)

megpattan

ige
 • pattan, megpercen (tájnyelvi)
 • megreped, kifakad
 • (szleng): meglép (bizalmas), elszökik, távozik, kereket old, elillan, dobbant (szleng), lepattan (szleng), lelép (bizalmas), elpucol (szleng), eldönget, elhúz (szleng), lelécel (szleng), fölszívódik (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a híresség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

hazaszeretet

főnév
 • hazafiság, patriotizmus, honszeretet (régies), honszerelem (régies)

grépfrút

főnév
 • citrancs

gereben

főnév
 • acélfésű, lenfésű, kenderfésű, gyapjúfésű, héhel (tájnyelvi), gyarató (tájnyelvi), kehely (tájnyelvi), héhő (tájnyelvi), ecset (tájnyelvi)

férfifodrász

főnév
 • borbély, figaró (régies), hasvakaró (pejoratív), koszkaparó (tréfás)

hétköznapi

melléknév
 • mindennapi, mindennapos, köznapi
 • szokásos, megszokott, átlagos, közönséges, banális, egyszerű, szimpla, jellegtelen, szürke, fantáziátlan, prózai, unalmas, jelentéktelen

igazándi

melléknév
 • (tájnyelvi): valódi, hamisítatlan, igazi

rangfokozat

főnév
 • rang, rendfokozat, fokozat, sarzsi (bizalmas)

faliújság

főnév
 • hirdetőtábla

evangélium

főnév
 • örömhír, az üdvösség híre

csámborog

ige
 • (tájnyelvi): cselleng, lézeng, ténfereg, csatangol, csavarog, bolyong, kóborol, kószál, lődörög, lötyög (bizalmas), őgyeleg, ődöng, csetlik-botlik, ámolyog (tájnyelvi)

felapróz, fölapróz

ige
 • felaprít, szétdarabol, felvág, összevág, felvagdal, felszabdal, aprogat (tájnyelvi)
 • feloszt, parcelláz
 • szétforgácsol, elveszteget, elfecsérel

imagináció

főnév
 • elképzelés, képzelőerő, képzelet
 • képzelődés

jellemez

ige
 • ábrázol, bemutat, lefest, leír, elképzeltet
 • karakterizál (idegen), tipizál, illusztrál
 • minősít, megjelöl, kvalifikál (választékos)
 • meghatároz, megkülönböztet, ráillik

körmönfont

melléknév
 • ravasz, agyafúrt
 • bonyolult, komplikált, rafinált, kitanult, csavaros, tekervényes, nyakatekert, rabulisztikus (pejoratív), fondorlatos, fortélyos, mesterkélt

kifizetődő

melléknév
 • gazdaságos, jövedelmező, hasznot hajtó, rentábilis (szaknyelvi), hálás, gyümölcsöző, előnyös, hasznos, produktív

hírnév

főnév
 • dicsőség, hír, elismertség, tekintély, presztízs (idegen), respektus (idegen), renomé (bizalmas), reputáció (idegen), nimbusz, ázsió

havasszépe

melléknév
 • alpesirózsa, hangarózsa, havasirózsa, rododendron

humorizál

ige
 • tréfálkozik, viccelődik, élcel, élceskedik, mókázik, bolondozik, poénkodik (bizalmas)

kicsírázik

ige
 • csírát hajt, kibújik, kifejlik, kihajt, kifakad, kinő, kikel, kisarjadzik, kicikázik (tájnyelvi), kipattog (tájnyelvi), rügyezik

hóhányó

melléknév, főnév
 • szélhámos, csaló, megbízhatatlan, kókler, simlis (szleng), svihák (bizalmas), svindler (bizalmas), malmos (szleng), firkás (szleng), széltoló (bizalmas)

gyámhatóság

ige
 • gyámügy (bizalmas), árvaszék

ideér

ige
 • megérkezik

kifejezés

főnév
 • fordulat, szókapcsolat, kiszólás, kitétel, közhely, szólam, frázis, sablon, klisé, frazeologizmus (idegen), frazeológiai egység, terminus, szólásmód, szólásmondás, kibeszéd (tájnyelvi)
 • megnyilvánulás, kinyilvánítás, manifesztálódás (idegen)
 • ábrázolás, megjelenítés, bemutatás, jellemzés