filctoll szinonimái

főnév
 • rosttoll, rostirón

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

göcsörtös

melléknév
 • durva, egyenetlen, görcsös, dudoros, csomós, bütykös
 • rücskös, himlőhelyes, ragyás
 • rögös, buckás, göröngyös, hepehupás

pörge

melléknév
 • kunkorodó, kukora (tájnyelvi), csavarodó, kunkori, göjdörödő, kajla (tájnyelvi)
 • perdülő, pörgő, forgó
 • gyors, szapora, élénk
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a filctoll szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felszel, fölszel

ige
 • felszeletel, felvág, felszeldel (régies), felszegdel (tájnyelvi), szétvág, trancsíroz, felszabdal

érzelmi

melléknév
 • affektív (idegen), emfatikus, emocionális (idegen), szentimentális, indulati, lelki

éppen

határozószó
 • épp, éppenséggel, pontosan, szándékosan, sőt, egészen, teljesen, valósággal, direkt
 • közvetlenül
 • elvégre, tulajdonképpen
 • csupán, mindössze, szakasztott, szinte (régies)

elkér

ige
 • kölcsönkér, kölcsönöz, kikönyörög, kisír, elkunyerál (bizalmas)
 • kér, felszámít, számít, fizettet

fényképezés

főnév
 • fényképészet, fotózás, fotográfia (régies), fényírászat (régies)

fürdőhely

főnév
 • üdülőhely, fürdő
 • gyógyhely
 • (régies): fürdőház

nyomoz

ige
 • vizsgál, szimatol, nyomon követ, puhatol, nyomot keres, kémkedik, kémlel, vizsgálódik, tapogatózik, invesztigál (szaknyelvi), szaglász, átfésül, turkál (pejoratív), kurkász (bizalmas), kérdezősködik, kíváncsiskodik, tudakozódik Sz: szaglál, mint az agár
 • keres, kutat, keresgél, fürkész, búvárol, búvárkodik, tanulmányoz, elemez, szemügyre vesz

dörzsölt

melléknév
 • (szleng): ravasz, minden hájjal megkent, agyafúrt, huncut, fineszes (szleng), rafinált, hétpróbás, fondorlatos, fortélyos, csavaros észjárású, csalafinta, körmönfont, trükkös (bizalmas), simlis (szleng), svihák (bizalmas)

diszciplína

főnév
 • fegyelem, fegyelmezettség, rend
 • tudományág, tudományszak

asszimilál

ige
 • hasonít, beolvaszt, magába olvaszt, bekebelez, felszív, elnyel, áthasonít (szaknyelvi)

egyedülálló

melléknév
 • magányos, társtalan, elhagyott, elhagyatott, árva, egyes, szóló, különálló, elkülönült, facér (bizalmas), nőtlen, özvegy, agglegény, elszigetelt, izolált, szeparált Sz: se kutyája, se macskája
 • példátlan, páratlan, ritka, sajátos, sajátságos, különös, különleges, eredeti, kivételes, hasonlíthatatlan, párját ritkító, példa nélkül való, rendkívüli, felülmúlhatatlan, utolérhetetlen, szokatlan, tüneményes, minden képzeletet felülmúló, fantasztikus, speciális, unikális (idegen)

gazdagság

főnév
 • vagyon, javak, birtok, kincs (régies), jószág (régies)
 • jólét, jómód, tőke, mammon (idegen), opulencia (idegen)
 • bőség, pompa, fényűzés, luxus, változatosság, sokrétűség, sokszínűség, színesség, tarkaság, tartalmasság

gyökeres

melléknév
 • teljes, alapos, beható, mélyreható, radikális, sorsfordító, messzemenő

jellemes

melléknév
 • karakteres, becsületes, állhatatos, gerinces, egyenes, szilárd, határozott, következetes

3

módosítószó
 • hé!, halló!
 • megállj!

filmszínész

főnév
 • moziszínész, filmcsillag, filmsztár

felsegít, fölsegít

ige
 • talpra állít, felemel, felkarol, feltángál (tájnyelvi)
 • (régies): felsegélyez, megsegít
 • (ruhát): ráad

földrajz

főnév
 • geográfia, földírás (régies), földleírás (régies)
 • földrajzóra, föci (szleng)

híradástechnika

főnév
 • távközlés, telekommunikáció (szaknyelvi), híradásügy, technika

fogat1

ige
 • felszerszámoztat, befogat

észrevesz

ige
 • érzékel, észlel, kiolvas, obszervál (idegen), percipiál (idegen), meglát, megpillant, felfedez, felfigyel (valakire, valamire), figyelmes lesz (valamire, valakire), kiszúr (bizalmas)
 • megérez, megsejt, megneszel, megeszel (tájnyelvi), megszagol, felfog, tudomásul vesz, tudatosít, konstatál, tapasztal, megtud
 • rájön, átlát, felismer, ráeszmél, rádöbben

fúr

ige
 • lyukaszt, váj, mélyít, üregel, likaszt (régies)
 • behatol (valamibe)
 • áskálódik, furkál (valakit), rágalmaz, intrikál, ármánykodik

hivatás

főnév
 • hajlam, elhivatottság, készség, hajlandóság, elrendeltetés, késztetés, vokáció (idegen), tehetség, rátermettség
 • foglalkozás, mesterség, pálya, szakma, professzió (idegen), szerep, funkció, tiszt, állás
 • életcél
 • feladat, kötelesség, küldetés, rendeltetés, misszió, cél, szolgálat