fumigál szinonimái

ige
 • lekicsinyel, lenéz, semmibe vesz, megvet

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

eszes

melléknév
 • okos, értelmes, intelligens, jófejű, lumen (bizalmas), éles eszű, nyílt eszű, éles elméjű, elmés, eszélyes (régies), agyas (tájnyelvi), meggondolt, bölcs, zseniális, racionális, logikus, józan, körültekintő, agyafúrt, ravasz Sz: úgy vág az esze, mint a borotva

befog

ige
 • (tenyerével): elzár, betapaszt
 • (régies): átér, átfog, körülvesz, körülfog
 • befogat, beszorít, beerősít, rögzít, becsikorít (tájnyelvi)
 • (valakit valamire): igénybe vesz, igényt tart (valakire)
 • dolgoztat
 • beér, utolér, felzárkózik (valakihez), bekorcol (tájnyelvi)
 • megfog, bepiszkít, összepiszkít, bekoszol, bemocskol, összekoszol, összemocskol, bemaszatol, összemaszatol, beken, bemázol, összemázol, beszennyez, befen (tájnyelvi)
 • felszerszámoz, hámba fog, járomba fog
 • (régies): elfog, fogságba ejt, bebörtönöz, betömlöcöz (régies), letartóztat
 • (tájnyelvi): (idő) eljön, megkezdődik, beáll, beköszönt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fumigál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

foglár

főnév
 • börtönőr, fogházőr, foglár, fogdmeg (régies), fegyőr, profosz (régies), kulcsár (régies), tömlöctartó (régies), porkoláb (régies), poroszló (régies), börtönész (tájnyelvi), smasszer (szleng), cikler (szleng), varjú (szleng), bakter (szleng)

fegyvertelen

melléknév
 • védtelen, sebezhető, kiszolgáltatott, gyenge, támadható, erőtlen

fafaragás

főnév
 • faszobrászat
 • fafaragvány, faragvány, faszobor

elsőéves

főnév
 • elsős (bizalmas), gólya (bizalmas), róka (régies)

főispán

főnév
 • királybíró (régies), comes (régies)

gunyoros

melléknév
 • csúfondáros, élces, kaján, csípős, ironikus (idegen), maliciózus, szarkasztikus (választékos), szatirikus

oszlop

főnév
 • pillér, tartóoszlop, állvány, pilon (idegen), támaszték, kariatida (szaknyelvi), atlasz (szaknyelvi), obeliszk, bálvány (régies)
 • pózna, rúd, cövek, karó, cölöp
 • támasz, gyám, dúc
 • hasáb, kolumna (szaknyelvi)

ékszerész

főnév
 • aranyműves (régies), ezüstműves, ötvös, drágakőműves, ékszerkereskedő

egyesülés

főnév
 • összeolvadás, egybeforrás, összekeveredés, elegyedés, összefogás, összeömlés, egybetorkollás, összekapcsolódás
 • szövetkezés, szövetség, társulás, szervezet, egyesület, fúzió, integráció (idegen), koalíció, unió, korporáció (régies), konfraternitás (idegen)

bánik

ige
 • viselkedik (valakivel), foglalkozik (valakivel), nevel, eljár (vkivel szemben), viseltetik (valaki iránt)
 • kezel, használ, alkalmaz, működtet, dolgozik (valamivel), manipulál, (fegyvert) forgat

életkor

főnév
 • élettartam, életidő
 • életszakasz

gyerekbénulás,gyerme

főnév
 • gyermekparalízis, Heine—Medin-kór (szaknyelvi), poliomyelitis (szaknyelvi)

hangulat

főnév
 • kedv, kedély, kedélyállapot, lelkiállapot, hangoltság, diszpozíció (szaknyelvi)
 • jókedv, vidámság, spicc (bizalmas), eufória, egzaltáció (régies), felfokozottság
 • légkör, közvélemény, közhangulat

kartell

főnév
 • csoportosulás
 • érdektársulás

ifjúkor

főnév
 • ifjúság, fiatalság, fiatalkor, legénykor, leánykor, serdülőkor, kamaszkor, pubertás (szaknyelvi), gyerekkor, gyermekkor

furcsa

melléknév
 • különös, különleges, szokatlan, sajátságos, meglepő, meghökkentő, valószínűtlen, fura, furi (bizalmas), faramuci (bizalmas), bizarr, groteszk, csodás (tájnyelvi), ciha, kacifántos
 • rendhagyó, szabályellenes, visszás, fonák, paradox (idegen)
 • muris (bizalmas), mulatságos, tréfás, vicces, bolondos, bohókás, hóbortos, különc, különcködő, originális, extra (szleng)

fogadtatás

főnév
 • fogadás, üdvözlés, recepció (műé) (idegen)

girbegurba

melléknév
 • girbegörbe, tekervényes, kanyargó, íves, hajlásos, zegzugos, csaponos (tájnyelvi), kacsibás (tájnyelvi)

iafia

főnév
 • gyermeke, rokonsága, hozzátartozója, leszármazottja, pereputtya (bizalmas)

fűszeres I.

melléknév
 • fűszerszámos (régies), fűszerezett, ízes, ízesített, pikáns, csípős

feladvány, föladvány

főnév
 • feladat, példa, gyakorlat, kérdés, fejtörő, rejtvény

gömbszelet

főnév
 • szegmentum (szaknyelvi), szektor (szaknyelvi)

időjárás

főnév
 • idő, éghajlat, ájer (tájnyelvi)