késlekedik szinonimái

ige
 • késik, elmarad, késedelmeskedik, piszmog, ányorog (tájnyelvi), csóráz-móráz (tájnyelvi), húz-halaszt, késlődik (tájnyelvi), tétováz, totojáz, halaszt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lep

ige
 • elborít, eltakar, elfed, elrejt, fed
 • talál, lel, kap (tájnyelvi)
 • rajtakap, tetten ér

sudár I.

melléknév
 • karcsú, nyúlánk, vékonytestű, nyurga, egyenes, nyílegyenes
 • szép szál, nagy szál, szálegyenes, szálas (régies), daliás, délceg, deli, magas, sugár (tájnyelvi) Sz: egyenes, mint a nád
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a késlekedik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

kedvetlen

melléknév
 • rosszkedvű, kedveszegett, levert, letargikus, apatikus, lehangolt, nyomott, borongó, komor, búskomor, mogorva, harapós
 • elégedetlen, kelletlen, fád, mísz (bizalmas), fásult, fancsali, fanyar, szontyoli (tájnyelvi), savanyú, bélebűzhödt (tájnyelvi)
 • (régies): kellemetlen
 • kedélytelen

indukció

főnév
 • rávezetés, következtetés

idült

melléknév
 • krónikus, hosszas, hosszadalmas
 • tartós
 • megrögzött, szenvedélyes, javíthatatlan

házas

melléknév
 • nős, feleséges (régies)

kérdőív

főnév
 • űrlap, kérdőlap, blanketta (idegen)

kinevet

ige
 • kikacag, kigúnyol, kicsúfol, megtréfál, kiviccel, csipkelődik, tréfát űz (valakiből), rovására mulat, kiröhög (durva), kifiguráz, nevetségessé tesz, csúfot űz, szatirizál (régies), lefitymál (tájnyelvi)

szeretett

melléknév
 • kedves, drága, édes, drágalátos, aranyos, szerelmes, szerelmetes (régies), szeretetre méltó
 • tisztelt, nagyra becsült
 • népszerű, közkedvelt, keresett, divatos, felkapott (bizalmas), kapós (bizalmas), híres, frekventált, kitüntetett, menő (szleng)
 • kedvenc, kegyelt (régies), kedvelt, favorit

gyámoltalan

melléknév
 • ügyefogyott, ügyetlen, tehetetlen, élhetetlen, anyátlan (bizalmas), mafla, málé, félénk, nyámnyila, szerencsétlen, önállótlan, magatehetetlen, pipogya, erélytelen, teddide-teddoda, tutyimutyi (bizalmas), nyomorult, erőtlen, teszefosza (tájnyelvi), bókla (tájnyelvi), mantikos (tájnyelvi), nyehe-nyühe (tájnyelvi) Sz: nem e világra való; az anyja szoknyáján ül; egy rakás szerencsétlenség; egy kanál vaj meg nem olvad a szájában

góré1

főnév
 • kukoricatartó, kukoricagóré, kukoricatároló, szár (tájnyelvi)
 • kunyhó, kaliba, viskó, csőszkunyhó, őrvityilló, gulyástanya

elnyomó

főnév
 • agresszor, zsarnok, diktátor, despota, egyeduralkodó, kényúr

gyümölcslé

főnév
 • dzsúz, szörp, ivólé, szirup, gyümölcsnektár

kisegít

ige
 • kihúz, kivonszol, kivisz, kiemel, kivezet, kisegél (tájnyelvi), kiszabadít, kiment
 • felkarol, szót emel, támogat, gyámolít, pártfogol
 • segédkezik, segítséget nyújt
 • kölcsön ad

kordon

főnév
 • kötél, záróvonal
 • sorfal

megfigyelő II.

főnév
 • kém, auszkultáns (idegen), obszerváns (idegen), szemtanú, tanú
 • megbízott, küldött

lejjebb

határozószó
 • alacsonyabbra, lentebb, alább, alábbacska (tájnyelvi), alábbad (tájnyelvi)

készít

ige
 • csinál, alkot, létrehoz, előállít, eszkábál, kreál, szerkeszt, bütyköl (bizalmas), formál, fabrikál, barkácsol, tákol, gyárt, teremt, kialakít, termel, produkál, létesít, pepecsel, sikerít, hevenyész, összeüt, összeró

katonatiszt

főnév
 • tiszt, haditiszt (régies), oficér (régies)

kigyúl, kigyullad

ige
 • felgyullad, felgyúl, fellángol, fellobban, lángra lobban, meggyullad, égni kezd, izzásba jön, tüzet fog, lobbot vet, lángba borul, tűzbe borul, lángot vet
 • világítani kezd
 • elpirul, kipirul, kipirosodik, elvörösödik
 • (régies) (háború): kirobban, kitör

léghuzat

főnév
 • huzat, légvonat, cúg (bizalmas), ájerdöfés (tájnyelvi)

kéziszerszám

főnév
 • kézbeli (tájnyelvi)

intő II.

főnév
 • intés, megintés, megrovás, beírás

kikötőhíd

főnév
 • kikötőpalló, hajóhíd, stég

lehoz

ige
 • lehord, leszállít
 • közöl, közzétesz, megjelentet, kiad, publikál
 • sugároz
 • (régies): előhoz, felidéz, megemlít
 • (régies): levezet, leszármaztat