összeír szinonimái

ige
 • egybeír
 • jegyzékbe foglal, számba vesz, felsorol, listáz, leltároz, lajstromoz, regisztrál, konskribál (régies), összegyűjt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

fagyaszt

ige
 • lehűt, jégbe hűt, fagylal (régies), jegeszt (régies)
 • megdermeszt
 • jegel, érzéstelenít

bemásol

ige
 • lemásol, beír, átír, bekopíroz, letisztáz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a összeír szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ököljog

főnév
 • erőjog (régies), jogtiprás, farkastörvény

narkózis

főnév
 • altatás, bódítás, érzéstelenítés, reusch (idegen), anesztézia
 • kábulat, kábultság, bódulat

működik

ige
 • tevékenykedik, dolgozik, munkálkodik, cselekszik, ténykedik, ügyködik, fungál (bizalmas)
 • praktizál
 • megy, jár, üzemben van, üzemel, funkcionál, szuperál (bizalmas), forog, prosperál
 • van, található, székel
 • (szleng): hat (kábítószer), beüt (szleng), bejön (bizalmas), megjön (szleng), megdob (szleng)

megvall

ige
 • feltár, kinyilvánít, deklarál, hitet tesz (valami mellett), megmond, koncedál (szaknyelvi), elismer, bevall, meggyón, vallomást tesz

őrségváltás

főnév
 • (választékos): személycsere
 • kormányváltás

példás

főnév
 • jeles, ötös

mazsola

főnév
 • (bizalmas): ötlet, geg (idegen)
 • (bizalmas) (jelzőként is): kezdő, gyakorlatlan, járatlan, tapasztalatlan, újonc, zöldfülű, kopasz (szleng)

mandzsetta

főnév
 • kézelő, kisgallér (tájnyelvi)
 • karvédő
 • (szaknyelvi): csőkarmantyú
 • (szaknyelvi): gumipárna

késedelem

főnév
 • elmaradás, lemaradás, késés, késedelmeskedés, elcsúszás, időveszteség, hátralék, mulasztás, mora (idegen), restancia (bizalmas), lassúság, veszteség
 • halasztás, halogatás, idővontatás, késleltetés, lassítás

megerőszakol

ige
 • megbecstelenít, meggyaláz, megront, megejt, megszeplőtlenít (régies), bemocskol, megerőltet (tájnyelvi), megparáznít (tájnyelvi)

petróleumfőző

főnév
 • petrofor (idegen)

purdé

főnév
 • cigánygyerek, romagyerek, rajkó (bizalmas), purcenás (régies)
 • (jelzőként): meztelen, csupasz, ruhátlan

émelyeg

ige
 • háborog, kevereg (tájnyelvi), kavarog (tájnyelvi)
 • émelyedik, felfordul a gyomra, felkavarodik a gyomra, hányingere van, undorodik

szerénytelen

melléknév
 • elbizakodott, nagyképű, szégyentelen, dölyfös, gőgös, felfuvalkodott, rámenős, tolakodó, tiszteletlen, pöffeszkedő, nagymellű

seprő

főnév
 • borseprő, seprű, söprű, borsalak, üledék, alja (valaminek), zákány (tájnyelvi), seprőlék (régies)

összeken

ige
 • összepiszkít, bepiszkít, összepiszkol, bepiszkol, összemaszatol, bemaszatol, bemázol, bemocskol, beszennyez, bepacsmagol (bizalmas), összefen (tájnyelvi), összekenceficél (tájnyelvi)

otthoni

melléknév
 • hazai, házi, családi, familiáris, otthonos, otthonias, házias, bensőséges, meghitt

parcelláz

ige
 • feldarabol, feloszt
 • apróz

savanyú II.

főnév
 • (bizalmas): savanyúság, saláta

összhang

főnév
 • összhangzat, akkord, harmónia
 • összecsengés, egybecsengés, összhangzás, egybehangzás
 • konszenzus, egyetértés, egyezség (régies), konkordancia (régies), összehangoltság, békesség

nekrológ

főnév
 • gyászbeszéd, búcsúztató, búcsú, megemlékezés, emlékbeszéd, gyászjelentés, halotti beszéd

pasztell II.

főnév
 • pasztellkréta
 • pasztellkép, krétarajz

semlegesség

főnév
 • neutralitás (idegen), pártatlanság, elfogulatlanság, részrehajlatlanság, tárgyilagosság, objektivitás
 • közömbösség, közönyösség