felkészít, fölkészít szinonimái

ige
 • előkészít, alapoz, edz, gyakorol (valakivel), treníroz, korrepetál, tanul (valakivel)
 • megerősít, felvértez, felszerel, preparál

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csalódás

főnév
 • csalatkozás (választékos), kiábrándulás, decepció (választékos), kijózanodás, hideg zuhany, jeges zuhany
 • tévedés, káprázat, illúzió, hallucináció

megpukkad

ige
 • szétszakad, szétreped, felrobban, elpattan, megreped
 • szétrobban (bizalmas), zabos lesz (szleng), mérges lesz, eleszi a méreg, szétveti a feszültség, megszakad, begőzöl (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a felkészít, fölkészít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

feketekávé

főnév
 • kávé, fekete (bizalmas), dupla (bizalmas), mokka (régies), presszókávé, eszpresszókávé, szimpla (régies), feketeleves (régies)

elterjed

ige
 • tovaterjed, kiterjed, szétterjed, elharapódzik, eltenyész (régies), bejár (valamit), befut (valamit), divatba jön, lábra kap, szokásba jön, meghonosodik, meghonosul, meggyökerezik, gyökeret ver, tért hódít, elszaporodik, elburjánzik, elhatalmasodik, eluralkodik, elburjad (tájnyelvi)
 • híre megy, híre jár, híre fut, eltenyészedik (tájnyelvi)

előterjeszt

ige
 • beterjeszt, javasol, előirányoz, indítványoz, felajánl, előad, kezdeményez, benyújt, jelent, közread, nyilvánosságra hoz, exponál (idegen), prezentál, proponál (régies), közzétesz, kifejt, beszámol, referál, megismertet(valamitől)
 • (valakit valamire): javasol, ajánl, felterjeszt

éjfél

főnév
 • féléj (tájnyelvi), féléjszaka (tájnyelvi), éjközép (tájnyelvi), szellemóra, kísértetek órája

felfogóképesség

főnév
 • elme, értelem, ész, fogékonyság, felfogás, éleslátás, intelligencia, intellektus (idegen), receptivitás (szaknyelvi), kapacitás, érzékelőképesség

fiú

főnév
 • fiúgyerek, fiúgyermek, gyerek (tájnyelvi), gyerekcse (tájnyelvi), csimota (tájnyelvi)
 • fi (régies), srác, skac (szleng), gyerkőc, gyerkőce (tájnyelvi), lurkó, kölyök, legényke, kisfiú, gézengúz (bizalmas), nebuló, ördögfióka, pubi (bizalmas), krapek (szleng), fickó, kamasz, tacskó (bizalmas), siheder, suttyó (tájnyelvi), fattyú (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), süvölvény
 • (birtokszóként): udvarló, jövendőbeli

naponként

határozószó
 • naponta, mindennap, napjában, nap mint nap, napról napra, nap nap után, minden áldott nap

csúcsíves

melléknév
 • boltíves, bolthajtásos, gót, gótikus

csipetke

főnév
 • csipedett (tájnyelvi), csipegetett (tájnyelvi), csipicsusza (tájnyelvi), szaggatott (tájnyelvi), körmöncsipi (tájnyelvi)

állandósul

ige
 • megszilárdul, rögzül, stabilizálódik, megállapodik, meghonosodik
 • megöröködik (tájnyelvi), megörökbödik (betegség) (tájnyelvi)

desztillál

ige
 • lepárol, tisztít, finomít, disztillál (tájnyelvi)

fojtó

melléknév
 • fojtogató, fullasztó, nehéz, fülledt, dohos, szellőzetlen, dögletes, bűzös, romlott (levegő), poshadt
 • párás, ködös, páradús
 • nyomasztó, terhes, szorító

gémkapocs, gemkapocs

főnév
 • iratkapocs, klammer (idegen), kapocs

inas II.

főnév
 • inasgyerek, inasfiú, tanuló, újonc, növendék, gyakornok, tanonc, legény (régies)
 • komornyik, szolga, hajdú, lakáj, kifutó, boy (idegen)
 • apród (régies), őrálló (régies), úr után járó (régies)

határvillongás

főnév
 • határincidens, határversengés (régies)

felkutat, fölkutat

ige
 • átkutat, átvizsgál, kémlelődik, kifürkész, kikémlel, felkajtat (tájnyelvi)
 • megkeres, előkeres, kinyomoz, felderít, kiderít, kipuhatol, kimotoz (régies), felkurkál (régies), felszuszakol (régies), felkutúszik (tájnyelvi), felmatat (tájnyelvi)
 • kiás, előás, előkapar, napfényre hoz
 • megtalál, rátalál, rálel, felfedez

fej2

főnév
 • (választékos), caput (szaknyelvi), koponya, kobak (bizalmas), üstök (bizalmas), buksi (bizalmas), kókusz (bizalmas), dió (bizalmas), bura (szleng), kugli (szleng), tök (szleng), guba (szleng), kupa (bizalmas), kopoltyú (szleng), váza (szleng), skuló (szleng), bota (tájnyelvi)
 • ész, értelem, agy, gógyi (szleng), sütnivaló (bizalmas), gógyó (tájnyelvi)
 • főnök, vezető, uralkodó, parancsnok, fejes (szleng)
 • személy, egyén
 • férfi, ember, tag (szleng), manus (szleng), krapek (szleng), hapsi (szleng), pasas (bizalmas)
 • (növényé): kalász, buga
 • kopf (szaknyelvi), címfelirat, rovatcím
 • fejléc
 • cégjelzés

fenőkő

főnév
 • köszörűkő, kaszakő

harmatos

melléknév
 • nedves, vizes, nyirkos, lustos (tájnyelvi), locsos (tájnyelvi), cafos (tájnyelvi), lamos (tájnyelvi), csahos (tájnyelvi)
 • (választékos): üde, hamvas
 • ártatlan

félrebeszél

ige
 • delirál (szaknyelvi), megiszamodik (tájnyelvi)
 • mellébeszél, eltér (tárgytól), sóderol (szleng)

elvegyít

ige
 • elkever, összekever, összevegyít, összeönt, elegyít, felold

fészkelődik

ige
 • izeg-mozog, mozgolódik, feszeng, mocorog, forgolódik, nem leli a helyét, nem találja a helyét, helyezkedik, izgelődik-mozgolódik (tájnyelvi), vackolódik (tájnyelvi) Sz: nyű van a seggében; kukac van a seggében
 • (régies): fészkel, fészket ver, lakást ver

hatálytalanít

ige
 • érvénytelenít, hatályon kívül helyez, annullál (szaknyelvi), visszavon, eltöröl, megsemmisít, megszüntet, felbont, sztorníroz (szaknyelvi), visszaszív (bizalmas)(szaknyelvi)