fafaragás szinonimái

főnév
 • faszobrászat
 • fafaragvány, faragvány, faszobor

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kutyafuttában

határozószó
 • gyorsan, sietősen, kapkodva, felületesen, rohanva, lihegve, futólag, hevenyészve, elhamarkodottan(bizalmas)

selypít

ige
 • selypeg (tájnyelvi), pöszít, pöszéz, selypeskedik (tájnyelvi), csipeg (tájnyelvi)
 • gügyög, gagyog
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fafaragás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

értékes

melléknév
 • sokat érő, nagy értékű, patinás, becses, nagybecsű, drága, drágalátos (régies), felbecsülhetetlen, megfizethetetlen, fejedelmi (ajándék), preciózus (régies), fényűző
 • tartalmas, kiváló, kitűnő, nagyszerű, színvonalas, nívós (bizalmas), rangos, komoly, fajsúlyos, örökbecsű (választékos)(tájnyelvi)
 • (régies): vagyonos, birtokos, jószágos

elkedvetlenedik

ige
 • elszomorodik, lehangolódik, elszontyolodik, kedvét veszti, reményét veszti, besavanyodik, lehervad (bizalmas), lekókad, lekonyul, elcsügged, elkeseredik, elanyátlanodik, elkenődik (bizalmas), elkámpicsorodik, elhagyja magát, letörik (bizalmas), lelombozódik (szleng), elkeskenyedik (bizalmas) Sz: letörik, mint a bili füle (bizalmas)

életszínvonal

főnév
 • életnívó (választékos), életstandard (választékos), életszint (választékos), népjólét (régies), életkörülmény (régies)

diszkrét

melléknév
 • titoktartó
 • tapintatos, finom érzésű, kíméletes, gyengéd, tartózkodó
 • bizalmas, kényes, kínos
 • egyszerű, észrevétlen, visszafogott

étkező

főnév
 • étkezde, falatozó, menza, vendéglő, étterem, büfé
 • étkezőhelyiség, ebédlő, refektórium (régies)

felkarol, fölkarol

ige
 • felemel, feltart, magasra tart, ölbe vesz, karjába vesz
 • pártfogol, pártfogásba vesz, pártol, a hóna alá nyúl (bizalmas), patronál, protezsál (bizalmas), közbenjár (valakiért), gyámolít, támogat, támaszt nyújt, segít, segélyez, szponzorál, finanszíroz, gondoskodik (valakiről, valamiről), előmozdít, lanszíroz (idegen), istápol

mindig

határozószó
 • mindenkor, bármikor, télen-nyáron, mindenha (régies), koroskint (régies), mindenkoron, éjjel-nappal, örökké, mindörökké, örökkön, sokáig, mindvégig, éjtnap (tájnyelvi), örökkétig (tájnyelvi), mindétig (tájnyelvi), míg a világ világ
 • folytonosan, állandóan, szüntelenül, szünet nélkül, szünös-szüntelen, szakadatlanul, örökösen, egyre, váltig, egyfolytában, vég nélkül, egyre mind (tájnyelvi), folyvást, folyton-folyvást, feszt (bizalmas), egyhuzamban, szűnni nem akaróan, minduntalan

cipzár

főnév
 • zipzár, villámzár, húzózár, csúszózár (bizalmas), cip (bizalmas)

cáfolat

főnév
 • elutasítás, tagadás, ellentmondás, ellenérv, visszautasítás, visszaverés, elvitatás, protestálás (régies), dementálás (idegen, régies), refutálás (régies), ellenvetés

cselló

főnév
 • gordonka, kisbőgő, violincello
 • (szleng): géppuska, hosszúpuska, stukker (szleng), géppityu
 • (szleng): hadtápmunka

felragaszt, fölragas

ige
 • fölenyvez, feltapaszt, odaragaszt, ráragaszt, felrak, kasíroz

foglár

főnév
 • börtönőr, fogházőr, foglár, fogdmeg (régies), fegyőr, profosz (régies), kulcsár (régies), tömlöctartó (régies), porkoláb (régies), poroszló (régies), börtönész (tájnyelvi), smasszer (szleng), cikler (szleng), varjú (szleng), bakter (szleng)

holnapi

melléknév
 • jövő, jövendő, majdani

gyűrűzik

ige
 • kanyarog, kígyózik, tekergőzik, tekeredik, csavarodik, kunkorodik, fonódik
 • hullámzik

fagylalt

főnév
 • fagyi (bizalmas), jégkrém, parfé

erkölcstelenség

főnév
 • tisztességtelenség, feslettség, léhaság, ledérség, istentelenség (régies), szabadosság, szemérmetlenség, züllöttség
 • becstelenség, aljasság, romlottság, immoralitás (idegen)

feldob, földob

ige
 • felhajít, levegőbe dob, felvet
 • föltesz, felrak
 • (bizalmas): felvidít, felélénkít, stimulál, ösztönöz, felvillanyoz, felpezsdít, lelkesít
 • (szleng): besúg, elárul, beköp, felad, bemószerol (szleng), lebuktat (szleng)

gyorsfagyasztás

főnév
 • mélyhűtés

farsang

főnév
 • karnevál, maszkabál (tájnyelvi)
 • mulatság, dínomdánom

ellenkezőleg

határozószó
 • inkább, sőt, másként, fordítva

felfújt, fölfújt II.

főnév
 • koch, szuflé, kók (régies)

gyűlölet

főnév
 • utálat, ellenszenv, undor, megvetés, rosszakarat, rosszindulat, antipátia, iszonyat, idegenkedés, irtózat, fóbia (szaknyelvi), averzió (régies)