bánik szinonimái

ige
 • viselkedik (valakivel), foglalkozik (valakivel), nevel, eljár (vkivel szemben), viseltetik (valaki iránt)
 • kezel, használ, alkalmaz, működtet, dolgozik (valamivel), manipulál, (fegyvert) forgat

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kérdezget

ige
 • faggat, kérdezősködik, tudakozódik, tudakol, puhatolózik, tapogatózik, firtat, űz-fűz (tájnyelvi), feszeget, érdeklődik, firtogat (tájnyelvi), vatat (tájnyelvi)

dettó

határozószó
 • szintén, ugyanúgy, ugyancsak, úgyszintén, hasonlóképpen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bánik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

átlagos

melléknév
 • átlag, közepes, középszerű, szokványos, szokásos, mindennapi, hétköznapi, mindennapos, mezei, megszokott, sablonos, sematikus, tucat, elcsépelt, banális, semmitmondó, elkoptatott, szürke, egyszerű, rendes, normális, közönséges, semleges

ahol1

határozószó
 • hol (választékos), holott (régies), aholott (régies)
 • bárhol, akárhol, valahol, akármerre, bármerre, valamerre

bab

főnév
 • paszuly (tájnyelvi), faszuly (tájnyelvi), faszulyka (tájnyelvi), fuszulyka (tájnyelvi), törökborsó (tájnyelvi)

benő

ige
 • befut, belep, befed, beborít, felver, ellep, felburjánzik, befolyik, körülfoly
 • beforr, beheged

karrierista

melléknév
 • törtető, könyöklő, akarnok
 • becsvágyó, nagyravágyó

beszalad

ige
 • befut, belohol, benyargal, bepucol (szleng), beinal, beiszkol, bemenekül
 • benéz, betér, beszagol, beszaglász, belátogat, beugrik

borúlátó

melléknév, főnév
 • pesszimista, pesszimisztikus, kishitű, melankolikus, sötéten látó, reményvesztett, defetista (idegen)

elfárad

ige
 • kimerül, elgyengül, ellankad, elpilled, elernyed, elcsigázódik, elbágyad, eltörődik, kifullad, meggebed (tájnyelvi), eltikkad
 • elkopik, elhasználódik
 • (választékos): elmegy, odafárad

dalnok

főnév
 • énekes, énekmondó, dalár (régies), lantos, regős (régies), igric (régies), trubadúr (régies), bárd
 • költő, poéta (választékos), rapszódosz (idegen)

bántalmaz

ige
 • bánt, megüt, megver, kezet emel (valakire), sért, gúnyol, heccel, gonoszkodik, komiszkodik

áthatolhatatlan

melléknév
 • átjárhatatlan, járhatatlan, áthághatatlan (választékos), sűrű, úttalan, felderíthetetlen, megközelíthetetlen, szövevényes, kusza, impermeábilis (szaknyelvi), impenetrábilis (régies)

beláthatatlan

melléknév
 • végeláthatatlan, áttekinthetetlen, határtalan, végtelen, láthatártalan (régies)
 • előre nem látható, kiszámíthatatlan, átláthatatlan, felmérhetetlen

csúcs I.

főnév
 • orom, hegyorom, hegytető, hegycsúcs, tető, bérc, fok, szirt, tetőszirt, ormó (régies), ormózat (régies), csúp (régies)
 • zenit (szaknyelvi), csúcspont, tetőpont, delelő
 • csücsök, csücskő (tájnyelvi), csűcs (tájnyelvi), csucska (tájnyelvi), csucskó (tájnyelvi), orr, hegy, kiszögellés
 • csúcstalálkozó, csúcsértekezlet
 • (bizalmas): csúcsforgalom
 • csúcseredmény, rekord, csúcsteljesítmény

beavatott

melléknév
 • bennfentes, illetékes, bejáratos, bizalmas, tájékozott

akkoriban

határozószó
 • akkor, akkoron (régies), akkortájt, akkortájban, akkorjában (tájnyelvi), azidőtt (választékos), azon idő tájt

beleszalad

ige
 • belefut, belerohan
 • belehajt, beleütközik, nekimegy, nekiütődik, nekicsapódik, összeütközik, karambolozik, megnyomja a fenekét (szleng)
 • összefut (valakivel), összetalálkozik (valakivel), beleütközik (valakibe)
 • (kés): belemegy, belefúródik

dagályos

melléknév
 • (régies): felfuvalkodott, gőgös, dölyfös, kevély, nagyképű
 • (beszéd): fellengzős, terjengős, nagyhangú, szónokias, ömlengő, bőbeszédű, szószaporító, frázispufogtató, hatásvadászó, cikornyás, sallangos, üres, cifra, patetikus, szenvelgő, pleonasztikus (idegen), hangzatos, bombasztikus, deklamáló (idegen), tirádás (idegen)