felajánl, fölajánl szinonimái

ige
 • felkínál, nyújt, ad, szán, szentel, áldoz, offerál (régies), dedikál (régies), spendíroz (bizalmas)
 • áldozatot mutat be

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

törzs

főnév
 • test, truncus (szaknyelvi)
 • fatörzs, tönk, tuskó, középrész, rönk
 • váz, alap, gerinc
 • (szaknyelvi): klán, nemzetség, törzsök (régies), törzsszövetség, nagycsalád
 • nép, nemzet
 • (szaknyelvi): faj, nem, tribus (idegen)
 • vezérkar, főtisztikar, törzskar, stáb, táborkar

flamand

melléknév
 • flandriai (régies), holland
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felajánl, fölajánl szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

faág

főnév
 • ág, ágacska, gally, nyúlvány, vessző, csangota (tájnyelvi)

előkészít

ige
 • kikészít, összekészít, összeszed
 • felkészít, betanít, sulykol, korrepetál, szoktat, edz, gyakoroltat
 • preparál, előkezel

ellenlábas

főnév
 • vetélytárs, rivális, opponens (szaknyelvi), antagonista (régies), antipodus (választékos), konkurens
 • rosszakaró, ellenség, ellenfél, haragos

ébresztőóra

főnév
 • vekker, vekkeróra, csörgőóra, csörgetőóra (tájnyelvi)

feddés

főnév
 • dorgálás, korholás, szidás, megrovás, szapulás, leckéztetés, lecke, intés, intelem, pirongatás, figyelmeztetés, szemrehányás, fejmosás (bizalmas), regnálás (tájnyelvi), letolás (bizalmas), dörgedelem, lehurrogás (pejoratív), porítás (régies), dorgatórium (régies)

felületes

melléknév
 • felszínes, sekély, sekélyes, henye, hevenyészett, hányaveti, gondatlan, odavetett, összecsapott, elsietett, elnagyolt, pontatlan, szuperficiális (választékos), slendrián, trehány, hanyag, figyelmetlen, átabota (tájnyelvi), hánydel-vesdel (tájnyelvi)
 • futó, futólagos, érintőleges, röpke, sietős

munkafegyelem

főnév
 • fegyelem, megbízhatóság, pontosság, lelkiismeretesség

cserép

főnév
 • agyagáru, edényáru, fazekasáru, agyagedény
 • virágcserép
 • törmelék, üvegcserép, üvegdarab, szilánk, töredék, darab
 • pala, fedkő, cseréptégla, tetőcserép
 • kályhacsempe

csámcsog

ige
 • csemcseg (tájnyelvi), csámcsogtat (tájnyelvi), csámmog (tájnyelvi), csemmeg (tájnyelvi)

akkorra

határozószó
 • addigra, akkorára (tájnyelvi)

csődület

főnév
 • tömeg, tolongás, csoportosulás, összesereglés, sokaság, sokadalom, gyülekezés, tumultus

ferdül

ige
 • görbül, kajszul (tájnyelvi), fitul (tájnyelvi), huzalkodik (régies), hutyorodik (tájnyelvi)

fújtat

ige
 • fútat (régies), hevez (régies)
 • liheg, zihál, szuszog
 • mérgelődik, bosszankodik

hűvös I.

melléknév
 • hideg, hűs, friss, árnyékos, árnyas, hűsös (tájnyelvi)
 • rideg, tartózkodó, kimért, kényszeredett, zord, fagyos, feszes, merev, barátságtalan, rezervált

halszálka

főnév
 • szálka, haltüske (tájnyelvi), halcsont (tájnyelvi)

félárú

melléknév
 • kedvezményes, akciós, olcsó

extravagáns

melléknév
 • különcködő, bogaras, hóbortos, excentrikus
 • különös, különleges, szokatlan, furcsa, sajátos, idegenszerű

felosztás, fölosztás

főnév
 • feldarabolás, felbontás, szétszedés, szétosztás, felparcellázás, elkülönítés, szétválasztás, partíció (idegen), disztribúció (idegen), departíció (idegen), allokáció (idegen)
 • tagolás, osztályozás, rendszerezés, kategorizálás, részletezés, klasszifikáció (idegen), taglat (régies), analízis (régies)

hajtűkanyar

főnév
 • vészkanyar, éles kanyar

felesküszik, föleskü

ige
 • (valamire): esküt tesz, megesküszik, elkötelezi magát

előzetes I.

melléknév
 • előző, megelőző, előlegezett, prelimináris (régies), előbbi, korábbi, előbbeni, eddigi, fent említett, előidejű, kiinduló, kezdeti, régi, hajdani, korai, a priori (idegen)

felszabadul, fölszab

ige
 • kiszabadul, szabadul, megszabadul
 • mentesül, fesztelenné válik, megkönnyebbül, feloldódik

háló II.

főnév
 • hálószoba, hálóhelyiség, hálófülke, hálóterem, ágyasház (régies)