gonosztett szinonimái

főnév
 • gaztett, bűntett, bűn, bűntény, bűncselekmény, jogtiprás, gazemberség, gonoszság

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

akác

főnév
 • akácfa, koronafa (tájnyelvi), krisztuskoronafa (tájnyelvi), bagrenafa (tájnyelvi)

pult

főnév
 • bolti asztal, elárusítóhely, kiszolgálóasztal
 • pulpitus, kottatartó állvány, olvasóállvány
 • italpult, söntés, kármentő (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gonosztett szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fűt

ige
 • melegít, hevít, forrósít
 • tüzel, tüzet rak
 • átmelegít, felhevít
 • lelkesít, hajt, ösztönöz

felnyalábol, fölnyal

ige
 • felemel, felfog, felkap, összeszed, összefog, összekapkod, összegyűjt, felölébel (tájnyelvi)

felfázik, fölfázik

ige
 • meghűl, megfázik

érdeklődik

ige
 • tudakol, tudakozódik, kíváncsiskodik, kérdezősködik, faggatózik, puhatolózik, feszeget, informálódik, kérdezget, faggat, firtat, utánajár, végére jár, búvárkodik, beleássa magát, kutat, tapogatózik
 • vonzódik (valami, valaki iránt)

géprész

főnév
 • gépelem, gépalkatrész

hajlék

főnév
 • lakás, otthon, ház, lakóhely, rezidencia, szállás, lak, kunyhó, viskó, bódé (régies), odú
 • födél (választékos), menedék, oltalom, védelem, menhely

összeroppan

ige
 • összetörik, széttörik, elhasad, megreped
 • megsemmisül
 • megtörik, tönkremegy, lerobban (szleng), kiborul (bizalmas), kikészül (szleng), kipurcan (szleng), szétesik

éljenez

ige
 • éltet, köszönt, üdvözöl, vivátoz, bravózik, hurráz, ünnepel, hozsannázik(bizalmas)

elévült

melléknév
 • lejárt, idejétmúlt, érvénytelen, hatálytalan
 • elavult, ósdi, maradi, ódivatú

belemelegszik

ige
 • belelendül, nekihevül, belejön, belemerül, nekilelkesedik, beleándorodik (tájnyelvi), beleízeledik (tájnyelvi)

elnyúlik

ige
 • elhúzódik, elér, elhat (valameddig) (régies), terjed (valameddig), eltart (valameddig)
 • (valaki valahol): elterül, végignyúlik, eltehénkedik (bizalmas), elterpeszkedik

hallgató II.

főnév
 • diák, egyetemista, főiskolás, szeminarista (régies), tanítvány, tanuló, növendék, jelölt, famulus (régies)(idegen)
 • jelenlévő, tanú, szemtanú, fültanú
 • rádióhallgató, rádiózó
 • telefonkagyló, fülhallgató, fejhallgató
 • sztetoszkóp (szaknyelvi), hallócső (régies), szívhallgató
 • (tájnyelvi): nóta, dal
 • vevő (szaknyelvi)(szaknyelvi)

helyreáll

ige
 • visszaáll, helyrezökken, normalizálódik, megjavul
 • újraindul

kétkulacsos

melléknév
 • kétszínű, képmutató, köpönyegforgató, hamis, álnok, hipokrita, kaméleon (választékos), állhatatlan, megbízhatatlan, jellemtelen, hitszegő, áruló, renegát, csaló, róka, hűtlen

istenség

főnév
 • a legfőbb lény, abszolút létező
 • Isten, Úr, Úristen, Teremtő, Alkotó, Örökkévaló, Mindenható, a Seregek Ura
 • Atya, Atyaisten, Atyaúristen, a Mennyei Atya
 • Fiú, Fiúisten
 • Szentlélek, Szentlélekúristen
 • Hadúr
 • Allah
 • Jehova
 • a felséges, a magasságos, a magasságbeli, a gondviselés
 • (durva): vacak, szemét, limlom

gótikus

melléknév
 • csúcsíves, gót
 • (szájpadlás): boltozatos

fülel

ige
 • figyel, figyelmez (régies), hallgat, meghallgat
 • hegyezi a fülét
 • hallgatózik, hallgatódzik, kihallgat, kagylózik (szleng)

győzedelmes, győzelm

melléknév
 • győztes, diadalmas, sikeres, eredményes, nyertes, dicső, dicsőséges

irányvonal

főnév
 • nyomvonal, vezérvonal, vonalvezetés, útirány
 • vezérfonal, szabály, előírás, irányzat, irányelv, vezérelv, elvi álláspont, trend, tendencia, áramlat

gunyoros

melléknév
 • csúfondáros, élces, kaján, csípős, ironikus (idegen), maliciózus, szarkasztikus (választékos), szatirikus

felséges, fölséges

melléknév
 • nagyszerű, kitűnő, csodálatos, egyedülálló, fejedelmi, királyi, kiváló, jeles, kimagasló, rendkívüli, bámulatos, mesteri, csodálatra méltó, imponáló, impozáns, nemes, remek, pazar, pompás, fényűző, emelkedett, méltóságteljes

hadakozik

ige
 • háborúskodik, háborúzik, hadat visel, küzd, harcol, viaskodik, tusakodik, csatáz, verekszik
 • viszálykodik, birkózik, dulakodik, vitézkedik (régies)
 • perlekedik, vitázik, veszekedik, veszekszik

ismérv

főnév
 • ismertetőjegy, ismertetőjel, kritérium, megkülönbözető jegy, sajátosság, jelleg, jellegzetesség, karakterisztikum (idegen), specialitás (idegen), kórtünet, tünet