ferde szinonimái

melléknév
 • rézsútos, rézsút, lejtős, átlós, diagonális, dőlt, srég (bizalmas), görbe, harántos, harántékos (tájnyelvi), csálé, félszeg (régies), kajla (tájnyelvi), csapinós (tájnyelvi), finta (tájnyelvi), kajsza (tájnyelvi), keszegoldalas (tájnyelvi)
 • helytelen, hamis, kínos, fonák, visszás, torz, elferdített

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kövérkés

melléknév
 • telt, molett, gömbölyded, telt idomú, párnás, dundi, duci (bizalmas), pufi (bizalmas), pufók (bizalmas)

pénzember

főnév
 • bankár, bankvezér (régies), bankigazgató
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ferde szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

felötlik, fölötlik

ige
 • eszébe villan, felvillan, felmerül, átsuhan, átvillan, feltámad, felböffen (tájnyelvi)
 • szembetűnik, szembeötlik, szembeszökik, kirí, szemet szúr

erkölcsös

melléknév
 • erényes, tisztességes, feddhetetlen, becsületes, jámbor, igaz, makulátlan, morális, etikus
 • szeplőtlen, ártatlan
 • (tájnyelvi): csökönyös (ló), önfejű, makacs, veszekedős (személy)

emigráns

melléknév, főnév
 • kivándorló, disszidens, menekült, száműzött, hontalan

elhatalmasodik

ige
 • eluralkodik, elharapódzik, elharapózik, úrrá lesz, elterjed, elburjánzik
 • (érzés): elfog, eltölt, felerősödik, erőt vesz (valakin), úrrá lesz (valakin)

felülmúl, fölülmúl

ige
 • lefőz (bizalmas), lepipál (bizalmas), legyőz, megelőz, megszégyenít (választékos), túltesz (valakin), túlszárnyal, túlragyog, elhomályosít, elhalványít, überol (szleng)
 • meghalad, túlhalad

fumigál

ige
 • lekicsinyel, lenéz, semmibe vesz, megvet

nyelvhasználat

főnév
 • nyelvezet, kifejezésmód, stílus, terminológia (szaknyelvi)

dohányzik

ige
 • cigarettázik, cigizik (bizalmas), bagózik (bizalmas), füstöl (bizalmas), eregeti a füstöt, pöfékel, szív, szí (választékos), szipákol, spanglizik (szleng), staubol (szleng), bagarettázik (szleng), szivarozik, pipázik, pipál, kojtol (tájnyelvi) Sz: füstöl, mint a gyárkémény

deszka

főnév
 • deszkalap, fatábla, léc
 • palló

árnyékol

ige
 • árnyékba borít, árnyékba von, árnyékot vet (valamire), beborít, befed, elrejt, eltakar, elsötétít, árnyékozik (tájnyelvi), előz (tájnyelvi)
 • árnyal, satíroz, vonalkáz

ébren

határozószó
 • virrasztva, álmatlanul, szemhunyás nélkül, fenn, émetten (régies), imette (régies), émedte (tájnyelvi)

fűtetlen

melléknév
 • hideg, hűvös, hűs

gyengeelméjű

melléknév, főnév
 • bolond, hibbant, agyalágyult, félkegyelmű, elmegyenge, beszámíthatatlan, féleszű, félcédulás, félnótás, fogyatékos, tökéletlen, ütődött (bizalmas), hígeszű (durva), hígvelejű, idióta, hülye, őrült, együgyű
 • kretén (szaknyelvi), debilis (szaknyelvi), imbecillis (szaknyelvi)

jászol

főnév
 • vályú, etető, válló (tájnyelvi)

híradó I.

melléknév
 • tudósító, értesítő, kikiáltó, hirdető, híresztelő
 • (szaknyelvi): híradós (század), távbeszélő (katona), távírász (katona), tyúkbeles (szleng), híres (szleng), prüntyögős (szleng), antennás (szleng)

férfifodrász

főnév
 • borbély, figaró (régies), hasvakaró (pejoratív), koszkaparó (tréfás)

félmúlt

főnév
 • aligmúlt (régies)
 • elbeszélő múlt (szaknyelvi)

fordulópont

főnév
 • határkő, forduló, fordulat, sorsfordulat, válság, krízis, változás, inflexiós pont (szaknyelvi)

heveder

főnév
 • szíj, szalag, kötél, öv, tartószíj, gurtni (bizalmas)
 • (szaknyelvi): gerenda, párkány, pánt, híd, pallódeszka
 • tartólemez
 • (régies): szorító, kötő, póla (régies), hasszorító, haskötő
 • hajtószíj, gépszíj, futószalag

filozófus

főnév
 • bölcselő, bölcs, gondolkodó, bölcselkedő

érzékeltet

ige
 • éreztet, kifejez, kifejezésre juttat, sejtet, következtetni enged (valamire), tanújelét adja (valaminek), értésére ad, nyilvánvalóvá tesz, elárul
 • megjelenít, ábrázol, bemutat, megmutat, leír, vázol, lefest, szeme elé tár (valakinek valamit), körvonalaz, visszaad

földreform

főnév
 • agrárreform, földbirtokreform, földbirtokrendezés (régies), földosztás

hímnem

főnév
 • masculinum (idegen)(idegen)