elszontyolodik szinonimái

ige
 • elszomorodik, elcsügged, elkámpicsorodik (bizalmas), lekókad, elhagyja magát, elkeseredik, bánkódik, elbúsul, búsong (választékos), búslakodik, szomorkodik, elkedvetlenedik, letörik, elfancsalodik (tájnyelvi), elsompolyodik (tájnyelvi), emészti magát

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

színlap

főnév
 • plakát, műsor, program, teátrumcédula (régies)

zokszó

főnév
 • panaszkodás, sirám, fájdalom, panaszszó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elszontyolodik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eloldalog

ige
 • elmegy, elsomfordál, elkotródik, elsompolyog, elkullog, odébbáll, elslattyog (bizalmas), eldohol (tájnyelvi), elfarlat (tájnyelvi), elfarkal (tájnyelvi), elkammog (tájnyelvi), elpitlikel (tájnyelvi), elsuttyog (tájnyelvi), elküllőfékezik (tájnyelvi)

dülöngél

ige
 • dülöng, tántorog, inog, imbolyog, támolyog, ingadozik, csetlik-botlik, bukdácsol, botorkál, botladozik, ténfereg, inog-binog (tájnyelvi), dülöngőzik (tájnyelvi), illeng (tájnyelvi)

dokk

főnév
 • hajómedence, hajójavító, kikötőmedence
 • kikötő, moló

csámcsog

ige
 • csemcseg (tájnyelvi), csámcsogtat (tájnyelvi), csámmog (tájnyelvi), csemmeg (tájnyelvi)

elprédál

ige
 • elpazarol, elherdál, elpocsékol, eltékozol, elver, elveszteget, elkótyavetyél, elkölt, elfecsérel, elszór, nyakára hág, seggére ver (durva), elmismásol (bizalmas), elemészt (régies), eldividál (tájnyelvi)
 • (régies): elrabol, elragad, elzsákmányol

érzület

főnév
 • lelkület, érzésvilág, érzelemvilág
 • érzelem, affektus (idegen), emóció (idegen)

megnéz

ige
 • megszemlél, megtekint, rátekint, pillantást vet, ráemeli a tekintetét, megbámul, szemügyre vesz, végigmustrál, szemrevételez, végigmér, fixíroz (bizalmas), mustrálgat, megszemel (tájnyelvi)
 • végignéz
 • kiolvas, leolvas, kikeres (valahonnan), meggyőződik
 • megvizsgál, megfigyel, megvizitál (tájnyelvi), tanulmányoz
 • meglátogat, vizitál
 • (tényállást): megfontol, megvizsgál, kivizsgál, fontolóra vesz

birkózik

ige
 • dulakodik, tusakodik, viaskodik, küszködik, huzakodik, gyúr, tusáz, hempereg, birokra kel, ölre megy, csülökre megy (tréfás), birakodik (tájnyelvi), küzdölődik (tájnyelvi), győzködik (tájnyelvi)
 • (valamivel): küzd, igyekszik, erőlködik, vívódik, bajlódik, hadakozik

betelepedik, betelep

főnév
 • beköltözik, bevándorol, behordozkodik (tájnyelvi)
 • beül, befekszik

bonyolódik

ige
 • összekuszálódik, gabalyodik, bogozódik, szövődik, alakul
 • (valamibe): belebonyolódik, beleakad, belekeveredik

étvágytalan

melléknév
 • étevesztett (tájnyelvi), finnyás, bélebűzhödt (tájnyelvi), egyszálbélű, kákabélű (tájnyelvi), konyhagyalázó, kis étkű Sz: mintha a háta mögé hányná

félév

főnév
 • szemeszter (szaknyelvi), szemesztrisz (régies)

hangerősítő

főnév
 • megafon, hangszóró, hangtölcsér, hangosbemondó, hangosanbeszélő, hangosbeszélő
 • hangfal, erősítő

függelék

főnév
 • kiegészítés, pótlás, appendix (régies), szupplementum, toldalék, járulék, ragaszték (régies), tartozék, melléklet, csatolmány
 • addenda (idegen), anhengszli (bizalmas), kóda (szaknyelvi)
 • utóirat
 • zárótétel, zárócikkely, záradék
 • dísz, függeszték, függő, fityegő, csinga (régies)
 • (régies): sallang, lengő, lengeteg, lógó

eltakarít

ige
 • elhord, elrak, eltesz, elpakol, elrámol, elsöpör
 • (régies): eltemet, elföldel, elhantol (választékos), koporsóba helyez, örök nyugalomra helyez
 • eltüntet, eltávolít

elmulaszt

ige
 • elfelejt, elhanyagol, negligál (idegen), megfeledkezik (valamiről), kihagy, elszalaszt, lemarad (valamiről), lekésik (valamiről), elhibáz, lóg (bizalmas), bliccel (bizalmas), kibújik (valami alól), elpasszol (bizalmas), elankol (tájnyelvi), elmellékel (tájnyelvi)
 • (betegséget, fájdalmat): megszüntet, meggyógyít

érdek

főnév
 • érdekeltség, érdeklet (régies)
 • haszon, nyereség, előny, java (valakinek)
 • haszonlesés, számítás, önzés
 • (régies): érdeklődés, kíváncsiság

frász

főnév
 • (tájnyelvi): görcs, rángógörcs, nyavalya, nyavalyatörés
 • (bizalmas): ijedelem, félelem, izgalom, cidri
 • (szleng): pofon, nyakleves, tasli (bizalmas)

elvámol

ige
 • vámkezel, vámol

égő II.

főnév
 • villanyégő, villanykörte, körte, izzó, izzólámpa
 • égőfej

erőltet

ige
 • erőszakol, forszíroz (bizalmas), szorgalmaz(valakire valamit)
 • unszol, ösztökél, nógat, sürget, kíntat (tájnyelvi)
 • ráerőltet, kényszerít, késztet, kénytet (régies), szorít (valakit valamire), kötelez
 • tukmál, oktrojál (idegen), disputál (valakire valamit) (régies)

futólagos

melléknév
 • sietős, rövid, múlékony, pillanatnyi, átmeneti, efemer, ideiglenes, röpke, hamari (tájnyelvi)
 • felületes, odavetett, hevenyészett, felszínes, mellékes