holdas szinonimái

melléknév
 • holdvilágos, holdfényes
 • sejtelmes, áttetsző, ködszerű
 • (ló, szarvasmarha): hóka, csillagos
 • (régies): holdkóros, lunátikus (idegen), alvajáró, holdkórságos
 • bolond, bolondos, hóbortos, eszelős, eszeficamodott, eszement

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jelentőség

főnév
 • fontosság, horderő, súly, lényeg, kihatás, nyomaték, relevancia (szaknyelvi)
 • érdem, érték, becs

vad II.

főnév
 • vadállat, bestia, dúvad, ragadozó, fenevad
 • zsákmány
 • vadhús
 • vadpecsenye
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a holdas szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

helyváltoztatás

főnév
 • mozgás, járás, kimozdulás, mozgolódás
 • költözködés, migráció (szaknyelvi), vándorlás, elvándorlás

gyászjelentés

főnév
 • partecédula, gyászlevél, értesítés
 • nekrológ

gödölye

főnév
 • gida, kecskegida, kecskefi (régies), olló (tájnyelvi), gedő (tájnyelvi)

fitogtat

ige
 • büszkélkedik, dicsekszik, kérkedik, hivalkodik, henceg, hetykélkedik, parádézik, felvág, tüntet (valamivel), tetszeskedik (régies), mutogat, csillogtat (választékos), fitogat (tájnyelvi), fitít (tájnyelvi)

hírnév

főnév
 • dicsőség, hír, elismertség, tekintély, presztízs (idegen), respektus (idegen), renomé (bizalmas), reputáció (idegen), nimbusz, ázsió

imént

határozószó
 • ezelőtt, az előbb, éppen most, nemrég, nemrégen, újonnan (régies)

régész

főnév
 • archeológus, régiségbúvár (régies)

fegyverszünet

főnév
 • tűzszünet, fegyvernyugvás, tűzcsend (régies), fegyverállás (régies), hadszünet (régies), treuga dei (régies)
 • béke, békesség, nyugalom

fájdalomcsillapító II.

főnév
 • analgetikum (szaknyelvi), narkotikum (szaknyelvi), érzéstelenítőszer

csendháborítás

főnév
 • csendzavarás, lárma, zaj, zsivaj, ricsaj, zenebona, zajongás, zsibongás, ribillió, hangzavar, perpatvar, ramazúri, rendzavarás, botrány, felfordulás, veszekedés, garázdálkodás, duhajkodás, hűhó, hajcihő (bizalmas), excesszus (idegen)

felfedező, fölfedező II.

főnév
 • kutató, tudós, feltaláló
 • utazó, világjáró

internacionalizmus

főnév
 • nemzetköziség

jövedelemadó

főnév
 • személy-keresetadó (régies), személyi jövedelemadó

közben I.

határozószó
 • középen, középütt
 • aközben, időközben azalatt
 • azonban, holott, pedig, viszont, de

kikosaraz

ige
 • elutasít, visszautasít, elvet, elküld, elbocsát, eltaszít, ellök, elzavar, elhárít, nem fogad, otthagy, faképnél hagy, kosarat ad, kiteszi a szűrét, kiadja az útját, kiad (valakin) (tájnyelvi) Sz: Abaújba küld (valakit)

holnap I.

határozószó
 • hamarosan, másnap, maholnap, előbb-utóbb, nemsokára

helybeli

melléknév
 • helybéli, helyi
 • földi, idevalósi, bennszülött
 • itteni, lokális (idegen)
 • belföldi, honi, hazai

idén

határozószó
 • ez évben, ebben az évben, folyó évben

kigombol

ige
 • kikapcsol, szétnyit, szétkapcsol, kinyit, kibont
 • (tájnyelvi): elver, megver

hozzá

határozószó
 • mellé, közelébe
 • kiegészítésül, ráadásul, azonkívül, tetejében, sőt mi több

gyomorégés

főnév
 • zaga (régies)

ígérget

ige
 • fogadkozik, szavát adja
 • áltat, hiteget, csábít, kecsegtet

kiképzés

főnév
 • gyakorlatozás, oktatás, drill (idegen), nevelés, edzés
 • képzettség, készség, tudás
 • megformálás, kialakítás, formázás, forma, alak, külső