fölény szinonimái

főnév
 • elsőbbség, előny, túlerő, túlsúly, többség, vezető szerep, fennsőbbség, felsőbbség, hegemónia, magasabbrendűség, primátus (idegen), szupremácia (szaknyelvi), prioritás (idegen)
 • fölényesség, leereszkedés, lekezelés, lekicsinylés, lenézés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

villan

ige
 • csillan, illan-villan (tájnyelvi), szikrázik, raggyan (régies)
 • megcsillan, megvillan, fellobban, felragyog, felcsillan
 • előbukkan, feltűnik

megnyílik

ige
 • kinyílik, kifakad, kitárul, feltárul
 • széthasad, szétnyílik, kilyukad
 • kitárulkozik, kipakol (szleng), kiönti a szívét, könnyít a lelkén, kibeszél, megnyilatkozik(bizalmas)
 • működni kezd, megkezdődik, kinyit
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fölény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fizika

főnév
 • természettan (régies), fizi (szleng), fiziksz (szleng), fizikum (szleng), izzika (szleng)
 • fizikaóra

farol

ige
 • hátrál, tolat, curikkol (bizalmas), seggel (tájnyelvi), fartol (tájnyelvi), kandarlik (tájnyelvi), farával fordul (régies)
 • megfarol, kicsúszik
 • kifarol (bizalmas)

évjáradék

főnév
 • évdíj (régies), apanázs (régies)

előzetes I.

melléknév
 • előző, megelőző, előlegezett, prelimináris (régies), előbbi, korábbi, előbbeni, eddigi, fent említett, előidejű, kiinduló, kezdeti, régi, hajdani, korai, a priori (idegen)

fordító I.

főnév
 • tolmács, transzlátor (idegen)

görbül

ige
 • ferdül, behorpad, benyomódik, hajlik, kunkorodik, konyul, kampósodik, hajol, kanyarul, görnyed, görbed, tekeredik, gyűrűzik, ível, domborodik

organizáció

főnév
 • szervezés, rendezés
 • szervezet, intézmény
 • struktúra

egyszerűsödik

ige
 • letisztul, redukálódik

égő II.

főnév
 • villanyégő, villanykörte, körte, izzó, izzólámpa
 • égőfej

bájital

főnév
 • varázsital, varázsfőzet, varázsszer

elégia

főnév
 • panaszdal, kesergő, alagya (régies)
 • gyászdal, gyászének

gyalogos II.

főnév
 • járókelő, gyalogjáró, pedintér (régies)
 • csatár, lövész, infanterista (idegen), baka (bizalmas), talpas (régies), darabont (régies)
 • (szleng): kettes, elégséges, béla (szleng), görbe egyenes (szleng), hattyú (szleng), hurok (szleng), kanyaró (szleng), libanyak (szleng), proletárjeles (szleng)

halom

főnév
 • domb, dombocska, hant, bucka, emelkedés, földhányás, magaslat, földtúrás, töltés, földrakás, domborulat (választékos), hompok (tájnyelvi), döngöleg (tájnyelvi), ponk (tájnyelvi), laponyag (tájnyelvi)
 • rakás, kupac, garmada, sereg, kazal, boglya, halmaz, csomó, köteg, rahedli (szleng)

káptalan

főnév
 • kanonoktestület, capitulum (idegen)
 • gyűlés, tanácskozás

idefelé

határozószó
 • errefelé, idejövet

főparancsnokság

főnév
 • vezérkar, fővezérlet (régies)

filozófus

főnév
 • bölcselő, bölcs, gondolkodó, bölcselkedő

genny

főnév
 • gennyedtség (tájnyelvi), csúnyaság (tájnyelvi), enyekesség (tájnyelvi), evesség (tájnyelvi)
 • váladék
 • (szleng): gané, mocsok, szemét, tróger (durva), tetű, drekk (szleng)
 • silányság, bóvli

humoros

melléknév
 • tréfás, mulatságos, vidám, humorisztikus, kacagtató, nevettető, vicces, szellemes, mulattató, szórakoztató, elmés, nevetséges, komikus

futkos

ige
 • szaladgál, rohangál, rohangászik, futkározik, lót-fut, lohol, talpal, futkorány (tájnyelvi), nyargalászik, lóstat (tájnyelvi), koslat, cikázik, vizslat, futároz (tájnyelvi), fitukál (tájnyelvi), fitkál (tájnyelvi), futoskál (tájnyelvi)
 • fáradozik, jár, katangol (tájnyelvi) Sz: futkos, mint a töketlen kutya

fehéredik

ige
 • világosodik, tisztul, fehéreszik (tájnyelvi)
 • kopik, fakul, színét veszti
 • sápad, halványodik, elszíntelenedik, kifut a vér az arcából
 • őszül, deresedik (választékos), őszbe csavarodik (választékos)

gócpont

főnév
 • központ, centrum, empórium (idegen), góc
 • csomópont, útkeresztezés

hűvös I.

melléknév
 • hideg, hűs, friss, árnyékos, árnyas, hűsös (tájnyelvi)
 • rideg, tartózkodó, kimért, kényszeredett, zord, fagyos, feszes, merev, barátságtalan, rezervált