dicsőség szinonimái

főnév
 • dics (régies), glória, dicsfény, dicssugár (régies), babér, pálma, hírnév, elismerés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

munkaterület

főnév
 • munkakör, tevékenységi kör
 • szektor (szaknyelvi), tárca (szaknyelvi), asztal (bizalmas)

tőkés

melléknév, főnév
 • tőkepénzes, pénztőkés, pénzember, kapitalista, burzsoá, burzsuj (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a dicsőség szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csőrepedés

főnév
 • csőtörés

bosszús

melléknév
 • ingerült, haragos, dühös, bosszankodó, zsémbes, neheztelő, epés, pipa (szleng), indulatos, zabos (bizalmas), ideges, felindult, zaklatott, mogorva, mérges

bódult

melléknév
 • kábult, kótyagos, öntudatlan, mámoros, szédült, zsibbadt (szleng)
 • (régies): zavart, bomlott, bomlott elméjű

beesett

melléknév
 • (arc): belapult, sovány, szikár, csontos, megviselt, nyúzott
 • (szem): karikás, mélyen ülő
 • (mell): lapos, horpadt

délceg

melléknév
 • daliás, derék, deli (választékos), dali (régies), szép szál, jó kiállású, sudár, szálegyenes, sugár, szálfaegyenes, nyalka, jóvágású, jókötésű (tájnyelvi), snájdig (régies), stramm (bizalmas) Sz: olyan, mint egy gránátos
 • (régies): magabiztos, önérzetes, kevély, rátarti, gangos (tájnyelvi)

egy-kettő II.

módosítószó
 • azonnal, rögtön, rögvest, tüstént

leapad

ige
 • lelohad, lelapul (tájnyelvi)
 • csökken, megcsappan, alábbhagy, megfogyatkozik
 • lesoványodik, lefogy

anyu, anyuka

főnév
 • anya, édesanya, anyuci, anyus, anyuska, mama, mami (bizalmas), mamus, mamuska, muter (szleng), anyika (tájnyelvi), nyuszi (tájnyelvi)

álmodik

ige
 • álmot lát
 • álmodozik, ábrándozik, fantáziál, képzelődik, képzel, álmokat sző, álmokat kerget, remél, reménykedik, bizakodik

árvalányhaj

főnév
 • hajka, lányhaj, hajfű

él1

ige
 • életben van, van, egzisztál (idegen), létezik, éldegél, élődik (tájnyelvi), tengődik
 • átél, megél, eltölt
 • (valamiből): fenntartja magát
 • (valamiből): táplálkozik (valamivel), fogyaszt (valamit)
 • (valamivel): felhasznál, kihasznál, megragad
 • lakik, lakozik (választékos)
 • fennmarad, megmarad, megőrződik
 • használatos, járatos, járja

ellenőrzés

főnév
 • felülvizsgálat, kontroll, szemrevételezés, áttanulmányozás, egybevetés, szemle, mustra (régies), revízió, cenzúra, rovancsolás, hitelesítés, meózás
 • igazoltatás, razzia, átfésülés

figyelmesség

főnév
 • előzékenység, kedveskedés, udvariasság, figyelem, tapintat, körültekintés, kulantéria (választékos)
 • ajándék, szívesség

exponál

ige
 • (szaknyelvi): megvilágít, kiold
 • fölvet, fölvázol (témát), kifejt, előad, előterjeszt

differencia

főnév
 • különbség, eltérés, különbözés, különbözőség, különbözet, difi (bizalmas)
 • nézeteltérés, nézetkülönbség, véleménykülönbség, véleményeltérés, diszharmónia, diszkrepancia (idegen), egyenetlenség, súrlódás

csoportosul

ige
 • gyülekezik, gyűlik, összeverődik, összesereglik, összecsődül, torlódik, zsúfolódik, tolong, tódul, tömörül, tömbül (tájnyelvi), csoprozik (tájnyelvi)

ébren

határozószó
 • virrasztva, álmatlanul, szemhunyás nélkül, fenn, émetten (régies), imette (régies), émedte (tájnyelvi)

eszménykép

főnév
 • példakép, ideál, eszmény, mintakép, tökéletesség, tökély, remeke (valaminek), netovábbja (valaminek)

dohánybolt

főnév
 • trafik, dohányáruda, dohánytőzs (régies), dohánytőzsde (régies)

bricsesz

főnév
 • lovaglónadrág
 • térdnadrág, sportnadrág

egyedüli

melléknév
 • egyetlen, kizárólagos

evidens

melléknév
 • nyilvánvaló, szemmel látható, magától értetődő, világos, kétségtelen, kétségbevonhatatlan, kézenfekvő, szembetűnő, szembeszökő, kézzelfogható, egyértelmű