kontár I. szinonimái

melléknév
 • szakszerűtlen, avatatlan, céhen kívüli (régies), amatőr, ügyetlen, kétbalkezes

kontár II. szinonimái

főnév
 • dilettáns, fuser (szleng), fusizó, pancser (szleng), himpellér (régies), laikus Sz: annyit tud valamihez, mint a lúd a zsoltárhoz

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lámpaoszlop

főnév
 • kandeláber, kandelábertartó, lámpatartó, lámpavas

kíméletlen

melléknév
 • durva, vad, rideg, tapintatlan, érzéketlen, erőszakos, sértő, bántó, goromba, szívtelen, embertelen, kegyetlen, keményszívű, irgalmatlan, könyörtelen, kérlelhetetlen, modortalan, állatias, embernyúzó, bosszúálló, vérszívó, szipolyozó, barbár, brutális, drasztikus, derb (idegen), krudélis (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a kontár szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kitolódik

ige
 • későbbre kerül, eltolódik, elhalasztódik, prolongálódik, elodázódik
 • (tájnyelvi): kinyomul

képes1

melléknév
 • illusztrált, szemléltető, szemléletes, figurás
 • átvitt, képletes, allegorikus, példázatos, jelképes, jelképi, szimbolikus, metaforikus

kaszabol

ige
 • aprít, vagdal, vág, vagdos, irdal (tájnyelvi)
 • öldös, öl, mészárol, gyilkol, vérengzik, koncol
 • hadakozik
 • sarabol

intő II.

főnév
 • intés, megintés, megrovás, beírás

koholt

melléknév
 • kiagyalt, kieszelt, kitalált, költött, csinált, kifundált (bizalmas), fiktív, valótlan, fals (bizalmas), hamis, ál, színlelt, alaptalan, hazug

központ

főnév
 • belváros, city (idegen), fellegvár
 • székhely, székház
 • centrum, középpont, mag
 • góc, gyújtópont, tűzfészek

teknősbéka

főnév
 • teknős, teknőc, teknönc (régies)

hiba

főnév
 • mulasztás, baklövés, melléfogás, botlás, tévedés, balfogás, gikszer, ballépés, szabálytalanság, eltántorodás, vétek, negatívum, vétség, gyarlóság, balhé
 • félrelépés
 • nyelvbotlás, baki (bizalmas)
 • sajtóhiba, elírás
 • betegség, fogyatékosság, csonkaság, makula (régies), szeplő (választékos), szégyenfolt, takargatnivaló, defektus (idegen)
 • pontatlanság, szabálytalanság, rendetlenség, szabályellenesség
 • hanyagság, hiány, deficit, elszámolás, fogyatkozás
 • tökéletlenség, kivetnivaló, hiányosság, rendellenesség, selejt, anomália (szaknyelvi), error (idegen)
 • baj, kellemetlenség, nehézség, kár, sérülés, rongálódás, csorba, defekt (szleng), difi (bizalmas), gáz (szleng), hézag (szleng)

heccelődik

ige
 • tréfálkozik, ingerkedik, gúnyolódik, csúfolódik, ugrat

fajta

főnév
 • változat, féleség, típus, zsáner (bizalmas), alfaj, válfaj, nem (szaknyelvi), osztály, csoport
 • kategória, jelleg, modell, minőség
 • faj (bizalmas), species (szaknyelvi), rassz (pejoratív), vér (választékos), nemzetség, nemzet, náció (régies)
 • népség, szerzet, fajzat

holtsúly

főnév
 • holtteher, ballaszt, fenéksúly

kunkorodik

ige
 • görbül, csavarodik, tekeredik, göndörödik, bodorodik, gyűrűzik, kígyózik, göncsörödik (tájnyelvi), kunkorog (tájnyelvi)

lehűt

ige
 • hűsít, hűt
 • fagyaszt
 • lecsillapít, megnyugtat, lecsendesít
 • lelohaszt, kedvét szegi (valakinek), elszomorít, elkedvetlenít

állít

ige
 • helyez, tesz, rak, igazít
 • emel, épít, létesít, felhúz, alapít
 • mond, kijelent, bizonygat, hangsúlyoz, biztosít, megerősít, rögzít, leszögez, hangoztat, vall, deklarál
 • esküdözik, fogadkozik
 • kardoskodik (valami mellett)

minuciózus

melléknév
 • aprólékos, részletes, lelkiismeretes, pontos, akkurátus
 • kicsinyes, kicsinyeskedő, szőrszálhasogató

megforgat

ige
 • megpörget, megteker, megserget (tájnyelvi)
 • meghemperget, hengerít
 • (földet): felszánt, felás, rigolíroz (szaknyelvi), megregáloz (régies)
 • (pénzt): kamatoztat, gyümölcsöztet
 • kikérdez, vizsgáztat, egzaminál (régies)
 • megtáncoltat

konvencionális

melléknév
 • közkeletű, megszokott, szokásos, elfogadott, bevett, elterjedt, meghonosodott, meggyökeresedett, hagyományos, tradicionális, általános, elismert, mindennapi
 • elkoptatott, elcsépelt, semmitmondó, tartalmatlan, üres, közhelyszerű, lapos, sablonos, triviális, banális

kitalált

melléknév
 • kieszelt, kitervelt, kiagyalt, költött, koholt, alaptalan, mondvacsinált, kifundált (bizalmas), elképzelt, képzeletbeli
 • mondai, mitikus, legendás
 • megtévesztő, félrevezető, légből kapott, fals, fiktív, illuzórikus, abszurd, utópisztikus

köteg

főnév
 • csomag, bála, csomó, nyaláb, kéve, göngyöleg (szaknyelvi), batyu, halom, stóc (bizalmas), paksaméta

megelőzés

főnév
 • prevenció (idegen), óvintézkedés, elővigyázatosság, védekezés, megakadályozás, meggátlás, elhárítás

korrigál

ige
 • javít, kijavít, megjavít, helyesbít, kiigazít, helyreigazít, helyrehoz, helyreállít, jóvátesz, orvosol, revideál, módosít, változtat

keresnivaló

főnév
 • feladat, ügy, dolog, teendő

közellátás2

főnév
 • rövidlátás, miópia (szaknyelvi)

megfigyelő II.

főnév
 • kém, auszkultáns (idegen), obszerváns (idegen), szemtanú, tanú
 • megbízott, küldött