ellenvetés szinonimái

főnév
 • kifogás, ellenszegülés, szembeszállás, tiltakozás, óvás, ellenkezés, apelláta, protestáció (régies), antitézis (szaknyelvi), kontradikció (régies), replika (régies), objekció (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

manióka

főnév
 • tápióka, kasszáve

felhány, fölhány

ige
 • felkapál, fellapátol, felás, feldúl, feltúr
 • feldobál, felhajigál, felszór, felhantol, felrak, halomba rak, felhalmoz
 • átkutat, felforgat
 • felhánytorgat, felemleget, felpanaszol, szemére vet, szemére lobbant, hibáztat, felhoz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ellenvetés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elfagy

ige
 • (növény): elhal, kifagy, tönkremegy, elpusztul

derekasan

határozószó
 • nagyon, alaposan, istenigazában (bizalmas), istenigazából (bizalmas)

csúcsértekezlet

főnév
 • csúcstalálkozó, csúcs (bizalmas)

bunyózik

ige
 • (szleng): verekedik
 • (bizalmas): öklöz, bokszol

elkapat

ige
 • elkényeztet, ajnároz

elvetődik

ige
 • eljut, elkerül, elsodródik, kiköt, elbotlik (tájnyelvi), kilyukad (valahova, valahol)
 • elveti magát, eldobja magát (bizalmas), elvágódik, elterül, elesik

megég

ige
 • odakap, odaég, odakozmál, megporkál (tájnyelvi), megszenesedik
 • elég
 • lesül, megperzselődik
 • (tájnyelvi): megfülled, befülled, megpenészedik (takarmány)

bélyegez

ige
 • pecsétel, stempliz (bizalmas), megjelöl, billogoz (szaknyelvi), bélyeget süt (valamire)
 • frankíroz (régies), felbélyegez
 • blokkol (szaknyelvi)
 • (valakit valamilyennek): minősít, értékel, megbélyegez, stigmatizál

bekonferál

ige
 • bejelent, bemutat, beajánl, bevezet
 • (szleng): elmond, beszámol

betekint

ige
 • benéz, bepillant, bekukkant
 • bepillant, áttanulmányoz, tájékozódik (valamiről), átvizsgál, ellenőriz, szemügyre vesz, beleolvas, átfut

energia

főnév
 • erő, hatóerő, erőforrás, erőtartalék
 • teljesítmény
 • munka, erőkifejtés, erőfeszítés
 • tetterő, agilitás (idegen), életerő, akaraterő, hathatósság, frissesség, lendület, élénkség, vitalitás (választékos), dinamizmus (idegen), buzgóság, hevesség, lelkesedés, határozottság, hév, tűz, temperamentum, svung (bizalmas), elevenség, kakaó (szleng), spiritusz (bizalmas)
 • (szleng): kábítószer

fagypont

főnév
 • nullfok, nullpont, dermedéspont

gyönyörűség

főnév
 • élvezet, öröm, kedvtelés, szórakozás, mulatság, passzió (bizalmas), gyengéje (valakinek)
 • boldogság, lelkesültség, elragadtatás, mennyország, éden, mámor, eufória, gyönyör, delícia (régies)

fogalmazás

főnév
 • szövegezés, megírás, szerkesztés, írás, írásba foglalás, megszövegezés, szavakba öntés
 • elgondolás, konceptus (régies), formulálás, kifejezésre juttatás
 • fogalmazvány, dolgozat, impúrum (régies)

ellop

ige
 • elvesz, eltulajdonít, elsikkaszt, elidegenít, elrabol, elemel, elcsór (szleng), elcsen, elbitorol, megcsap (bizalmas), elcsakliz (bizalmas), megfúj (szleng), elköt, elsinkófál (bizalmas), bezsebel, elhappol (szleng), eloroz, pártját fogja (régies), eltüntet, elkommunizál, megléptet (bizalmas), meglógat (bizalmas), elzabrál (bizalmas), elszajrézik (szleng), megcsap (szleng), meglovasít (szleng), eltiedel (tájnyelvi), elcsirizel (tájnyelvi), elsuvaszt (tájnyelvi), tolvajol (tájnyelvi), eltökít (tájnyelvi)
 • plagizál

élesztő II.

főnév
 • kovász, savanyító, erjesztő, pár (régies), cők (régies), kelesztő (régies), cajg (tájnyelvi), fermentum (régies), serhányás (régies)

elsötétít

ige
 • besötétít, árnyékba borít, beárnyékol, eltakar, elborít, elfed, belep, elhomályosít, homályba burkol, elfátyoloz, elfelhősít, elsötétel (tájnyelvi)
 • elkomorít, elködösít, elszomorít

filmes

főnév
 • filmszakember, filmrendező

előadóterem

főnév
 • előadó (bizalmas), tanterem, auditórium (régies)

differencia

főnév
 • különbség, eltérés, különbözés, különbözőség, különbözet, difi (bizalmas)
 • nézeteltérés, nézetkülönbség, véleménykülönbség, véleményeltérés, diszharmónia, diszkrepancia (idegen), egyenetlenség, súrlódás

éltető

melléknév
 • életadó, tápláló, vitályos (régies)

flörtöl

ige
 • kacérkodik, enyeleg, édeleg, játszadozik, kokettál, cicázik, kötődik, huncutkodik, dévajkodik, incselkedik, hetyeg (bizalmas), udvarolgat, legyeskedik, teszi a szépet