bűzös szinonimái

melléknév
 • büdös, bűzhödt (régies), fojtó, orrfacsaró, dögletes, poshadt, áporodott, oroszlánszagú (bizalmas), penetráns

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

összetalálkozik

ige
 • találkozik, összeakad, összefut, összeszalad, beleszalad (valakibe), belebotlik (valakibe), összekerül (tájnyelvi)
 • összeér, érintkezik
 • egybeesik, megegyezik, egybehangzik

tubákol

ige
 • burnótozik, szippant
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bűzös szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

boszorkányos

melléknév
 • igéző, varázslatos, ördöngös, mágikus, bűvös-bájos, bűbájos

befurakodik

ige
 • benyomakodik, beférkőzik, beügyeskedi magát, bejut, behatol, belehatol, befuramodik (tájnyelvi)
 • (közösségbe) befurakszik, betolakszik, betolakodik, benyomul, becsempészi magát, (több személy) beszivárog, beszemtelenkedik, beépül, beszerkőzik (tájnyelvi), beférkezik (tájnyelvi), befúródik (tájnyelvi)

bányaipar

főnév
 • bányászat, bányaművelés, érckitermelés

alváz

főnév
 • (szleng): láb, tappancs (bizalmas), virgács (szleng), csülök (szleng), pata (szleng), pipa (szleng), mankó (szleng)

bumfordi

melléknév
 • esetlen, mamlasz, félszeg, kétbalkezes, ügyetlen, együgyű, bamba, tökfilkó, balga, málé, málészájú, melák (bizalmas), balek(bizalmas)

csinál

ige
 • tesz, cselekszik, ténykedik, tevékenykedik, művel, dolgozik, végez, végbevisz, véghezvisz, űz, folytat
 • készít, formál, alkot, barkácsol, gyárt, alakít, létrehoz, létesít, sikerít (bizalmas), szerkeszt, kreál, buherál (szleng), bonyolít (tájnyelvi), makherál (tájnyelvi), mesterkél (tájnyelvi), kigondol, kitalál, kiötöl
 • rendez, okoz, kelt, (hibát) ejt, (arcot, grimaszt) vág, (rendet) rak, (lármát, botrányt) csap
 • (valamivé, valamilyenné): formál, alakít, farag (valakiből valamit)
 • (valamibe): ürít, ereszt, székel, piszkít

konstatál

ige
 • megállapít, kijelent, felismer, észlel, érzékel, észrevesz, tapasztal, appercipiál (idegen)

csorba

melléknév
 • hiányos, hibás, törött, töredezett, repedt, kicsorbult, foghíjas, csonka, életlen, egyenetlen, csempe (tájnyelvi), csorbás (tájnyelvi), csonkabonka (tájnyelvi), csantra (tájnyelvi)

dögvész

főnév
 • pestis, dög (tájnyelvi), döghalál, dögmirigy (régies), dögbaj, fene, dögkór
 • ragály, járvány

fajta

főnév
 • változat, féleség, típus, zsáner (bizalmas), alfaj, válfaj, nem (szaknyelvi), osztály, csoport
 • kategória, jelleg, modell, minőség
 • faj (bizalmas), species (szaknyelvi), rassz (pejoratív), vér (választékos), nemzetség, nemzet, náció (régies)
 • népség, szerzet, fajzat

eloszlat

ige
 • szétoszlat, feloszlat, szétkerget, elszéleszt, elűz, szétver, szétszór, szétrebbent, elzavar
 • megszüntet, eltüntet, megsemmisít

cammog

ige
 • vánszorog, vonszolja magát, csoszog, döcög, kutyagol, totyog (bizalmas), baktat, mendegél, bandukol, kullog, ballag, leppeg (tájnyelvi), taslog (tájnyelvi), bicskadozik (tájnyelvi)

borostás

melléknév
 • szőrös, borotválatlan, koszpitos (tájnyelvi), szúrós, tüskés, sündisznó (bizalmas), bokorarcú (szleng)

csatlós

főnév
 • (régies): fegyverhordozó, fegyverhordó, fegyvernök, pajzshordó, kísérő, darabont, poroszló, testőr, védelmező, kengyelfutó (régies)
 • lovász
 • követő, kiszolgáló, bérenc, szatellita (régies), vazallus (pejoratív), zsoldos (pejoratív), uszályhordozó (régies), lakáj (pejoratív), hűbéres, csahos (pejoratív), szekértoló, mameluk (régies), talpnyaló, csacsener (régies)

éllovas

főnév
 • élsportoló, élcsapat

ciklámen

főnév
 • kunalma (tájnyelvi), kunrépa (tájnyelvi), türtszirom (régies)

békebeli

melléknév
 • század eleji, ántivilágbeli, régi, egykori, ódon

cser

főnév
 • cserfa, csertölgy
 • cserlé, cserzőlé, pác, páclé

elnyomó

főnév
 • agresszor, zsarnok, diktátor, despota, egyeduralkodó, kényúr