éjfél szinonimái

főnév
 • féléj (tájnyelvi), féléjszaka (tájnyelvi), éjközép (tájnyelvi), szellemóra, kísértetek órája

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

akadály

főnév
 • gát, torlasz, kordon, barikád, akadék (tájnyelvi)
 • nehézség, korlát, bökkenő, bibi (bizalmas), buktató, bonyodalom, ellenállás, fal (választékos), diffikultás (régies), aggság (tájnyelvi), béklyó (választékos)

kövez

ige
 • burkol, kirak (kővel)
 • megdobál (kővel)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a éjfél szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dülleszt

ige
 • kidülleszt, kidomborít
 • (tájnyelvi): támaszt

császári

melléknév
 • fejedelmi, gazdag, előkelő (életvitel)
 • (régies): császárpárti, aulikus

cimborál

ige
 • cinkoskodik, cimboráskodik, összejátszik, összeszűri a levet
 • barátkozik, pajtáskodik, komázik (tájnyelvi), bratyizik (bizalmas), haverkodik (bizalmas), paktál, fraternizál(valakitől)(valakinek)

bevált2

melléknév
 • kipróbált, járt (út), probatum est (idegen)

egyetért

ige
 • helyesel, osztja a véleményét (valakivel), osztja a nézetét (vkire, vmiben), osztozik, beleegyezik, belenyugszik, elfogad, aláveti magát (valaminek), hozzájárul, melléáll, pártjára áll, jóváhagy, aláír (valamit), azonosítja magát (valamivel), azonosul (valamivel), szót ért (valakivel), megfér (valakivel), kijön (valakivel), értődik (tájnyelvi), összetart (tájnyelvi), harmonizál Sz: egy nótát fúj (valakivel); egy malomban őröl (valakivel); egy gyékényen árul (valakivel)

ellátás

főnév
 • ápolás, kezelés
 • gondoskodás, gondviselés
 • élelmezés, táplálás, koszt és kvártély (régies), penzió (régies), menázsi (régies), trakta (régies)

lomb

főnév
 • levélzet, lombkorona, lombsátor, lombozat, fakorona

badarság

főnév
 • ostobaság, zagyvaság, sületlenség, képtelenség, abszurditás, értelmetlenség, szamárság, butaság, bolondság, marhaság, zöldség, bárgyúság, se füle, se farka, duma (szleng), hülyeség

átragad

ige
 • áttevődik, átterjed, ráragad

becéz

ige
 • becézget, kényeztet, babusgat, dédelget, ajnároz, tutujgat (tájnyelvi), kedvesget (tájnyelvi), tutul (tájnyelvi)

elnémul

ige
 • elhallgat, elszótlanodik, elcsendesedik, befogja a száját (bizalmas), torkán akad a szó, megkukul (bizalmas), megszűnik (szleng) Sz: takarékra teszi magát (szleng), hallgat, mint a csuka

emberség

főnév
 • emberiesség, jóérzés, humanizmus, humanitás, humánum, jóindulat, jóakarat, jó szándék, segítőkészség, szogálatkészség
 • (régies): becsület, tisztaság
 • (tájnyelvi): illendőség, tisztességtudás

galiba2

főnév
 • (tájnyelvi): kaliba, kalyiba, házikó, kunyhó, putri

felkészülés, fölkész

főnév
 • előkészület, készülődés, hozzákészülés, összeszedelőzködés, nekigyürkőzés, alapozás, edzés, tréning, gyakorlás
 • anyaggyűjtés
 • tanulás

ejnye

indulatszó
 • ejnye-bejnye, ej, irgum-burgum, ejha, ugyan, nono

duhajkodik

ige
 • garázdálkodik, rakoncátlankodik, féktelenkedik, legénykedik, erőszakoskodik, lármázik, randalírozik, dorbézol, mulat, devendíroz (tájnyelvi), dombérkodik (tájnyelvi)

elgőzölög

ige
 • elforr, elpárolog

felgyógyul, fölgyógy

ige
 • meggyógyul, megerősödik, felépül, kilábal, lábra áll, erőre kap, feljavul, helyrejön, összeszedi magát, visszanyeri erejét, visszanyeri egészségét, rendbe jön, fellábadozik (tájnyelvi), feltámbálódik (tájnyelvi)

elborzad

ige
 • megborzad, elszörnyed, eliszonyodik, elretten, égnek áll a haja, égnek mered a haja

csendesedik, csöndes

ige
 • csendesül, halkul, csitul, elhallgat, elnémul, elpilled, csendül (tájnyelvi), csihed (tájnyelvi)
 • csökken, enyhül, mérséklődik, csillapodik, alábbszáll, alábbhagy, szelídül, szűnik, (szél) elül

elismert

melléknév
 • híres, neves, hírneves, jónevű, kiváló, illusztris, nagyszerű, tiszteletreméltó, tisztelt, nagyrabecsült, megbecsült, sikeres, tekintélyes, menő (szleng)
 • bevett, elfogadott, megszokott
 • jóváhagyott, engedélyezett, szentesített

felkap, fölkap

ige
 • fölemel, felcsíp, felragad, felfog, felnyalábol, felszed, összeszed, összemarkol
 • felhúz, magára vesz, magára húz, magára ránt, felvesz
 • divatba hoz, keletbe hoz (régies)
 • felszáll, felugrik