fűszeres I. szinonimái

melléknév
 • fűszerszámos (régies), fűszerezett, ízes, ízesített, pikáns, csípős

fűszeres II. szinonimái

főnév
 • fűszerkereskedő, fűszerboltos, fűszerész, szatócs (régies), specerájos (idegen), epicier (idegen), pecerájos (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megingat

ige
 • megrendít, kizökkent, eltántorít, elbizonytalanít, elbátortalanít, letör, lever, elcsüggeszt, megszédít (bizalmas)

közlékeny

melléknév
 • beszédes, bőbeszédű, nyitott, kommunikatív (szaknyelvi), barátságos
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fűszeres szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

forgatókar

főnév
 • forgattyú, tekerő, pörgettyű, kurbli (bizalmas)

felbont, fölbont

ige
 • kinyit, kibont, felnyit, megbont, feltör, felvág, feltép, felszakít, felszaggat, fölfeszeget, feltár, felránt, kigöngyölít
 • szétbont, széttagol, szétszed
 • lefejt, kifejt, felfejt, felszed, szétfejt
 • megszüntet, érvénytelenít, feloszlat, felmond, hatálytalanít, hatályon kívül helyez, megszeg, visszalép (valamitől), visszacsinál

farsang

főnév
 • karnevál, maszkabál (tájnyelvi)
 • mulatság, dínomdánom

eltompul

ige
 • elkopik, kicsorbul
 • elérzéketlenedik, elfásul
 • elbutul, ellustul, elbárgyul, berozsdásodik, begyepesedik

fumigál

ige
 • lekicsinyel, lenéz, semmibe vesz, megvet

gyeplő

főnév
 • hajtószár, kantárszár, póráz, szíj, fék
 • hatalom, fegyelmező erő

önbecsülés

főnév
 • önérzet, öntudat, büszkeség

eldicsekszik

ige
 • (valamivel): kérkedik, felvág, henceg

éhgyomor

főnév
 • éhom, éhkopp

beavatott

melléknév
 • bennfentes, illetékes, bejáratos, bizalmas, tájékozott

elháríthatatlan

melléknév
 • kivédhetetlen, elutasíthatatlan, elkerülhetetlen, elmaradhatatlan, kikerülhetetlen, biztos, szükségszerű, óhatatlan

gyújtogató II.

főnév
 • martalóc (régies), mordályégető (régies), tűzszerző (régies), házégető (régies)

harsog

ige
 • zeng, zúg, hangzik, szól, dörög, bőg, bömböl
 • visszaverődik, visszhangzik, rezonál
 • kiabál, ordít, üvölt, rikácsol, rikolt

keksz

főnév
 • teasütemény

illusztráció

főnév
 • szövegkép, ábra, szemléltetőanyag
 • ábrázolás, szemléltetés, megvilágítás, magyarázat

fütykös

főnév
 • bot, bunkó, bunkósbot, dorong, husáng, furkó, vessző, virgács, celőke (tájnyelvi), csigar (tájnyelvi)
 • (szleng): hímvessző, fasz (durva), farok (bizalmas), fütyi (bizalmas), kuki (bizalmas), pöcs (durva), szerszám, csök (tájnyelvi)

fon

ige
 • sodor, összesodor, összefűz, köt, hurkol, teker

görget

ige
 • gurigázik, hengerget, henterget, hengerít, forgat, gördít, gurít, gurigat (tájnyelvi), gurigál (tájnyelvi)
 • (kandisznó): párzik

igazodik

ige
 • idomul, alkalmazkodik, követ, hasonul
 • orientálódik
 • sorakozik

gázolás

főnév
 • taposás, tiprás, gyaloglás, lábalás, caflatás, cafogás (tájnyelvi), cankózás (tájnyelvi), copákolás (tájnyelvi)
 • baleset, közlekedési baleset, szerencsétlenség

felesel

ige
 • visszabeszél, visszaszól, visszafelel (tájnyelvi), visszavág, visszapofázik (durva), nyelvel, szájaskodik, szemtelenkedik, pimaszkodik, disputál (régies), replikázik, rezoníroz (idegen), debattál (régies), pöntyög (tájnyelvi), jár a szája, ácsánkodik (tájnyelvi), mantyog (tájnyelvi), fentyeg (tájnyelvi)
 • vitázik, vitatkozik, perlekedik, ellentmond

gyakorlott

melléknév
 • tapasztalt, jártas, járatos, verzátus (régies), ügyes, képzett, szakavatott, tanult, betanított, szakképzett, képesített, hozzáértő, szakszerű, profi, professzionális
 • gépies, rutinos, begyakorolt, kipróbált

illemhely

főnév
 • vécé, WC, toalett, mosdó, félreeső hely, árnyékszék (régies), klozet (bizalmas), reterát (régies), budi (szleng), szükséghely (tájnyelvi)