épületes szinonimái

melléknév
 • példás, üdvös, tanulságos, felemelő, lélekemelő, didaktikus

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

közte

határozószó
 • közötte, közepette

vidor

melléknév
 • (régies): vidám, jókedvű
 • élénk, fürge, eleven, erőteljes
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a épületes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

eltérő

melléknév
 • elhajló, széthajló, széttartó, divergens (szaknyelvi)
 • különböző, elütő, differens (szaknyelvi), más, másféle, másfajta, heterogén, másforma, másmilyen, diszkordáns (választékos)

éktelen

melléknév
 • (régies, választékos): dísztelen, díszítetlen
 • rút, csúnya, ronda, pocsék, ocsmány, rusnya, undok, formátlan, idomtalan, eltorzult, förtelmes
 • rendkívüli, rettenetes, borzasztó, szörnyű, rémes, hallatlan, határtalan, monstruózus (idegen), skandalózus (régies)
 • (régies): puszta, kietlen, vadon

egyénieskedik

ige
 • különcködik, feltűnősködik

csomagol

ige
 • göngyöl, burkol, báláz, csombolyít (tájnyelvi), csomóz (tájnyelvi), dobozol, tasakol, adjusztál (szaknyelvi)
 • pakol (bizalmas), batyuz (bizalmas), poggyászol (régies)
 • szedelőzködik Sz: összeszedi a betyárbútort
 • (bizalmas): szépít, enyhít, finomít, kendőz, sztaniolba burkol

emelőszerkezet

főnév
 • emelőmű, elevátor, emeltyű (régies), nyilaló (tájnyelvi)

faragott

melléknév
 • vésett, metszett

megvereget

ige
 • megütöget, megpaskol, meglapogat (tájnyelvi), megpotyol (tájnyelvi)

bőgős

főnév
 • nagybőgős, brúgós (tájnyelvi), barborás (régies), gordonos (régies)

boleró

főnév
 • (női) kabátka

bűnlajstrom

főnév
 • bűnjegyzék

fejhang

főnév
 • falzett hang, falzett, fisztulahang, kappanhang (pejoratív), eunuchhang (pejoratív)

felszíni

melléknév
 • föld feletti, talajszint feletti, felületi
 • sekély, kinti, külső

házbér

főnév
 • lakbér, bérleti díj

gondolkodik, gondolk

ige
 • elmélkedik, bölcselkedik, töpreng, töprenkedik, tűnődik, kontemplál (régies), elmél (régies), fejében forgat, eszében forgat, használja a fejét, jár az esze, töri a fejét, hányja-veti elméjét (régies), eszénkedik (tájnyelvi), fantizál (tájnyelvi), filózik (szleng), gógyizik (szleng), meditál, gondol, rágódik, tervez, számítgat, mérlegel, latolgat, spekulál, morfondíroz, tanakodik, tépelődik, foglalkozik, mereng, mélázik, gondolatokba merül
 • vélekedik, gondol

érdekcsoport

főnév
 • érdekszövetség, érdekközösség, klikk, brancs (bizalmas), lobby

elszontyolodik

ige
 • elszomorodik, elcsügged, elkámpicsorodik (bizalmas), lekókad, elhagyja magát, elkeseredik, bánkódik, elbúsul, búsong (választékos), búslakodik, szomorkodik, elkedvetlenedik, letörik, elfancsalodik (tájnyelvi), elsompolyodik (tájnyelvi), emészti magát

évi

melléknév
 • esztendei, annalis (idegen)
 • évenkénti, éves

gépszíj

főnév
 • hajtószíj, heveder, hajtóheveder

erőskezű

melléknév
 • erélyes, határozott, szigorú, kemény, keménykezű, vaskezű, elszánt

elbűvölő

főnév
 • bűbájos, bájoló, elbájoló, bájos, bűvös, elragadó, igézetes, igéző, varázsos, vonzó, megejtő, megnyerő, lebilincselő, megragadó, magával ragadó, varázslatos, imádandó

fagyos

melléknév
 • megfagyott, jeges, deres, zúzmarás, síkos, csúszós
 • hideg, jéghideg, zimankós, zord, metsző, átható, barátságtalan, dermesztő, fogvacogtató
 • átfagyott, didergő, fázó, fázós
 • rideg, visszautasító, elutasító, barátságtalan, kimért, hűvös, ellenséges, szeretetlen Sz: hideg, mint a márvány

gombház

főnév
 • gomblyuk
 • csecsebecse