dülleszt szinonimái

ige
 • kidülleszt, kidomborít
 • (tájnyelvi): támaszt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

módszer

főnév
 • eljárás, mód, metodika, metódus, fogás (bizalmas), recept, technika, technológia, taktika, szisztéma, stratégia, út, hogyan

kiszorít

ige
 • kinyom, kitol, kicsavar, kifacsar, kisajtol, kiprésel
 • kicsikar, kikényszerít, kivasal (szleng), kierőszakol
 • eltávolít, félreállít, félretol, elmozdít, kitúr, kimar, elüldöz, elűz, kikerget, kihajt, kiközösít, kitaszít
 • pótol, helyettesít, feleslegessé tesz
 • (költséget): előteremt, kigazdálkodik, kiizzad
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a dülleszt szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

díjtalan

melléknév
 • ingyenes, díjmentes, térítésmentes, bérmentes, költségmentes, illetékmentes, potya (bizalmas)
 • fizetéstelen, fizetés nélküli

cekker

főnév
 • (bizalmas): szatyor, táska, bevásárlószatyor, bevásárlótáska

búcsúztató

főnév
 • gyászbeszéd, nekrológ, halotti beszéd, parentáció (régies), sírbeszéd, megemlékezés, emlékbeszéd
 • búcsúbeszéd
 • temetés

bélyegez

ige
 • pecsétel, stempliz (bizalmas), megjelöl, billogoz (szaknyelvi), bélyeget süt (valamire)
 • frankíroz (régies), felbélyegez
 • blokkol (szaknyelvi)
 • (valakit valamilyennek): minősít, értékel, megbélyegez, stigmatizál

dördül

ige
 • durran, dörren, robban, csattan, detonál, pukkan, elsül (fegyver), dörög

elérzékenyül

ige
 • elérzékenyedik, meghatódik, megilletődik, megindul, ellágyul, elpárodik (tájnyelvi)

lény

főnév
 • élőlény, teremtmény, istenteremtménye (tájnyelvi), létező
 • ember, egyén, egyed
 • (mesebeli) alak, szerzet
 • halandó
 • (valakinek): mivolta, egyénisége, valója, énje, szellemi arculata

átdolgoz

ige
 • átformál, módosít, javít, átfésül, változtat, tökéletesít, megváltoztat, csiszol, igazít (valamin), felülvizsgál, átnéz, átír, átszövegez, átfogalmaz, átalakít, átgyúr, modifikál (szaknyelvi), korrigál
 • alkalmaz, feldolgoz, átültet, adaptál, transzformál, aktualizál (idegen)

árkol

ige
 • csatornáz, barázdál, kanelíroz (régies), kanalizál (régies)
 • sáncol

autózik

ige
 • autókázik, kocsizik, kocsikázik (bizalmas), hajt (bizalmas), teker (szleng), repeszt (szleng), vezet, furikázik (bizalmas)

elhalad

ige
 • elmegy, elvonul, továbbmegy, elsiet, elporzik (bizalmas), ellép, eltávolodik
 • (út): vezet, visz, halad
 • (idő): eltelik, elmúlik, eljár

elrejtőzik

ige
 • elbújik, megbújik, meglapul, meghúzódik, meghúzza magát, dekkol (szleng), ellappan (tájnyelvi), ellappang (tájnyelvi), lappang

főbejárat

főnév
 • főkapu, portál (régies)

feketepiac

főnév
 • zugpiac, KGST-piac (tréfás)
 • feketegazdaság, feketézés (szleng), feketekereskedelem, zugkereskedelem, láncolás (szleng), csencselés (bizalmas), seftelés (bizalmas), kupeckedés (bizalmas)

dzsungel

főnév
 • őserdő, esőerdő, rengeteg
 • zűrzavar, kuszaság, összevisszaság, tömkeleg, dzsumbuj (bizalmas)

diafilm

főnév
 • dia (bizalmas)

eladatlan

melléknév
 • visszamaradt (példány), remittenda (szaknyelvi)

fecsegő

melléknév
 • bőbeszédű, beszédes, közlékeny, szószátyár, locska (régies), locsi-fecsi, nyelves, lepcses, kotnyeles, cserfes, csacska, csatra (tájnyelvi), hetlekotla (tájnyelvi), csiricsáré (tájnyelvi), leffencs (tájnyelvi), fecskes (tájnyelvi), csiribiri (tájnyelvi), kacsasegg (durva), szófosó (durva)
 • pletykás, hírhordó, hírvivő
 • (patak): locsogó, csobogó, csörgedező

egyébiránt

határozószó
 • egyébként, azonban, mindazáltal, mindazonáltal, különben, máskülönben, más tekintetben, ugyan, mellesleg

ciklámen

főnév
 • kunalma (tájnyelvi), kunrépa (tájnyelvi), türtszirom (régies)

elcsíp

ige
 • lecsippent, leszakít, elszakít
 • elcsen, elvesz
 • elfog, kézre kerít, nyakon csíp, fülön csíp, fülön fog, lefülel, rajtakap
 • megkaparint, hatalmába kerít, megcsíp (bizalmas)
 • elér, elkap

fejlődés

főnév
 • kibomlás, kialakulás, kibontakozás, növekedés, gyarapodás, kifejlés
 • előrehaladás, haladás, előrejutás, előrelépés, előmenetel, evolúció (szaknyelvi), progresszió, fellendülés
 • csiszolódás, tökéletesedés, javulás(szaknyelvi)