elken szinonimái

ige
 • szétken, elmázol, elmaszatol
 • elsimít, takargat, leplez, palástol, elkendőz, eltussol, elmismásol (bizalmas), ködösít
 • (tájnyelvi): elver, megver

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rákos II.

főnév
 • rákbeteg

álmoskönyv

főnév
 • jóskönyv
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elken szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elégedett

melléknév
 • megelégedett, nyugodt, boldog, békés, kiegyensúlyozott, örömteli, gondtalan, zavartalan, kielégült

dal

főnév
 • ének, dallam, dana (régies), zengzet (régies), zönge (régies), nóta, szong (idegen), sanzon, sláger, ária, canzone (idegen), kantiléna, kuplé, carmen (idegen), románc, zengemény (régies), dallás (tájnyelvi), dannó (tájnyelvi), dúd (tájnyelvi)
 • költemény, vers

csodál

ige
 • gyönyörködik, megcsodál, ámul-bámul, álmél (régies), szájat tát (bizalmas)
 • bámul, tisztel, imád, bálványoz, felnéz (valakire), rajong (valakiért), adorál (régies), respektál, hódol, hasra esik (valaki előtt) (bizalmas), odáig van (valakiért)
 • csodálkozik, furcsáll

börtönviselt

melléknév
 • rovott múltú, büntetett, börtöntöltelék, befestett (szleng)

elhajlik

ige
 • meghajlik, elgörbül, elhajol, elferdül, deformálódik, elkajszul (tájnyelvi), elvetemedik
 • elkanyarodik, elfordul, leágazik
 • eltér, elkalandozik, csapong
 • tivornyázik, mulatozik, kimarad, lumpol

eltávozás

főnév
 • elmenés, elmenetel, elutazás, kimenő
 • elhalálozás, elmúlás (választékos), elköltözés (választékos)

megalománia

főnév
 • nagyzási hóbort, hatalmi téboly, cezarománia (idegen)

beleharap

ige
 • megharap, ráharap (valamire), belekap, belemar
 • (láng): belekap

begombolkozik

ige
 • visszahúzódik, elzárkózik

bérlet

főnév
 • haszonbér, árenda (régies)
 • bérlemény
 • előfizetés, abonnement (régies), járatás, bérletjegy (régies)

elvisel

ige
 • elnyű, elkoptat, elhord, elhasznál, elrongyol, elszaggat, agyonhasznál, elnyúz (bizalmas), elhusol (tájnyelvi), elványul (tájnyelvi)
 • eltűr, tolerál, kibír, elbír, megtűr, elszenved, belenyugszik, elszível (választékos), megszenved (régies), kiáll (valamit), tűr, szupportál (régies), felvesz (tájnyelvi), áll (valamit), (sértést) lenyel (bizalmas)

évente

határozószó
 • évenként, esztendőnként

gyengédség, gyöngéds

főnév
 • figyelem, kímélet, tapintat, diszkréció
 • becézés, simogatás, kedvesség, szeretet, jóindulat, ragaszkodás
 • szerelem

figyelmesség

főnév
 • előzékenység, kedveskedés, udvariasság, figyelem, tapintat, körültekintés, kulantéria (választékos)
 • ajándék, szívesség

elkér

ige
 • kölcsönkér, kölcsönöz, kikönyörög, kisír, elkunyerál (bizalmas)
 • kér, felszámít, számít, fizettet

elcsen

ige
 • ellop, elidegenít, eltulajdonít, elsinkófál (bizalmas), kölcsönvesz (tréfás), elszed, eloroz, elcsór (szleng), elemel, meglógat (bizalmas), elcsízel (tájnyelvi), elsuvaszt (tájnyelvi), elcsakliz (bizalmas), megcsap (szleng), meglovasít (szleng)

előszoba

főnév
 • várószoba, váró, előtér, belépő, bejárat, foyer (idegen), vestibulum (régies)

fénytan

főnév
 • optika

ellép

ige
 • meglép, elmegy, elkotródik, meglóg (bizalmas), ellóg (bizalmas), kereket old, olajra lép (szleng)
 • elhalad, elvonul

délután II.

főnév
 • délest (régies), délhajlat (tájnyelvi)

első I.

számnév
 • legelső
 • kezdeti, korai, zsenge (termés)
 • elülső

fiatal I.

melléknév
 • fiatalka, ifjú, ifjúdad (régies), kiskorú, fiatalkorú, éretlen, zöldfülű, gyermeteg, gyermekded (régies), hátulgombolós (pejoratív), ugrifüles (bizalmas), pisis (pejoratív), taknyos (bizalmas), tejfölösszájú (pejoratív), csiribiri (tájnyelvi)
 • friss, zsenge, zöld, gyenge (tájnyelvi), csivatag (tájnyelvi)