elbitangol szinonimái

ige
 • (tájnyelvi): eltéved, elkóborol, elcsavarog, elkalandozik, elkószál, elszéled
 • (tájnyelvi): elpazarol, eltékozol, elveszteget, elfecsérel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

meggyengül

ige
 • elgyengül, ellankad, sorvad, megtörik, meghervad, megtörődik
 • megfogyatkozik, megcsappan, lehanyatlik
 • alábbhagy, ellanyhul, lelohad

konvencionális

melléknév
 • közkeletű, megszokott, szokásos, elfogadott, bevett, elterjedt, meghonosodott, meggyökeresedett, hagyományos, tradicionális, általános, elismert, mindennapi
 • elkoptatott, elcsépelt, semmitmondó, tartalmatlan, üres, közhelyszerű, lapos, sablonos, triviális, banális
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elbitangol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egybehangol

ige
 • összehangol, összeegyeztet, összeigazít, egységesít, uniformizál, egyeztet, szabályoz, egyberendez, kiegyenlít, kibékít, harmonizál, hozzáidomít, hozzáilleszt, hozzáigazít

cséplés

főnév
 • gépelés (tájnyelvi)

csábít

ige
 • csalogat, édesget, csal, vonz, főz, fűz (bizalmas), behálóz, hívogat, kísért, kísértésbe visz, kecsegtet, megigéz, szédít (bizalmas) Sz: elcsavarja a fejét; kiveti rá a hálóját; borjút beszél a hasába

bíróság

főnév
 • törvényszék, ítélőszék (régies), büntetőbíróság, büntetőtörvényszék, kúria (régies), tábla (régies), ítélőtábla (régies), tribunál, törvény, judícium, vértörvényszék, járásbíróság, semmítőszék, hadbíróság

ehető

melléknév
 • fogyasztható, élvezhető, ennivaló, finom, jóízű, gusztusos, éldelhető (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): nagy étvágyú, nagybélű (tájnyelvi), mohó, falánk, torkos

elmos

ige
 • elmosogat, leöblít, letakarít
 • (víz): elsodor
 • lemos, beáztat
 • (emlékképet): eltüntet, elhalványít, elfeledtet, elhomályosít

madzag

főnév
 • spárga, zsineg, zsinór, kötözőzsineg, spagóca (bizalmas)

bányaipar

főnév
 • bányászat, bányaművelés, érckitermelés

avatkozik

ige
 • (valamibe): keveredik, elegyedik, ártja magát, beleártja magát, beleszól, beleüti az orrát

behasít

ige
 • bevág, berepeszt, beszakít, bemetsz, beró
 • (tájnyelvi): (fát) felhasogat, berepeget (tájnyelvi)

előle

határozószó
 • tőle

epegörcs

főnév
 • eperoham, epekólika

geológia

főnév
 • (szaknyelvi): földtan

felragad, fölragad

ige
 • elragad, felkap, felfog, felcsíp
 • odaragad, ráragad

elborul

ige
 • beborul, elsötétedik, elsötétül, befelhősödik, elfelhősödik, elhomályosodik, morcsoskodik (tájnyelvi)
 • elkomorodik, elkomorul, elszomorodik
 • (az elméje): megőrül, megbolondul, megtébolyodik, megzavarodik
 • (tájnyelvi): felborul, feldől, leborul

égbolt

főnév
 • ég, égboltozat, éggömb, firmamentum (idegen), mennybolt, égív (régies), égség (tájnyelvi), levegőég (régies)

eljár

ige
 • ellátogat, felkeres, frekventál (választékos)
 • (ügyben): intézkedik, képvisel, cselekszik, utánajár (valaminek), intéz
 • eltáncol, elrop
 • (idő): elmúlik, eltelik, elszalad, elfolyik, halad, lejár

felkúszik, fölkúszik

ige
 • felmászik, felkapaszkodik, felhág, fellép, felvergődik, felér, felmegy (lépcsőn)
 • (növény): felfut, rátekeredik, rácsavarodik, felnyúlik, felcsavarodik

élenjáró

melléknév
 • élvonalbeli, vezető, haladó, progresszív (szaknyelvi), úttörő

csillagjóslás

főnév
 • asztrológia (szaknyelvi)

ellenérv

főnév
 • visszavágás, riport, replika (régies), tromf (régies), ellenargumentum (régies), ellenvetés, cáfolat

felöltözik, fölöltöz

ige
 • felöltözködik, magára kap (valamit), felecselkedik (tájnyelvi), felhúzódik (tájnyelvi), felkészül (tájnyelvi), felszedőzik (tájnyelvi)
 • kiöltözik
 • beöltözik
 • felruházkodik, kiruházkodik, felgúnyásodik (tájnyelvi)