pipereüzlet szinonimái

főnév
 • (régies): illatszerbolt, drogéria (régies), illatszertár (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

puszpáng

főnév
 • bukszus, kruspán (tájnyelvi)

kiigazítás

főnév
 • helyesbítés, helyreigazítás, korrekció, megigazítás, igazítás
 • renoválás, javítás, kijavítás, megfoltozás, rendbehozás
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a pipereüzlet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

pasztell I.

melléknév
 • világos, finom, visszafogott
 • tompa, fakó, kifakult

ólmos

melléknév
 • szürke, álmosító, ködös, nyomasztó
 • nehéz, súlyos

nyűtt

melléknév
 • viseltes, kopott, használt, elhasznált, viharvert

munkafegyelem

főnév
 • fegyelem, megbízhatóság, pontosság, lelkiismeretesség

perfekt

melléknév
 • tökéletes, kifogástalan
 • befejezett, teljes

ráesteledik

ige
 • rásötétedik, elesteledik (tájnyelvi), elszürkül (tájnyelvi), elsötétedik (régies), eléri az est

megszárad

ige
 • kiszárad, fölszárad, elszárad, megszikkad, elszikkad (régies), elcikkad (tájnyelvi), megszivalkodik (tájnyelvi), megaszik, megtöpped (tájnyelvi), megfonnyad

megnéz

ige
 • megszemlél, megtekint, rátekint, pillantást vet, ráemeli a tekintetét, megbámul, szemügyre vesz, végigmustrál, szemrevételez, végigmér, fixíroz (bizalmas), mustrálgat, megszemel (tájnyelvi)
 • végignéz
 • kiolvas, leolvas, kikeres (valahonnan), meggyőződik
 • megvizsgál, megfigyel, megvizitál (tájnyelvi), tanulmányoz
 • meglátogat, vizitál
 • (tényállást): megfontol, megvizsgál, kivizsgál, fontolóra vesz

kisüzem

főnév
 • kisvállalkozás, manufaktúra (idegen)

melegség

főnév
 • meleg, hő, hőség, forróság, kánikula, hévség (régies)
 • gyengédség, szívélyesség, bensőség, bizalmasság, meghittség

ránehezedik

ige
 • rátámaszkodik, rádől, rákönyököl, terhel, nyom, rátehénkedik (bizalmas), rádülleszkedik (tájnyelvi), rásullyonkodik (tájnyelvi)
 • nyomaszt, terhel, rátelepedik, rátelepszik

romantika

főnév
 • romanticizmus
 • kalandvágy, regényesség, érzelmesség, álmodozás, rajongás

fegyverkezés

főnév
 • felfegyverzés, fegyverragadás (régies), fegyverkötés (régies)
 • fegyvergyártás, fegyverkészítés, hadiipar, hadianyaggyártás

tamáskodik

ige
 • hitetlenkedik, gyanakodik, kételkedik, kétkedik, bizalmatlankodik, él a gyanúperrel, kétell (régies)

származás

főnév
 • eredet, genezis (idegen), születés, nacionálé, proveniencia (idegen), leszármazás, vérség (régies), pedigré (idegen), fajta

pirkad

ige
 • dereng, világosodik, fölvirrad, hajnalodik, reggeledik, hasad a hajnal, pitymallik, virrad
 • (tájnyelvi): pirosodik, érik

pártfogolt

főnév, melléknév
 • protezsé (régies), kegyelt (régies), támogatott
 • védenc, kegyenc, gyámolt (régies)

progresszív

melléknév
 • haladó, élenjáró
 • emelkedő, növekvő
 • fokozatos
 • (szaknyelvi): előreható (hasonulás)

szaltó

főnév
 • légbukfenc, bukfenc, átfordulás
 • halálugrás

pokoljárás

főnév
 • szenvedés, kálvária, golgota (választékos), gyötrelem, tortúra, kín, kínszenvedés, viszontagság, megpróbáltatás, ide-oda hányódás

organizáció

főnév
 • szervezés, rendezés
 • szervezet, intézmény
 • struktúra

purparlé

főnév
 • beszélgetés, eszmecsere, diskurzus, diskurálás, megbeszélés, terefere, csevegés, csevej, trécselés, locsogás, traccs (bizalmas), karattyolás (bizalmas)
 • nézeteltérés, csetepaté, szóváltás, véleménykülönbség, vita, összezördülés, veszekedés, perlekedés, civakodás

szaporodás

főnév
 • születés, gyarapodás, proliferáció (idegen)
 • szaporulat
 • növekedés, növés, terjedés, erősödés, emelkedés, növekmény, nagyobbodás, többlet, növedék, fokozódás, expanzió (idegen)