felmentés, fölmentés szinonimái

főnév
 • mentesítés, mentesség, diszpenzáció (idegen)
 • felmentvény
 • feloldozás, abszolúció (szaknyelvi), bűnbocsánat, megbocsátás
 • tisztázás, igazolás
 • felszabadítás, megszabadítás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

áttekintés

főnév
 • vázlat, összefoglalás, kép, helyzetkép, leltár, jegyzék, recenzió (szaknyelvi), tájékoztató, keresztmetszet, kivonat, szinopszis (szaknyelvi), rezümé, konspektus (idegen)
 • elképzelés, tudás, ismeret

stílusos

melléknév
 • stílszerű, illő, alkalmas
 • elegáns, jó modorú
 • menő (szleng), hótelegáns (szleng)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felmentés, fölmentés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felbátorodik, fölbát

ige
 • nekibátorodik, bátorságot vesz, nekibuzdul, nekiveselkedik, merészel
 • vérszemet kap, elszemtelenedik (pejoratív), elpimaszodik

eltüzel

ige
 • eléget, feltüzel, felfűt, felkojtol (tájnyelvi)
 • (lőszert): ellövöldöz

elpuskáz

ige
 • elront, eltéveszt, elhibáz, bakot lő, elfuserál (bizalmas), elpaccol (bizalmas), eltol (bizalmas), pancsol (szleng), elbazilikáz (bizalmas), elcsellóz (bizalmas), elbaszik (durva)

éktelenkedik

ige
 • díszeleg (pejoratív), ékeskedik (pejoratív), dísztelenkedik, csúfoskodik, csúnyálkodik (tájnyelvi)

felhasznál, fölhaszn

ige
 • elhasznál, elfogyaszt, elkölt, kimerít, felemészt
 • ráfordít, rákölt
 • hasznosít, alkalmaz, értékesít, feldolgoz, igénybe vesz, kiaknáz, utilizál (idegen), fruktifikál (idegen)
 • kihasznál, él (valamivel), hasznára fordít, hasznot húz (valamiből)

fog2

főnév
 • agyar
 • fogazás, bütyök, cakk (bizalmas), kamó (tájnyelvi)

negyed I.

számnév
 • egynegyed, fertály (régies)

csutora

főnév
 • kulacs, boroskulacs, fakulacs, fapalack (régies), butykos, gyurkó (régies)
 • (tájnyelvi): szopóka, szipka, pipaszopóka

csobban

ige
 • toccsan, loccsan, pottyan, zubban, lottyan (tájnyelvi)

állványoz

ige
 • alátámaszt, dúcol
 • állásoz (szaknyelvi)

dicsőség

főnév
 • dics (régies), glória, dicsfény, dicssugár (régies), babér, pálma, hírnév, elismerés

folytatódik

ige
 • továbbhalad, továbbmegy
 • átöröklődik, fennmarad, hagyományozódik
 • terjed, elterül, átnyúlik

géprész

főnév
 • gépelem, gépalkatrész

ing1

főnév
 • pendely (tájnyelvi), ümög (tájnyelvi), imeg (régies), kantus (régies)
 • blúz
 • hálóing

hátsó II.

főnév
 • hátsó rész, fenék, ülep, far, popó (bizalmas), popsi (bizalmas), segg (durva), valag (durva), alapszerv (tréfás), sejhaj (tréfás), ülőgumó (tréfás), alfél, alváz (szleng), csücsülő (tréfás), délisarok (tréfás)

felmutat, fölmutat

ige
 • megmutat, előtár, előterjeszt, bemutat, szemlére bocsát
 • feltart, magasra emel, felemel
 • teljesít, létrehoz, alkot, teremt, elér, produkál, prezentál

feketeség

főnév
 • sötétség, homály, szürkeség
 • gyász

ferde

melléknév
 • rézsútos, rézsút, lejtős, átlós, diagonális, dőlt, srég (bizalmas), görbe, harántos, harántékos (tájnyelvi), csálé, félszeg (régies), kajla (tájnyelvi), csapinós (tájnyelvi), finta (tájnyelvi), kajsza (tájnyelvi), keszegoldalas (tájnyelvi)
 • helytelen, hamis, kínos, fonák, visszás, torz, elferdített

hasonlít

ige
 • megegyezik (valakivel, valamivel), emlékeztet (valakire, valamire), szakasztott mása (valakinek), hajaz (valakire, valamire) (tájnyelvi), formáz (valakit, valamit) (tájnyelvi), lelkedzik (valakitől, valamitől) (tájnyelvi), üt (valakire)
 • összehasonlít, összemér, hozzámér, összevet, rokonít

felsorolás, fölsorol

főnév
 • előszámlálás, számbavétel, felsorakoztatás, seregszemle, enumeráció (szaknyelvi), részletezés
 • jegyzék, gyűjtemény, lajstrom, lista, katalógus, litánia (idegen)

elzálogosít

ige
 • zálogba ad, zálogba tesz, zálogba csap, elzálogol (régies), zaciba ad (bizalmas), zaciba tesz (bizalmas), zaciba csap (bizalmas)

filigrán

melléknév
 • aprólékos, minuciózus (idegen)
 • kecses, könnyed, légies, éteri, finom, pici, parányi
 • karcsú, törékeny, vékony, kis termetű

hátradől

ige
 • hátrahanyatlik, hátrahajol, hanyatt fekszik