diplomácia szinonimái

főnév
 • diplomatikusság, tárgyalókészség, hajlékonyság, tapintat, ügyesség, rugalmasság, simulékonyság, ravaszság, furfang

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megfegyelmez

ige
 • megrendszabályoz, megzaboláz, kordában tart, megegzecíroz (tájnyelvi), megfog (bizalmas), megreguláz Sz: a körmére koppint; az orrára koppint; gatyába ráz; gúzsba tesz; lapocka alá fog (valakit); megtanítja kesztyűbe dudálni; megtanítja neki, hány a nyolc; móresre tanít; pálca alá fog (valakit), ráncba szed, rövid pórázra fog
 • megfenyít, megbüntet, megfedd, megver

birkózó I.

melléknév
 • viaskodó, küzdő, dulakodó, tusázó (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a diplomácia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csuka

főnév
 • (szleng): cipő, lábbeli, surranó, csúzó (szleng), skárpi (szleng), ladik (bizalmas), csónak (bizalmas)

bölcs I.

melléknév
 • okos, tanult, tudós, művelt, képzett, intelligens, megfontolt, higgadt, meggondolt, józan
 • mély értelmű, átgondolt, lényeglátó, salamoni

bokormeggy

főnév
 • törpemeggy

begombolkozik

ige
 • visszahúzódik, elzárkózik

derék1

főnév
 • deréktáj, csípő, keresztcsonttájék, kötés (tájnyelvi), tompor
 • derékbőség
 • ruhaderék, fűző, míder (régies)
 • fatörzs
 • középrész, középidő

egyszerűsödik

ige
 • letisztul, redukálódik

ledér

melléknév
 • csapodár, kicsapongó, könnyűvérű, csélcsap, kacér, kihívó, erkölcstelen, léha, szemérmetlen, feslett, szabados, szabadonc (régies), frivol, pajzán, buja

aprójószág

főnév
 • baromfi, szárnyas, háziszárnyas, aprómarha (régies), aprólék (tájnyelvi), majorság (tájnyelvi)(tájnyelvi)

altat

ige
 • ringat, álomba ringat, nyugtat, csicsígat (tájnyelvi), csucsujgat (tájnyelvi), csucsultat (tájnyelvi), alít (tájnyelvi), szenderít (régies), hunytat (régies)
 • kábít, bódít, érzéstelenít, narkotizál (szaknyelvi)

asszimiláció

főnév
 • hasonulás, hasonítás, asszimilálódás, asszimilálás, beolvadás

elátkoz

ige
 • megront, átváltoztat (valamivé)
 • megátkoz, átokkal sújt, átkot mond (valakire), átkot szór (valakire)

elmarad

ige
 • lemarad, leszakad, visszamarad, visszaesik, hátramarad, elmaradozik(valakit)
 • késik, késlekedik
 • (valakitől, valamitől): eltörpül, alatta marad
 • nyugton marad, veszteg marad
 • meghiúsul, ugrik (szleng)
 • megszűnik, abbamarad

fintorog

ige
 • fintorgat, fintort vág, grimaszol, grimaszokat vág, majomkodik, arcokat vág, pofákat vág, grimaszt csinál, finnyogtat (tájnyelvi)
 • kényeskedik, válogat, fanyalog

ezután

határozószó
 • ezentúl, mostantól, mostantól fogva, mostantól kezdve, ezt követően, a későbbiekben, ettől kezdve, a jövőben, a továbbiakban, eztán (bizalmas), ennekutána (régies)

diszciplína

főnév
 • fegyelem, fegyelmezettség, rend
 • tudományág, tudományszak

csőr

főnév
 • madárorr (régies), csorr (tájnyelvi)
 • (szleng): száj, pofa (durva), etető, lepényleső (tréfás), csipogó, bagóleső (tréfás)
 • (edényé): kiöntő, kifolyó, száj

égerfa

főnév
 • berekfa (tájnyelvi), jégerfa (tájnyelvi), egerfa (tájnyelvi)

étkezde

főnév
 • vendéglátóhely, kifőzés, kifőzde, falatozó, bisztró, büfé, étterem, kantin, kiskocsma, vendéglő, resti (bizalmas), menza, étkezőhelyiség, ebédlő, kajálda (szleng), csámcsogda (tréfás)

dominó

főnév
 • dominójáték

buga

főnév
 • fürtvirágzat, bugavirágzat
 • (tájnyelvi): gubacs, guba (tájnyelvi)
 • öntecs (szaknyelvi), lemeztuskó (szaknyelvi)

egyes II.

melléknév
 • egyszeres, szimpla
 • egy-egy, némely, némelyik, valamely, bizonyos

ezenfelül

határozószó
 • ezenkívül, ráadásul, emellett, továbbá, tetejében, sőt, méghozzá, mi több, plusz (bizalmas)
 • valamint