extraprofit szinonimái

főnév
 • többletjövedelem, különprofit, többletnyereség

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megtűr

ige
 • eltűr, elvisel, elszenved, kibír
 • tolerál

révén

névutó
 • által, útján, keresztül, segítségével, közvetítésével, jóvoltából
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a extraprofit szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

érintkezik

ige
 • összeér, összefügg, kapcsolódik, határos, szomszédos
 • összejár (valakivel), barátkozik (valakivel), összejön (valakivel), forgolódik (vkik között), találkozik
 • (nemileg): közösül, párosodik, koitál (idegen)

elhurcol

ige
 • elvisz, elhord, elcipel, elrabol, eloroz, elragad, elvonszol
 • rabszíjra fűz, deportál, internál

élenjáró

melléknév
 • élvonalbeli, vezető, haladó, progresszív (szaknyelvi), úttörő

differencia

főnév
 • különbség, eltérés, különbözés, különbözőség, különbözet, difi (bizalmas)
 • nézeteltérés, nézetkülönbség, véleménykülönbség, véleményeltérés, diszharmónia, diszkrepancia (idegen), egyenetlenség, súrlódás

eszme

főnév
 • idea, elképzelés, gondolat, fogalom, képzet, eszmény, meggyőződés
 • elv, alapelv, vezérelv, elmélet, teória
 • terv, ötlet, elgondolás, koncepció, lelemény

felhív, fölhív

ige
 • feltárcsáz, felcsenget, csenget, telefonál
 • felszólít, felkér, felrendel, felcsábít, felbolondít, megkér, invitál
 • feleltet
 • (figyelmet) ráirányít

mikroba

főnév
 • mikroorganizmus (szaknyelvi), mikroszervezet (szaknyelvi), baktérium (szaknyelvi), kórokozó

ciklámen

főnév
 • kunalma (tájnyelvi), kunrépa (tájnyelvi), türtszirom (régies)

bűbájos

melléknév
 • javas, bűvös, bűvölő, vajákos, varázserejű, varázsos, mágikus, mitikus, boszorkányos, ördöngös, tündéri, táltos
 • bájos, bűvös-bájos, szép, vonzó, csinos, megnyerő, elbájoló, szemrevaló, gyönyörű, elbűvölő, csábító, szépséges, elragadó, káprázatos, lenyűgöző, megejtő, magával ragadó, megragadó, varázslatos, bámulatos, csodálatra méltó, igéző, ragyogó, ennivaló (bizalmas)

csatlakozik

ige
 • csapódik, szegődik, betársul, társul, beáll, kapcsolódik, bekapcsolódik, belekapcsolódik, követ (valakit), szövetkezik, áll (valakibe), pártol (valakibe), tart (valakivel)
 • egyetért, pártjára áll, (véleményt) oszt, (véleményben) osztozik, egy véleményen van
 • (út): belekapcsolódik, beletorkollik, belefut, érintkezik, összefut
 • (alkatrész): kapcsolódik, illeszkedik, összeköt

félművelt

melléknév
 • felületes műveltségű, tudákos (tájnyelvi), demidoctus (idegen)

fodrász

főnév
 • borbély, hajfodrász (régies), hajszobrász (bizalmas), frizőr (régies)
 • fodrászüzlet, fodrászszalon, hajstúdió

3

módosítószó
 • hé!, halló!
 • megállj!

gyújtogató I.

melléknév
 • tüzes, piromániás
 • bujtogató, lázító, uszító, izgató

ezenfelül

határozószó
 • ezenkívül, ráadásul, emellett, továbbá, tetejében, sőt, méghozzá, mi több, plusz (bizalmas)
 • valamint

erdőség

főnév
 • erdő, rengeteg, vadon, őserdő, szálerdő

felapróz, fölapróz

ige
 • felaprít, szétdarabol, felvág, összevág, felvagdal, felszabdal, aprogat (tájnyelvi)
 • feloszt, parcelláz
 • szétforgácsol, elveszteget, elfecsérel

gyertya

főnév
 • mécs, fáklya (régies), szövétnek (régies), viasztekercs
 • (bizalmas): tarkóállás

falidugó

főnév
 • dugaszolóaljzat (szaknyelvi), konnektor, csatlakozó

elkóborol

ige
 • elkóborog, elkószál, elkalandozik, elbarangol, elcsatangol, elcsámborog, elcselleng, eltéved, elkódorog (tájnyelvi), elkóricál (tájnyelvi), elbóklászik (tájnyelvi), elbitangol (tájnyelvi)

félénk

melléknév
 • ijedős, félős, gyáva, nyúlszívű, asszonyszívű (régies), majrés (szleng), beszari (durva), nyuszi (bizalmas), pelenkavitéz (pejoratív), betoji (szleng), cseszke (tájnyelvi), félékeny (tájnyelvi), illikes (tájnyelvi), ijeszke (tájnyelvi)
 • meghunyászkodó, pipogya
 • félszeg, szégyenlős, szemérmes, bátortalan
 • mamlasz, gyámoltalan, visszahúzódó, tartózkodó, elfogódott, megilletődött, kishitű, tétova

gyönyörűség

főnév
 • élvezet, öröm, kedvtelés, szórakozás, mulatság, passzió (bizalmas), gyengéje (valakinek)
 • boldogság, lelkesültség, elragadtatás, mennyország, éden, mámor, eufória, gyönyör, delícia (régies)