hálózat szinonimái

főnév
 • szövedék, vezeték, rendszer, láncolat, szervezet, apparátus, organizáció (idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

porkoláb

főnév
 • börtönőr, foglár, fegyőr, poroszló (régies), tömlöctartó (régies), börtönész (tájnyelvi), smasszer (szleng)
 • pribék
 • (régies): várnagy (régies), várparancsnok

levélhordó

melléknév, főnév
 • postás, kézbesítő, levélkézbesítő, küldönc
 • levélvivő (tájnyelvi), levélhordozó (tájnyelvi), levélhurcoló (tájnyelvi), kurrens (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a hálózat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

gyümölcsös I.

főnév
 • kert, gyümölcskert, bongor (tájnyelvi), telek, csemegés (tájnyelvi)

formál

ige
 • létrehoz, alkot, formába önt, mintáz, megjelenít
 • metsz (valamibe), farag, ábrázol (régies)
 • alakít, változtat, idomít, nevel

flegma I.

főnév
 • (bizalmas): hidegvér, nemtörődömség, közöny, közömbösség, egykedvűség, nyugalom, higgadtság, lélekjelenlét

felajánl, fölajánl

ige
 • felkínál, nyújt, ad, szán, szentel, áldoz, offerál (régies), dedikál (régies), spendíroz (bizalmas)
 • áldozatot mutat be

hajszalag

főnév
 • hajpánt, hajkötő

hervad

ige
 • fonnyad, szárad, sárgul, aszik, lankad, kókad, konyul, konnyad (tájnyelvi)
 • hanyatlik, sorvad, senyved, kornyadozik, gyengül, ösztövérkedik (régies), fogy, csökken
 • öregszik, fárad

pipereüzlet

főnév
 • (régies): illatszerbolt, drogéria (régies), illatszertár (régies)

elvtárs

főnév
 • elvbarát, elvrokon, bajtárs

elszontyolodik

ige
 • elszomorodik, elcsügged, elkámpicsorodik (bizalmas), lekókad, elhagyja magát, elkeseredik, bánkódik, elbúsul, búsong (választékos), búslakodik, szomorkodik, elkedvetlenedik, letörik, elfancsalodik (tájnyelvi), elsompolyodik (tájnyelvi), emészti magát

bonbon

főnév
 • cukorka, csokoládé, édesség, praliné, nyalánkság, csemege, desszert, bombó (tájnyelvi), bombóc (tájnyelvi), bombonné (tájnyelvi)

erély

főnév
 • határozottság, akaraterő, kitartás, erélyesség, energikusság (idegen), tetterő, energia, vitalitás (választékos), vaskéz, szigor, keménység, kérlelhetetlenség

híradó II.

főnév
 • hírek, híradás, krónika, közlöny, tudósítás
 • (régies): hírvivő, hírnök, herold (régies), hírmondó, hírhozó, követ, futár

idős

melléknév
 • öreg, vén, vénhedt, vénecske, éltes, élemedett, koros, agg, elaggott, meglett, hajlott korú, előrehaladt korú, korosas (tájnyelvi)

kiszabadul

ige
 • kimenekül, kijut, kibújik, kicsúszik, kicsusszan, kisurran, kilopódzik, kivergődik, kitör, átverekszi magát, kibonyolódik (régies), kigázol (régies), kikelepcél (régies)
 • felszabadul, kivívja szabadságát

kaszinózik

ige
 • (bizalmas): társalog, diskurál, cseveg, beszélget
 • hazárdjátékot űz
 • kártyázik
 • rulettezik

hámfa

főnév
 • kisafa (tájnyelvi), istrángfa

gyújtogat

ige
 • lelkesít, gerjeszt
 • tűzzel játszik, pirózik (szleng), cindlázik (tájnyelvi)

hazafias

melléknév
 • hazaszerető, hazafiúi, nemzeti, honfias (régies), patriotikus (régies), nacionális (régies)

kapu

főnév
 • nyílás
 • bejárat, bejáró (régies), bejárás (régies), porta (régies)
 • utcaajtó, ajtó
 • portál (régies)

harag

főnév
 • düh, indulat, bosszúság, haragvás (választékos), dérdúr (bizalmas), méreg, föllobbanás, fölgerjedés, fölindulás, megtosszanás (tájnyelvi), morc (tájnyelvi), marconaság (régies), harapós kedv, epe, ingerültség
 • neheztelés, fasé (bizalmas), háborúság, duzma (tájnyelvi)

fölény

főnév
 • elsőbbség, előny, túlerő, túlsúly, többség, vezető szerep, fennsőbbség, felsőbbség, hegemónia, magasabbrendűség, primátus (idegen), szupremácia (szaknyelvi), prioritás (idegen)
 • fölényesség, leereszkedés, lekezelés, lekicsinylés, lenézés

hegyszoros

főnév
 • völgy, szakadék, szurdok, hegyszorulat (régies), hegyvágány (régies), hágó, hasadék

kártérítés

főnév
 • kárpótlás, kártalanítás, elégtétel, fájdalomdíj, bánatpénz, jóvátétel
 • rekompenzálás, rekompenzáció (idegen)