fojtó szinonimái

melléknév
 • fojtogató, fullasztó, nehéz, fülledt, dohos, szellőzetlen, dögletes, bűzös, romlott (levegő), poshadt
 • párás, ködös, páradús
 • nyomasztó, terhes, szorító

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

nevelőintézet

főnév
 • diákotthon, nevelőotthon, kollégium, konviktus (régies), internátus, pedagógium (régies), szeminárium (régies), nevelde (régies), növelde (régies)
 • javítóintézet, javító (bizalmas), bébidutyi (szleng)

összehív

ige
 • egybehív, összeharangoz, összetrombitál, összekürtöl, összekolompol, összeverbuvál, összedobol, összetoboroz, összegyűjt, összeszed, összecsődít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fojtó szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

fenyít

ige
 • büntet, büntetéssel sújt, fegyelmez, kásztigál (régies), kordáz (régies)
 • fedd, int, dorgál

excentrikus

melléknév
 • különc, különcködő, eredetieskedő, extravagáns, bogaras, hóbortos, szeszélyes, csapongó, szertelen, bizarr, groteszk, különleges, meglepő, rendellenes, szokatlan, abnormális
 • körhagyó (szaknyelvi)

érvelés

főnév
 • okoskodás, okvetés (régies), okfejtés, argumentáció (idegen), megokolás, bizonyítás

elnémul

ige
 • elhallgat, elszótlanodik, elcsendesedik, befogja a száját (bizalmas), torkán akad a szó, megkukul (bizalmas), megszűnik (szleng) Sz: takarékra teszi magát (szleng), hallgat, mint a csuka

fizet

ige
 • pénzt ad, kiegyenlíti a számlát
 • térít, fedez, áll, rendez, visel, elintéz, törleszt, leperkál (bizalmas), leszurkol (szleng), lepenget (bizalmas), blechol (szleng), gubál (szleng), leszúr (szleng), tejel (szleng), csenget (szleng), díjaz, bérez, honorál, javadalmaz, jutalmaz Sz: fizet, mint a köles; fizet, mint a katonatiszt; kivirítja a dudvát (szleng)
 • jövedelmez, hoz, ad
 • megfizet, megtorol, megbosszul
 • bűnhődik, lakol, meglakol, megszenved

geobotanika

főnév
 • (szaknyelvi): növényföldrajz

odatűz

ige
 • odaköt, odaszúr, odaerősít, odacsíptet
 • odavarr, odafércel
 • (nap): odasüt, odafekszik (tájnyelvi)

égés

főnév
 • lángolás, lobogás, izzás, oxidáció (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): tűzvész
 • veszedelem
 • (tájnyelvi): veszekedés, perpatvar
 • (szleng): kudarc, balsiker, csőd, blamázs, fölsülés, szégyen, lebőgés (szleng)

drabális

melléknév
 • trabális, tagbaszakadt, termetes, nagy, drabi (bizalmas), tenyeres-talpas, robusztus, böhöm (bizalmas), dromedár

atombomba

főnév
 • atomfegyver, nukleáris fegyver, A-bomba

ejha

indulatszó
 • nahát!, tyűha!, hűha!, eh!, jé!, ejnye!, nicsak!, nocsak!, teringettét!, még ilyet!, hinnye (tájnyelvi)!, atyaisten!, betojok (szleng)!, lebabázok (szleng)!, no de még ilyet!, no nézd csak!, ki hallott ilyet?, a mindenségit!, megáll az ész!, mi a szösz!, mi az ördög!, mi a manó!, te jó ég!, kutya teremtette!, az ördögbe is!, kutya meg a mája!, ezt add össze!, ez nem lehet igaz!, te jószagú úristen!, a szentségit!, az anyja köcsögit!

gondolatjel

főnév
 • pauza (régies)

hagyomány

főnév
 • szokás, tradíció, konvenció (szaknyelvi), örökség
 • gyakorlat
 • (régies): hagyaték, örökrész, juss

kabát

főnév
 • anorák, dzseki
 • felöltő
 • kiskabát, zakó, zubbony, dolmány, dóka (régies), ujjas (tájnyelvi), bujka (tájnyelvi), szokmány (tájnyelvi), mándli (tájnyelvi)
 • blézer

hozzájárul

ige
 • hozzátevődik, hozzáadódik
 • (költségekhez): kiegészít, megtold, beszáll (valamibe), adakozik
 • (valamihez): közreműködik, részt vesz (valamiben)
 • elősegít, előmozdít, megkönnyít

fokozat

főnév
 • mérték, árnyalat, fok, szakasz, stádium, szint, lépcső
 • rang, beosztás, grádus (régies), cím, kategória, osztály, csoport

fene I.

főnév
 • nyavalya, nyavalyakórság, kórság, frász (bizalmas), frászkarika, görcs (tájnyelvi), guta (tájnyelvi), ragya (tájnyelvi), rosseb, franc, ördög, pokol, patvar, manó, kánya, macska, szösz, nehézség
 • (régies): fekély, gennyes seb

fülbevaló

főnév
 • függő, fülönfüggő (régies), fülfüggő (régies), fülrevaló (régies), füllengő (régies), csörsz (régies), fülöncsüggő (tájnyelvi), csercse (tájnyelvi)
 • klipsz

homokbucka, homokdom

főnév
 • dűne, halom, homokhányás, töltés, homoktorlás, homokhát, homokbuckó (tájnyelvi)

forrong

ige
 • kitörni készül, lázadozik, lázad, zendül, zavarog, mozgolódik, ellenszegül, zúgolódik, tombol, tiltakozik, nyugtalankodik
 • dühöng, mérgelődik, háborog, tajtékzik, őrjöng

fagypont

főnév
 • nullfok, nullpont, dermedéspont

gally

főnév
 • ág, faág, vessző, hajtás, sarj, ágfa, gallyfa, rőzse, nyesedék, carak (tájnyelvi), csalit (tájnyelvi), csebere (tájnyelvi)
 • pálca, bot, virgács

hóvihar

főnév
 • hófúvás, hóförgeteg, havazó (tájnyelvi)