dörgés szinonimái

főnév
 • mennydörgés, dörej, csattanás, égzengés, harsogás, dübörgés, robaj, bömbölés, dörrenés, detonáció, durgás (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

meghagy

ige
 • eltesz, megtart, rezervál, felhagy (tájnyelvi), megkímél
 • félretesz, megtakarít, félrerak, megspórol (bizalmas)
 • kiad, elrendel, megparancsol, preskribál (idegen), hagyakol (tájnyelvi), rendel, lelkére köt, utasít, utasítást ad, előír, rendelkezik
 • végrendelkezik, hagyakozik (tájnyelvi), hátrahagy
 • elismer, megállapít
 • elraktároz, tartalékol

agybaj

főnév
 • elmebaj, őrület, téboly, elmebetegség, dili (pejoratív)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a dörgés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

demonstráció

főnév
 • bemutatás, demonstrálás (idegen), szemléltetés, bizonyítás, igazolás, magyarázat
 • felvonulás, tüntetés, megmozdulás

butáskodik

ige
 • csacsiskodik

botorkál

ige
 • botladozik, bukdácsol, tántorog, támolyog, csetlik-botlik, dülöngél, bakalász (tájnyelvi), botolog (tájnyelvi), csötönöz (tájnyelvi)
 • tévelyeg

beleharap

ige
 • megharap, ráharap (valamire), belekap, belemar
 • (láng): belekap

disztingvált

melléknév
 • választékos, válogatott, előkelő, finom
 • kifinomult, igényes, ízléses, elegáns, stílusos, illedelmes, jól nevelt

elbutul

ige
 • elbárgyul, eltompul, elhülyül (durva), begyepesedik Sz: megtúrósodik az esze

lejátszódik

ige
 • végbemegy, megtörténik, lefolyik, lezajlik, lefut (bizalmas), lepereg

árujegy

főnév
 • árcédula, cédula, címke, felirat, etikett (régies)
 • védjegy, márka, jelzés, jegy, bélyeg, embléma, gyári jel, gyárjegy, származási jel

aprójószág

főnév
 • baromfi, szárnyas, háziszárnyas, aprómarha (régies), aprólék (tájnyelvi), majorság (tájnyelvi)(tájnyelvi)

átnyújt

ige
 • átad, odaad, odanyújt, rendelkezésre bocsát, átruház, ráruház, prezentál, átméltat (tájnyelvi)

élesztő I.

melléknév
 • serkentő, ösztönző, inspiráló, propulzív (régies)

elölről

határozószó
 • elülről, elejéről, szemből, szemben
 • újra, elejétől

folyamodik

ige
 • (valamiért): kér, pályázik, kérelmez, apellál, kérvényez, fordul (valakihez), esedezik, könyörög, fellebbez, kérelmet terjeszt elő, benyújt, instanciázik (régies), peticionál (régies)
 • (valakihez): felhasznál, alkalmaz

fax

főnév
 • faxkészülék, faxmodem, távmásoló

dörzsölt

melléknév
 • (szleng): ravasz, minden hájjal megkent, agyafúrt, huncut, fineszes (szleng), rafinált, hétpróbás, fondorlatos, fortélyos, csavaros észjárású, csalafinta, körmönfont, trükkös (bizalmas), simlis (szleng), svihák (bizalmas)

dékán

főnév
 • (tájnyelvi): harangozó, sekrestyés, egyházfi
 • esperes, alesperes

egyre

határozószó
 • szüntelenül, egyre-másra, nyakra-főre, folyvást, folytonosan, folyton, mindegyre, állandóan, egyfolytában, mindig, minduntalan, örökké, évről évre, szakadatlan, furtonfurt (régies), váltig, untig, éjjel-nappal, lépten-nyomon, vég nélkül, megszakítás nélkül, végeérhetetlenül, szakadatlanul, zavartalanul, mindétre (tájnyelvi)
 • mindinkább, egyre tovább, hovatovább, mind jobban, egyre inkább, egyre jobban, fokozatosan

fáklya

főnév
 • szövétnek (régies), gyertya, lámpás
 • géniusz, vátesz, nagy szellem

dzseki

főnév
 • lemberdzsek, anorák

cafrang

főnév
 • cifraság, sallang, cikornya, rojt, bojt, dísz, díszítés, cicoma, bakalló (régies), boncs (régies), boncsok (régies), fityelék (régies)
 • (tájnyelvi): könnyű nőcske (pejoratív), prostituált, ribanc (durva), utcalány, kurva (durva), ringyó (durva), szajha, rima (tájnyelvi), riherongy (tájnyelvi), cemende (tájnyelvi), cafka, cafat

eklézsia

főnév
 • egyház, gyülekezet, egyházközség, hitközség, parókia

fáskamra

főnév
 • fásszín, faszín, fészer, sufni (bizalmas), kamra