naponként szinonimái

határozószó
 • naponta, mindennap, napjában, nap mint nap, napról napra, nap nap után, minden áldott nap

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zabos

melléknév
 • (szleng): haragos, mérges, dühös, ingerült, bosszús, ideges

fedő

főnév
 • fedél, borító, borítás, dekli (szaknyelvi)
 • tető, kupak, zárókupak, sapka
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a naponként szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

mulandó

melléknév
 • múló, múlékony, átmeneti, véges, tiszavirág-életű, kérészéletű, efemer (idegen), pusztuló, pillanatnyi, rövid, ideiglenes, tünékeny, röpke, futó, tovasuhanó (választékos)
 • halandó, veszendő

megorrol

ige
 • megneheztel, megharagszik, megsértődik, duzzog, felhúzza az orrát, rossz néven vesz, zokon vesz, megapprehendál (régies)(valamin)

megismer

ige
 • elsajátít, kiismer, kitapasztal, megtapasztal, kitanul, ráébred, felfog, kiderít, megért, belekóstol (választékos), megtapogat (tréfás), kitud (tájnyelvi)
 • megismerkedik, ismeretséget köt (valakivel)
 • felismer, észrevesz, felfedez, megpillant, kiszúr (bizalmas), elismer (tájnyelvi)
 • ráismer, azonosít, identifikál
 • (régies): együtt hál (valakivel)

lomb

főnév
 • levélzet, lombkorona, lombsátor, lombozat, fakorona

nagy I.

melléknév
 • nagyobb, nagyobbacska, nagyocska, nagyobbfajta, öles, jókora, óriási, terjedelmes, kiterjedt, nagyméretű, nagyalakú
 • magas, langaléta, égimeszelő, testes, megtermett, tagbaszakadt, termetes, robusztus, böhöm (bizalmas), drabális (pejoratív), behemót, böhönc (tájnyelvi), busa (tájnyelvi)
 • bő, tágas, téres (régies)
 • sok, tetemes, rengeteg, számottevő, bőséges, végtelen, tömérdek
 • dús, dupla (adag)
 • (idő): hosszú
 • fontos, jelentős, nagyszabású, lényeges, komoly, tekintélyes, felbecsülhetetlen
 • nagyfokú, öreg (hiba), vaskos (tévedés)
 • átütő (siker), extrém, feneketlen, fokozott, gigászi, horribilis, súlyos, titáni, dermesztő (hideg)
 • fölényes (tudás), hatalmas, átlagon felüli, erős, túlságos, baró (szleng), óber (szleng)
 • bődületes, falrengető, emeletes (marhaság), szembeszökő, éktelen (hőség), Isten ellen való (vétek)

nyújtó

főnév
 • trapéz (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): láncfonal, vetülékfonal

kutyaszar

főnév
 • (durva): kutyagumi, kutyakaki

köztisztelet

főnév
 • tekintély, befolyás, erkölcsi súly, közbecsülés, közmegbecsülés, reputáció (idegen), renomé (idegen)

improduktív

melléknév
 • terméketlen, meddő
 • eredménytelen, haszontalan, hiábavaló, nem jövedelmező

látszat

főnév
 • külső, külszín, felszín, kinézés, megjelenés, külsőség, színezet
 • árnyék, tünemény, rémlet, tünet
 • dekórum (régies), fikció, illúzió
 • eredmény, látat (tájnyelvi)

odatűz

ige
 • odaköt, odaszúr, odaerősít, odacsíptet
 • odavarr, odafércel
 • (nap): odasüt, odafekszik (tájnyelvi)

őrségváltás

főnév
 • (választékos): személycsere
 • kormányváltás

egyhuzamban

határozószó
 • egyfolytában, folytonosan, folyamatosan, szakadatlanul, szünet nélkül, egyvégtében, egyszerre, egyre, egy szuszra, egy füst alatt, egyhuzában (tájnyelvi), egyhúztomban (tájnyelvi), egyhujjában (régies)

sáfrány

főnév
 • fűszersáfrány, krókusz (szaknyelvi)

pöröly

főnév
 • kalapács, kovácskalapács, ráverőkalapács, kétkézkalapács, vasverő (régies)

napszám

főnév
 • napibér, napidíj, napszámbér

motoszkál

ige
 • tesz-vesz, motoz, kotorász, piszmog (bizalmas), pepecsel (bizalmas), katat (tájnyelvi), motyorog (tájnyelvi), babrál, babirkál (tájnyelvi), bíbál (tájnyelvi), babrityol (tájnyelvi)
 • zörög, neszez (választékos)

nyakszirt

főnév
 • tarkó, nyaktő

porc

főnév
 • porcogó

némber

főnév
 • (régies): nőszemély, nő, asszony, fehérnép (régies), fehérszemély (régies)
 • fehércseléd (régies), asszonyember, asszonyállat (régies)
 • (pejoratív): kurva (durva), ringyó (durva), szajha, lotyó (durva), nőcske (pejoratív)

megsajnál

ige
 • megszán, megkönyörül, részvétet érez, együtt érez, megesik a szíve (valakin)

nyirkos

melléknév
 • nedves, párás, vizes, nyálkás, nyúlós
 • izzadt, verítékes
 • dohos, áporodott
 • (időjárás): ködös, párás, nedves

pozitív

melléknév
 • valóságos, tényleges, adatszerű, konkrét, tárgyi, valódi, kézzelfogható
 • helyes, jó, értékes, előrevivő, előremutató
 • igenlő, megerősítő, igazoló, helybenhagyó, támogató