jegyzet szinonimái

főnév
 • feljegyzés, emlékeztető, diktátum
 • megjegyzés, magyarázat, kiegészítés, utalás, észrevétel, annotáció (szaknyelvi)
 • kommentár, glossza, széljegyzet, lábjegyzet
 • kisokos (bizalmas), napló, diárium (régies), agenda (idegen), vademecum (idegen), notesz, jegyzetfüzet, jegyzettömb, blokk, tárca (régies)
 • (egyetemi, főiskolai): tankönyv

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

napfényes

melléknév
 • napos, napsugaras, napsütéses, napsütötte, sugárzó, verőfényes, világos, ragyogó, felhőtlen, derült
 • (választékos): örömteli, vidám, derűs
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a jegyzet szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

irányvonal

főnév
 • nyomvonal, vezérvonal, vonalvezetés, útirány
 • vezérfonal, szabály, előírás, irányzat, irányelv, vezérelv, elvi álláspont, trend, tendencia, áramlat

herél

ige
 • ivartalanít, kasztrál (idegen), férfiatlanít, miskárol (tájnyelvi), kappanoz (tájnyelvi)

havazás

főnév
 • hóesés, hószakadás, hóhullás, hószitálás, hószállingózás, hózápor, hózivatar, hóvihar, hóförgeteg, hó
 • hóakadály

gyarmatáru

főnév
 • koloniáláru
 • fűszer, specerej (idegen)

izmosodik

ige
 • erősödik, acélosodik, izmosul, köpcösödik (régies)
 • (kapcsolat): elmélyül, megszilárdul
 • erősödik, fejlődik, gazdagodik, gazdagszik

kávéház

főnév
 • kávézó, eszpresszó, presszó, café (idegen), kafána (régies)
 • cukrászda

sóska

főnév
 • cséve (tájnyelvi)

fohászkodik

ige
 • (valakihez): imádkozik, imát mond, folyamodik, sóhajtozik, esedez, esdekel, könyörög
 • (tréfás): káromkodik
 • (régies): óhajtozik, nyög

fillér

főnév
 • garas, krajcár, fitying, fabatka, pikula (régies), picula (régies), vas (bizalmas), grand (szleng), fitty (szleng)

egyéb

melléknév
 • más, másik, többi, további, másféle, másmilyen, hátralevő, távolabbi, másminemű, elütő, eltérő

franciaágy

főnév
 • ikerágy, dupla ágy

kenőcs

főnév
 • krém, kence, paszta, suviksz (bizalmas), kenőanyag, zsírzóanyag, zsír (tájnyelvi), kenet (régies), ír (régies), kenőlék (tájnyelvi)

kiforratlan

melléknév
 • éretlen, gyermekes, gyermeteg, kezdő, zöldfülű, újonc, serdülő, infantilis

letelik

ige
 • eltelik, kitelik, lejár, eljár, elmegy, lepereg, elmúlik
 • elrepül, elröpül, elszalad, elillan, tovaszáll, tovatűnik, eliramlik

köszönet

főnév
 • hála, hálaadás, hálálkodás, elismerés, jutalom

jelenkor

főnév
 • ma, jelen, napjaink

intimbetét

főnév
 • tisztasági betét, betét

kanyarít

ige
 • vág, szel, ível, karéjozik (tájnyelvi), karít (tájnyelvi)
 • (régies): hajt, fordít, teker, hajlít, kandarít (tájnyelvi), félrevon
 • (ruhafélét vállára kanyarít): vet, dob, kavarint (tájnyelvi), gabalyít (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): füllent, hazudik
 • ír, aláír

könyöklő II.

főnév
 • mellvéd, ablakpárkány, karfal, balusztrád (régies), tőc (régies)
 • karfa, kartámla, kartámasz, támla, támasz

jólelkű

melléknév
 • jóságos, jószívű, jóindulatú, jóakaratú, irgalmas, könyörületes, kegyes (régies), emberszerető, emberséges, humánus, segítő, önzetlen, nemes szívű, melegszívű, altruista (választékos)
 • megértő, együtt érző, részvétteljes, szolidáris
 • jótékony, adakozó, bőkezű

hídverő I.

melléknév
 • hidászati, hídvető

karizom

főnév
 • bicepsz, muszkli, béka (bizalmas), malacka (tájnyelvi)

körülményeskedés

főnév
 • teketória, formaság, ceremónia, huzavona, terjengősség, fontoskodás, derendócia (tájnyelvi)