felbátorodik, fölbát szinonimái

ige
 • nekibátorodik, bátorságot vesz, nekibuzdul, nekiveselkedik, merészel
 • vérszemet kap, elszemtelenedik (pejoratív), elpimaszodik

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

vezeték

főnév
 • drót, kábel, huzal, sodrony, fémszál
 • hálózat, vezetékrendszer
 • csőrendszer, csatorna, kanális
 • ductus (idegen), cső, dréncső
 • kötőfék, kötél, szíj, póráz

meggondol

ige
 • megfontol, fontolóra vesz, felfontol (tájnyelvi), átgondol, mérlegre vet, mérlegel, latolgat, megrág (bizalmas), meghány-vet, konsziderál (idegen), kontemplál (régies), ruminál (idegen), feltökél (tájnyelvi)
 • (elhatározást): megváltoztat, megmásít, visszavon(valamihez)(valami mellett)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felbátorodik, fölbát szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fagott

főnév
 • búgósíp

elölről

határozószó
 • elülről, elejéről, szemből, szemben
 • újra, elejétől

ellenszegül

ige
 • ellenáll, ellentmond, szembeszegül, szembehelyezkedik, szembeszáll, ujjat húz (valakivel), visszautasít, megtagad, tiltakozik
 • visszaszól, felesel, akaratoskodik, makacskodik, megmakacsolja magát, nyakaskodik, berzenkedik

édeske

főnév
 • cukorpótló, szacharin, édesítőszer, édesítő

fegyelmez

ige
 • nevel, rendszabályoz, reguláz, fenyít, büntet, ráncba szed, kordában tart, kézben tart, féken tart, zaboláz, kordáz (régies), abriktol (régies)
 • üt, ver, páhol (bizalmas), tángál

felvásárol, fölvásár

ige
 • megvesz, megvásárol, összevásárol

munkálkodik

ige
 • dolgozik, tevékenykedik, cselekszik, foglalkozik (valamivel), foglalatoskodik (valamivel), munkál (választékos), igyekszik, szorgoskodik, buzgólkodik, serénykedik, tesz-vesz, sürög-forog, hangyálkodik (régies), fáradozik, fárad, működik, hat

csersav

főnév
 • tannin (szaknyelvi)

csapatosan

határozószó
 • csapatostul, csoportostul, csoportosan, seregesen, seregestül, tömegesen, együtt, együttesen, mindnyájan, mindannyian, falkástul (tájnyelvi)

aktatáska

főnév
 • irattáska, diplomatatáska

csőrepedés

főnév
 • csőtörés

fermentáció

főnév
 • erjedés
 • fermentálás (idegen), erjesztés, füllesztés

funkcionál

ige
 • működik, üzemel, dolgozik, tevékenykedik, ügyködik

idealizál

ige
 • eszményít, eszményképpé emel
 • szépít

hamiskártyás

főnév
 • hamisjátékos, svindler (bizalmas), imposztor (régies), spíler (szleng), kókler, sipista (régies)

félbolond

melléknév
 • féleszű, félkegyelmű, félőrült, dilis, süsü (bizalmas), félnótás, félnadrág, gügye, gyagyás, hangyás (szleng), hibbant, hóbortos, ütődött (bizalmas), tökéletlen, sügönye (bizalmas), hülye, bogaras, kelekótya, eszement, hiányzik egy kereke, kibillent az esze, eszelógi (tájnyelvi), félcédulás, keszegferke (tájnyelvi), kótyomfitty (tájnyelvi), hőbörödött (tájnyelvi), háromkerekű (tájnyelvi), esztelen

ezerféle

melléknév
 • sokféle, sokszínű, tarka, változatos

felötlik, fölötlik

ige
 • eszébe villan, felvillan, felmerül, átsuhan, átvillan, feltámad, felböffen (tájnyelvi)
 • szembetűnik, szembeötlik, szembeszökik, kirí, szemet szúr

halálbüntetés

főnév
 • kivégzés, likvidálás
 • lefejezés, nyakazás
 • akasztás

felfázik, fölfázik

ige
 • meghűl, megfázik

elpihen

ige
 • lefekszik, lepihen, elalszik, elszenderül, elcsendesedik
 • meghal, elhuny, elnyugszik, kimúlik
 • elcsendesedik, lecsendesedik, elcsitul, lecsillapodik

felszentel, fölszent

ige
 • megszentel, szentesít, szentel, ordinál (idegen), felken (régies), megken, megtisztít
 • felavat

halotthamvasztó

főnév
 • krematórium, halottégető (kemence)