fiú szinonimái

főnév
 • fiúgyerek, fiúgyermek, gyerek (tájnyelvi), gyerekcse (tájnyelvi), csimota (tájnyelvi)
 • fi (régies), srác, skac (szleng), gyerkőc, gyerkőce (tájnyelvi), lurkó, kölyök, legényke, kisfiú, gézengúz (bizalmas), nebuló, ördögfióka, pubi (bizalmas), krapek (szleng), fickó, kamasz, tacskó (bizalmas), siheder, suttyó (tájnyelvi), fattyú (tájnyelvi), surbankó (tájnyelvi), süvölvény
 • (birtokszóként): udvarló, jövendőbeli

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

főispán

főnév
 • királybíró (régies), comes (régies)

kiéhezett

melléknév
 • farkaséhes, korgó gyomrú, éhes, falánk, eléhült (tájnyelvi)
 • mohó, sóvár, észér (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a fiú szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

feltételez, föltétel

ige
 • feltesz, valószínűsít, elképzel, gondol, hisz, gyanít, sejt, szupponál (régies), preszupponál (idegen), vélelmez (szaknyelvi), posztulál (szaknyelvi)
 • követel, megkövetel, kiköt, megkíván

estefelé

határozószó
 • estendőn (tájnyelvi), estendén (tájnyelvi), szürkületkor, alkonyattájt, alkonyatkor, este

erdőkerülő

főnév
 • kerülő, erdőgazda, erdész, erdőőr, erdőcsősz, csősz, vadőr

ellátás

főnév
 • ápolás, kezelés
 • gondoskodás, gondviselés
 • élelmezés, táplálás, koszt és kvártély (régies), penzió (régies), menázsi (régies), trakta (régies)

fertőz

ige
 • inficiál (szaknyelvi)
 • szennyez, mocskol
 • (választékos): bomlaszt, zülleszt, szétzilál, megront, mételyez (régies)

gabonafélék

főnév
 • cereáliák (szaknyelvi), szemes termény, gabonanemű, gabonanövények, kalászosok, lisztesmagvúak

nyújtó

főnév
 • trapéz (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): láncfonal, vetülékfonal

dugasz

főnév
 • dugó, parafa dugó, fadugó, stopli (bizalmas), dugacs (tájnyelvi), szádló (régies)
 • dugaszoló
 • rejtekhely, zug
 • (bizalmas): csöppség, tökmag, seggdugasz (durva)

divatjamúlt

melléknév
 • ódivatú, idejétmúlt, idejemúlt, régimódi, régies, ómódi, ósdi, ódon, elavult, korszerűtlen, túlhaladott, özönvíz előtti, ócska, avítt, avult, avatag, ásatag, levitézlett

átcsap

ige
 • átterjed, továbbharapózik, elharapózik, tovaterjed, terjed
 • végigsöpör, végigszáguld
 • átfordul, átbillen
 • átváltozik, átalakul

egyetem

főnév
 • főiskola, univerzitás (régies), akadémia
 • (régies): közösség
 • (régies): mindenség, világmindenség, világ, világegyetem, univerzum

geobotanika

főnév
 • (szaknyelvi): növényföldrajz

gyúró II.

főnév
 • masszőr
 • (tájnyelvi): gyúródeszka, sodródeszka, nyújtódeszka
 • (tájnyelvi): sodrófa, nyújtófa

jogar

főnév
 • kormánypálca, kormánybot, királyi pálca, sceptrum (idegen)

holdviola

főnév
 • évelő holdviola, atlaszvirág, holdfű, holdruta, holdvilágfű

fizetési

melléknév
 • kiegyenlítési (meghagyás) (szaknyelvi), vagyoni (mérleg) (szaknyelvi)

felszínes

melléknév
 • felületes, elnagyolt, hanyag, gondatlan, figyelmetlen, slendrián (bizalmas)
 • üres, komolytalan, léha, könnyelmű
 • látszólagos, színlelt, föleges (régies)

franc

főnév
 • (régies): frank, francia
 • (régies): vérbaj, szifilisz (szaknyelvi), bujakór (régies), franciasenyv (régies), francia betegség (régies)
 • rosseb, nyavalya, fészkes fene

hitelintézet

főnév
 • hitelbank, bank, bankház, pénzintézet

fogyatkozás

főnév
 • kevesbedés, veszteség, sorvadás
 • szűkölködés, nélkülözés, szegénység
 • hiba, hiány, kár, tökéletlenség, káló (szaknyelvi), defektus (régies), csorba, sérülés
 • betegség, hanyatlás, gyengülés, apadás, gyengeség, elerőtlenedés
 • (holdé): sötétülés, halványulás, fogyás

étvágytalanság

főnév
 • ételundor, anorexia (szaknyelvi)

fuvola

főnév
 • síp, harántsíp, flóta (régies)

hogyne

határozószó, módosít
 • persze, természetesen, magától értetődően, minden bizonnyal, biztosan, okvetlenül, feltétlenül, csakis