kifejt szinonimái

ige
 • hüvelyez, kihánt, kihámoz, kopaszt, kitokoz, csumál (tájnyelvi), kipirgál (tájnyelvi)
 • kibont, felfejt, felbont
 • kitermel, kibányász
 • érvényre juttat, kibontakoztat
 • előad, ismertet, értelmez, fejteget, megmagyaráz, explikál (szaknyelvi), interpretál, tolmácsol, kommentál, tisztáz, érthetővé tesz, megvilágít, illusztrál, taglal, elmagyaráz, feltár
 • (régies): kifejleszt, kidolgoz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

halmozás

főnév
 • gyűjtés, kuporgatás, hordás, halmazat, kumuláció (idegen), akkumuláció (idegen)

tunkol

ige
 • (bizalmas): mártogat, kimárt, itatgat
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kifejt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

késlekedik

ige
 • késik, elmarad, késedelmeskedik, piszmog, ányorog (tájnyelvi), csóráz-móráz (tájnyelvi), húz-halaszt, késlődik (tájnyelvi), tétováz, totojáz, halaszt

ízig-vérig

határozószó
 • minden ízében, tetőtől talpig, talpig, teljesen, egészen, maradéktalanul, szíve mélyéig, testestől-lelkestől, szőröstül-bőröstül (bizalmas)

iparcikk

főnév
 • árucikk, termék, áru

híradástechnika

főnév
 • távközlés, telekommunikáció (szaknyelvi), híradásügy, technika

kibomlik

ige
 • meglazul, felbomlik, kibogozódik, kioldódik, szétbomlik, szétnyílik, széjjelnyílik, szétesik, kifűződik, kigubancolódik, felfeslik, kifeslik, eloldózik (tájnyelvi), megoldul (tájnyelvi)
 • szétterül, kiterjed
 • kibontakozik, kifakad, kinyílik, kipattan, fejlik (régies), kihajt, feslik, feslődik

kitűz

ige
 • feltűz, plántál (régies)
 • kijelöl, kiválaszt, megszab, meghatároz, előirányoz, megnevez, tervez
 • (díjat): ígér, kilátásba helyez, felajánl
 • (régies): kijelöl, kimér, körülhatárol, kicövekel, kikaróz, nyomjelez (régies), traszíroz (régies)

szociográfia

főnév
 • társadalomrajz

haditerv

főnév
 • stratégia, stratagéma (régies)

gyomorgörcs

főnév
 • hascsikarás, kólika (tájnyelvi)

elszeret

ige
 • elhódít, elcsábít

halottkém

főnév
 • halottvizsgáló, halálvizsgáló (tájnyelvi), halottmester (tájnyelvi), boncolóorvos

koalíció

főnév
 • szövetség, tömb, egyesülés, társulás, együttműködés
 • kormánykoalíció

kötődés

főnév
 • évődés
 • civakodás, kötekedés, ugratás, bosszantás
 • kapcsolódás

megnedvesít

ige
 • bevizez, belemárt, befröcsköl, bespriccel (bizalmas), meglocsol, benedvesít, lepermetez, megöntöz, beharmatoz (választékos), megnyirkosít, karapol (tájnyelvi), megvizít (tájnyelvi)
 • megköp, megnyálaz, megnyálkál (tájnyelvi)

levéltár

főnév
 • oklevéltár, okmánytár, okiratgyűjtemény, irattár, levelestár (szaknyelvi), archívum, kutri (tájnyelvi), limbus (idegen)

kifizetődik

ige
 • megtérül, jövedelmez, megéri, bejön

kerget

ige
 • űz, űzőbe vesz, üldöz, hajt, hajszol, hajhász, hajkurász, zavar, zargat (bizalmas), hesseget, bolygat, megszalaszt, futamít (régies), kénytet (tájnyelvi), kurgat (tájnyelvi), kajtat (valaki után) (tájnyelvi), fut (vki, vmi után)
 • kényszerít (valahova)
 • követ

kiröhög

ige
 • kinevet, kikacag, kigúnyol, kicsúfol, megguggol (régies)
 • lenéz, lekicsinyel

leszállított

melléknév
 • kedvezményes, enyhített, redukált, olcsó, jutányos, potom

kiken

ige
 • kizsíroz, kivajaz, bezsíroz
 • kifen, pödör
 • kifest, kenceficél, kiken-kifen, kipingál, kimázgál (tájnyelvi)

javasasszony

főnév
 • füvesasszony, tudósasszony, boszorkányasszony (tájnyelvi), kenőasszony (régies), íralóasszony (régies), kuruzsló, vajákos (régies)
 • halottlátó (tájnyelvi)

kiszárad

ige
 • kiürül, kiapad, elapad, kimerül
 • felszárad, elpárolog, elgőzölög
 • kiég, felperzselődik, kiszikkad, kisül, kiaszik, elpörked (tájnyelvi), kifuvakodik (tájnyelvi)
 • aszalódik, összeaszik, összezsugorodik, elsorvad, elsenyved, elfonnyad, eltöpped (tájnyelvi)

levág

ige
 • leválaszt, lemetsz, lereszpitel (tájnyelvi), lenyes, lemetél, lenyisszant, lecsíp, lenyiszál
 • leborotvál, leberetvál, lehúz, levesz, leszed, lenyírdes (tájnyelvi)
 • megnyír, lestuccol (szaknyelvi), lefajkol (tájnyelvi)
 • (kenyeret): leszel, lekanyarít, lekaszarint (tájnyelvi)
 • (végtagot): csonkol, amputál (szaknyelvi), leoperál
 • lekaszál, lesarlóz, learat, betakarít, letarol, kiirt
 • (állatot): leöl, leszúr, ledöf, agyonszúr, lebök (bizalmas), leszudorint (tájnyelvi)
 • megöl, elaprít (tájnyelvi)
 • (nagy erővel): lecsap, ledob, lehajít, letaszít, lelök, odacsap, odavág
 • lesújt, leüt
 • (villám): lecsap, beüt
 • (szleng): lehúz (szleng), megbírál, lecsepül, leszapul, lebírál, kritizál (bizalmas)
 • kicikiz (szleng), lecikiz (szleng)
 • (beszédet): rögtönöz, kanyarít, improvizál, nyom (szleng)
 • (szleng): megfej (szleng), megpumpol (szleng), megvág (szleng), megkopaszt (szleng), kunyerál, pumpol (bizalmas), tarhál (szleng)
 • (útról): letér, lefordul, lekanyarodik
 • lerövidít
 • (tájnyelvi): lekaszabol, felkoncol, lemészárol, felmészárol (régies)